Christianitas
313 subscribers
2 photos
2.18K links
Na konzervatívnej strane internetu
Download Telegram
Roľníci, obyvatelia vidieka, sedliaci – odveký terč pohŕdania a nenávisti ľavicových, liberálnych a progresívnych elít, sa dnes stávajú pre sociálnych utopistov a inžinierov, projektujúcich svoje environmentálne, multikultúrne a multirasové fantázie, pobehujúc ako Liliputáni s „odbornými“ projektmi po tele spútaného a postupne umierajúceho Gulivera európskeho poľnohospodárstva, opäť kameňom úrazu. ... https://christianitas.sk/zacalo-globalne-povstanie-rolnikov-rolnici-sedliaci-a-post-sedliaci-odveky-predmet-nenavisti-pokrokovej-a-liberalnej-elity-sa-buria-po-celom-svete/
Dnešný človek chce všetko vedieť, chce sa naučiť, ako by mohol zveľadiť svoj pozemský blahobyt, avšak tú najhlavnejšiu vedomosť – teda, že načo je človek na tomto svete, čo je jeho úlohou, konečným cieľom – mnohí ľudia zanedbávajú, nestarajú sa o ňu, pretože o nej mylnú domnienku vo svojom vedomí prechovávajú: akoby cieľom pozemského žitia nebolo nič iné, len to, aby sme sa zháňali za pozemskými radovánkami a majetkami. ... https://christianitas.sk/o-cieli-cloveka/
Sv. Simeon bol blízkym príbuzným Ježiša Krista a svedkom skutkov a života jeho, jeho Zmŕtvychvstania a Nanebovstúpenia. U Židov bol vo veľkej vážnosti. Keď títo roku 62 brata Jakuba, prvého biskupa jeruzalemského, pre jeho veľkú horlivosť v hlásaní evanjelia ukameňovali, Simeon ostro pokarhal ich nezmyselnú ukrutnosť a zatvrdnutosť srdca, a oni ani ruky nezdvihli na neho; lebo sa báli pomsty ľudu, ktorý si Simeona veľmi vážil. Po smrti sv. Jakuba stal sa jeho nástupcom na biskupskom stolci v Jeruzaleme. Úrad tento zastával z požehnania plnou horlivosťou tak, že Cirkev Kristova v hlavnom meste židovskom utešene kvitla a darilo sa jej. ... https://christianitas.sk/sv-simeon-jeruzalemsky-biskup-a-mucenik/
Existujú idey, ktoré sú absolútne nesprávne a zároveň sú tak atraktívne, že isté typy intelektov nie sú schopné tieto idey zavrhnúť, ale sú hnané svojimi skazenými životmi dokazovať nesprávnosť týchto ideí. Jednou z takých ideí je aj osvietenstvom nesprávne interpretovaná idea slobody. ... https://christianitas.sk/osvietenstvo-revolucia-a-smrt/
Na blížiacom sa jarnom Valnom zhromaždení Nemeckej biskupskej konferencie plánovali cirkevní pastieri schváliť stanovy tzv. Synodálneho výboru, ako prípravný orgán k stálej Synodálnej rade, v ktorej by mali mať, podľa doteraz uvádzaných očakávaní, laici rovnaké právomoci ako biskupi a klérus. Tieto snahy sú podľa Svätej stolice za hranicou toho, čo si Vatikán predstavuje pod tzv. synodálnou cestou, aj keď vlastne ešte nikto presne nedefinoval, čo to tá synodálna cesta v podstate má byť. A práve to umožňuje voľný výklad revolučného charakteru, v ktorom sa tendencia stáva cieľom samým osebe. Skrátka, vpred a spiatky ni krok! Tak to pochopili aj nemeckí progresívni laici a ich pastieri. ... https://christianitas.sk/vatikan-varuje-nemeckych-biskupov-aby-stopli-synodalny-vybor-a-ustredny-vybor-nemeckych-katolikov-ich-zase-vyzyva-biskupi-by-sa-mali-postavit-proti-rimu/
V nedeľu 11. februára bol hosťom katolíckej televízie EWTN známy kanadský konzervatívny mysliteľ Jordan Peterson. V Kanade ho má miestna progresivistická úderka plné zuby a v programe ukázal, prečo tomu tak je. ... https://christianitas.sk/jordan-peterson-prioritou-cirkvi-ma-byt-spasa-dusi-a-nie-boj-so-zmenou-klimy/
Minulý týždeň sme písali o „historickom“ stretnutí troch vysokopostavených katolíckych prelátov a troch prominentných veľmajstrov talianskych odnoží slobodomurárskych lóží, a to tak Veľkého Orientu, ako aj Škótskeho rítu. Portál La Nuova Bussola Quotidiana (LNBQ), ktorý získal informácie od niektorých účastníkov konferencie, konajúcej sa na príkaz arcibiskupa Delpiniho za zavretými dverami a s vylúčením novinárskej obce, píše o záveroch konferencie. ... https://christianitas.sk/ake-su-vysledky-stretnutia-katolickych-prelatov-a-velmajstrov-slobodomurarskych-lozi-je-to-jasne-cirkev-sa-ma-ospravedlnit-a-prehodnotit-svoj-postoj-k-slobodomurarom/
