Dnes, 9. decembra, si pripomíname prvé zjavenie Panny Márie z Guadalupe -

Dnes, 9. decembra, si pripomíname prvé zjavenie Panny Márie z Guadalupe


9. decembra 2023
  Krátke správy

Každý katolík pozná Pannu Máriu z Guadalupe. A dnes, 9. decembra, si pripomíname jej prvé zjavenie chudobnému indiánskemu chlapcovi a katolíckemu konvertitovi sv. Juanovi Diegovi. Panna Mária z Guadalupe sa potom zjavila sv. Juanovi Diegovi ešte niekoľkokrát. Sviatok sv. Panny Márie z Guadelupe si pripomíname 12. decembra.

Sv. Juan Diego išiel 9. decembra 1531 na svätú omšu, keď na kopci Tepeyac, kde sa nachádzali ruiny aztéckeho pohanského chrámu, uvidel neobyčajné svetlo. Vydal sa teda za svetlom a keď prišiel na to miesto, zjavila sa mu Panna Mária, ktorá mu oznámila, že by bola veľmi rada, keby na tomto mieste vystavali jej zasvätený chrám.

Indiáni prichádzajú na kopec Tepeyac k Panne Márii. Vzdávajú jej hold a stávajú sa katolíkmi
zdroj: wikimedia commons

Chlapec utekal za miestnym biskupom a oznámil mu slová Panny Márie, ktoré počul. Biskup neveril, chlapcovi však povedal, že ak mu prinesie nejaké viditeľné znamenie, potom mu uverí. Chlapec utekal späť na Tepeyac, kde biskupove slová tlmočil Panne Márii. Tá mu povedala, nech príde na druhý deň ráno, vtedy znamenie pre biskupa dostane.

Na druhý deň však sv. Juan Diego na stretnutie s Pannou Máriou neprišiel. Jeho strýko Bernardino bol vážne chorý, a mladý Juan sa musel o neho starať. Až 12. decembra sa opäť vydal na vrch Tepeyac, zároveň bol presvedčený, že Pannu Máriu už neuvidí. No Panna Mária sa mu zjavila znova a opýtala sa ho, prečo neprišiel ako mu povedala. Chlapec všetko pravdivo vysvetlil, Panna Mária chlapca ubezpečila, že strýko nezomrie a poslala ho na úplný vrchol kopca. Tam, že nájde dôkaz pre biskupa.

Chlapec poslúchol a aké bolo jeho prekvapenie, keď na vrchole kopca našiel červené kastílske ruže, napriek tomu že bol veľmi chladný december. Ruže vzal, schoval ich do svojho indiánskeho plášťa, aby cestou neomrzli a priniesol ich, na príkaz Panny Márie, biskupovi.

Keď biskup uvidel červené kastílske ruže na indiánskom plášti, užasol. Jeho palác sa naplnil nádhernou vôňou. Prekvapenie sa ešte zväčšilo, keď uvidel, že na plášti ležiace ruže zmizli a nahradil ich obraz Panny Márie. Biskup padol na kolená, uveril a začal sa modliť. Obraz s Pannou Máriou odviezli do miestnej katedrály, do ktorej prichádzali tisíce ľudí, aby sa modlili a slávili svätú omšu pred nádherným obrazom.

Podoba Panny Márie z Guadalupe
zdroj: wikimedia commons

Obraz Panny Márie z Guadalupe mal od začiatku zázračnú moc. Ako prvý sa uzdravil Juanov strýko Bernardino. Panna Mária tiež oznámila, ako ju majú v oblasti uctievať. Tlmočník z aztéčtiny do španielčiny uviedol, že titul znie: „Vždy panna, svätá Mária z Guadalupe, tá ktorá rozšliapala hlavu kamenného hada.“ Týmto spôsobom Panna Mária oznámila Španielom i indiánskym konvertitom, že zvíťazila nad pohanským lietajúcim démonom, opereným hadom Quetzalcoatlom, ktorý bol vlastne satanom.

Ľudia okamžite začali na kopci Tepeyac stavať kaplnku, ktorú dokončili v rekordnom čase dvoch týždňov. Sám biskup slávil 26. decembra 1531 prvú svätú omšu v kaplnke, neskôr tu vznikla veľká katedrála, ktorá stojí dodnes.

Zjavenie Panny Márie v Guadalupe znamená prelom v evanjelizácii krajín Strednej Ameriky. Aztécka moc bola síce zlomená vďaka conquistadorovi Hernandovi Cortézovi v rokoch 1519 – 1521, pohanské satanské kulty však naďalej skryte medzi pôvodným aztéckym obyvateľstvom prežívali. Obraz Panny Márie z Guadelupe sa stal pre Aztékov symbolom, ktorému rozumeli a hromadne sa nechávali krstiť. Ešte pred Aztékmi sa nechávali krstiť ich hlavní nepriatelia na území Mexika – Tlasxalovia.

Obdobie rokov 1532 – 1538 sa označuje ako obdobie hlavnej christianizácie Mexika. Takmer 9 miliónov Indiánov sa nechalo pokrstiť, zanechali svoje démonické božstvá a prichádzali na Tepeyac, aby tu získali pomoc, katolícku inšpiráciu a útechu v osobnom živote. Tepeyac sa stal najviac navštevovaným pútnickým miestom v Mexiku a patrí zároveň aj k najviac navštevovaným pútnickým miestam na svete. Dnes ho každoročne navštívi takmer 20 miliónov pútnikov z celého sveta. Čo je zaujímavé, plášť, na ktorom bol obraz Panny Márie z Guadalupe namaľovaný, tkaný z vlákien agávy, vydržal doteraz, pritom vlákna z agávy majú odhadovanú životnosť maximálne 30 rokov.

Prvých 100 rokov uctievania bol navyše obraz bez akejkoľvek ochrany pred dotykmi ľudí, napriek tomu sa nezničil. Obraz v posledných rokoch skúmali vedci, ktorí potvrdili, že obraz na plášti nebol konzervovaný a dôvod, prečo sa plášť z agávy nerozpadol, nedokážu prirodzene vysvetliť.

Veľkými ctiteľmi Panny Márie Guadalupskej boli významní pápeži Benedikt XIV., Lev XIII. a sv. Pius X. (Modlime sa k Panne Márii Guadalupskej, aby sme po pápežovi Františkovi opäť dostali z Božej milosti pápeža takých duchovných a morálnych kvalít, aké mali uvedení pápeži).

Interiér katedrály v Guadalupe
zdroj: wikimedia commons

Novéna k Panne Márii z Guadalupe

Naša Pani z Guadalupe,
podľa tvojho posolstva v Mexiku,
uctievam ťa ako „Panenskú Matku“
pravého Boha v ktorom žijeme,
Stvoriteľa sveta celého, neba i zeme.

V duchu si hlboko uctievam tvoj milostivý obraz,
ktorý si zázračne vtlačila na
na plášť Indiána Juana Diega.

S vierou nekonečného zástupu pútnikov,
ktorí navštevujú tvoj chrám,
prosím ťa o milosť aby som bol štedrý,
obetavý a verný mariánsky ctiteľ
po všetky dni môjho života.

Pamätaj Nepoškvrnená Panna na slová,
ktoré si povedala svojmu zbožnému ctiteľovi;
„Som milostivá Matka všetkých ľudí,
ktorí ma milujú, veria mi a vzývajú ma o pomoc.
Vypočujem ich náreky a uteším ich v smútku a v utrpení.“

Prosím ťa, buď milostivá Matka aj mne.
Úprimne ťa milujem a dôverujem v Teba.
Vzývam ťa o pomoc. Prosím ťa, Pani z Guadalupe,
vyslyš moje prosby ak je to Božia vôľa.
Daj, nech svedčím o tvojej láske a súcite, pomoci a ochrane.
Neopusť ma nikdy v mojich potrebách. Amen.

Naša Pani z Guadalupe, oroduj za nás.

Prvý deň

Najdrahšia Pani z Guadalupe, plodná Matka svätosti, nauč ma tvojej jemnosti a sile. Vypočuj moje pokorné prosby. S dôverou ťa prosím o tieto milosti…

Vzbuďte si úmysel. Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu.

Druhý deň

Matka, ty si bez hriechu počatá. Ako tvoje verné mexické deti, ktoré k Tebe volajú veľkým aztéckym titulom Guadalupana, aj ja prichádzam pred trón tvojej láskavosti. Vypros pre mňa dar živej viery, aby som vždy plnil vôľu tvojho Syna. Ako v nebi, tak i na zemi. Amen.

Vzbuďte si úmysel. Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu.

Tretí deň

Mária, sedem mečov bolesti preniklo tvoje srdce. Pomôž mi statočne kráčať na mojej ceste uprostred ostrých tŕňov. Vypros pre mňa silu byť tvojim verným nasledovníkom. O toto ťa dnes prosím, moja drahá Matka.

Vzbuďte si úmysel. Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu.

Štvrtý deň

Drahá matka z Guadalupe, posilni moju vieru, aby som mohol napodobniť milosrdenstvo tvojho Syna. Pokorne ťa prosím, daj, aby som vždy hľadal u druhých, čo je v nich dobré.

Vzbuďte si úmysel. Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu.

Piaty deň

Najsvätejšia Matka, vypros mi odpustenie mojich hriechov. Daj mi hojné milosti, aby som verne slúžil tvojmu Synovi. Dopraj mi milosť chváliť Ho s tebou v nebi.

Vzbuďte si úmysel. Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu.

Šiesty deň

Ó, Mária, Matka povolaní, rozmnož kňazské povolania a naplň túto zem rehoľnými domami. Nech sú pre tento svet svetlom a teplom. Vypros u svojho Syna, aby nám dal kňazov a rehoľníkov. O toto ťa dnes, Matka, prosíme.

Vzbuďte si úmysel. Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu.

Siedmy deň

Pani z Guadalupe, prosíme ťa za všetkých rodičov, aby žili svätý život a viedli svoje deti ku kresťanskému spôsobu života. Prosíme aj za deti, aby boli rodičom poslušné a aby nasledovali ich príklad. Daj, aby sa celé rodiny spolu modlili a Teba uctievali.

Vzbuďte si úmysel. Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu.

Ôsmy deň

So srdcom plným najúprimnejšej úcty, skláňam sa pred tvoju tvár, Matka. Vypros mi milosť, aby som si s vierou a stálosťou plnil svoje povinnosti.

Vzbuďte si úmysel. Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu.

Deviaty deň

Bože, Ty nám s potešením udeľuješ milosti a dávaš nám pod zvláštnu ochranu najpožehnanejšej Panny Márie. Udeľ nám, tvojím verným služobníkom milosť, aby sme Tvoju Matku mohli vidieť v nebi z tváre do tváre.

Vzbuďte si úmysel. Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu.

BK

Zdroj: aleteia.org, modlitba.sk, sprievodný ilustračný obrazový materiál, zdroj – wikimedia commons


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

List predsedovi KDH, Milanovi Majerskému

Má floridská diecéza jurisdikciu nad… Mesiacom?

Biskup Mutsaerts vyjadril podporu biskupovi Stricklandovi

Odovzdali sme petíciu za zastavenie škandalózneho predstavenia SND dehonestujúceho Nášho Pána Ježiša Krista