... Podle již zmíněných „dobře informovaných vatikánských zdrojů“ by se plánovaná reforma měla v podstatě týkat celého procesu volby papeže, počínaje přípravnou fází. Proto by z generální kongregace kardinálského kolegia měli být vyloučeni kardinálové bez volebního práva, tedy starší osmdesáti let, kteří se mohou z vlastního rozhodnutí účastnit jejího jednání. Dále se prý má radikálně změnit i sama organizace generální kongregace a její postupy, tj. zrušilo by se plenární zasedání, na kterém se všichni kardinálové scházejí jako jeden celek, a místo něj by se zavedly malé pracovní skupiny s vedoucím, jenž by řídil diskuse, podobně jak tomu bylo na loňské synodě s nesmlouvavě pokrokovým názvem „Za církev synodální: společenství, spoluúčast a poslání“. ... https://christianitas.sk/zmeni-se-zpusob-volby-papeze-aby-byl-dosazen-frantisek-ii/
Aké sú špecifiká oltára v byzantskom obrade, a v čom spočívajú rozdiely medzi ruskými a balkánskymi pravoslávnymi či gréckokatolíckymi oltármi? Čím sa mensa Dei typická pre východorímske obradové prostredie odlišuje od oltára latinskej tradície? .... https://christianitas.sk/symbolika-oltara-v-byzantskom-obrade/
Při současné rozdělenosti společnosti i samotných křesťanů je obtížné nalézt nějakou pravdu, na níž by se příslušníci všech táborů a názorových skupin shodli. Na jedné straně by vlastně ani žádná shoda neměla být hledána, alespoň přijmeme-li postmoderní zásadu o neexistenci objektivní pravdy a o nezbytnosti principiální plurality ve všech oblastech života. Požadavek radikální plurality není slučitelný s prosazováním jednoho stanoviska na úkor stanovisek odlišných. Faktický život ale ukazuje, že samotní pluralisté nemají k zakazování a reglementaci postojů druhých příliš daleko. Stačí se podívat na úroveň našich politických diskuzí. V nich se najednou žádná názorová pluralita nepřipouští a po celé společnosti se razantně požaduje, aby hodnotila určité události podle jednoho zadání. Kdo si dovolí vyslovit pochybnost, je odsouzen a na jeho volbu a vidění skutečnosti se žádné pluralitní normy nevztahují a nebere se na ně žádný zřetel. ... https://christianitas.sk/cesta-volba-a-osudove-finale-cloveka/
Francúzsko na čele s miláčikom lóží Emmanuelom Macronom pokračuje dôstojne v tradícii svojej revolúcie. S výkrikom „Sloboda, Rovnosť, Bratstvo“, práve tak ako ich jakobínski predkovia, sa rozhodli francúzski zákonodarcovia potlačiť elementárnu slobodu a prijali bizarný zákon, ktorý bude sankcionovať kritiku štátom nanúteného farmaceutického produktu a liečby. Nikoho by zrejme neprekvapilo, keby neskôr prijali aj zákon postihujúci kritizovanie teórie o vplyve človeka na klimatické zmeny, alebo nakoniec aj kritiku evolučnej teórie. Systémovú logiku by to určite malo. ... https://christianitas.sk/francuzsko-prijalo-novy-zakon-kazdy-kto-kritizuje-mrna-vakciny-moze-ist-teraz-za-to-az-na-3-roky-do-vazenia/
Portál LifeSiteNews spustil petíciu za exorcizmus katedrály Sv. Patrika po tom, čo sa v ňom odohral blasfemický pohreb trans-aktivistu. Za prvý deň podpísalo petíciu viac ako 9000 ľudí a pomaly siaha k číslu 10-tisíc. Petícia je adresovaná kardinálovi Timothymu Dolanovi, arcibiskupovi New Yorku. ... https://christianitas.sk/len-za-prvy-den-podpisalo-peticiu-pozadajucu-exorcizmus-newyorskej-katedraly-v-ktorej-sa-konal-blasfemicky-pohreb-trans-aktivistu-takmer-10-tisic-ludi/
Prokuratúra v Malage (Andalúzia), chce brať na zodpovednosť kňaza, ktorý varoval pred hrozbou islamského radikalizmu. Orgány činné v trestnom konaní už niekoľko rokov vyšetrujú prípad otca Custodia Ballestera. Ide o reakciu na kňazove početné články a vyhlásenia, v ktorých duchovný poukázal na to, že „logika“ dialógu s islamom vedie do slepej uličky. ... https://christianitas.sk/spanielskemu-knazovi-ktory-varuje-pred-islamizaciou-hrozia-tri-roky-vazenia/
Mníchovský arcibiskup a zároveň kardinál Reinhard Marx môže slúžiť v mnohých ohľadoch ostatným pokrokovým pastierom ako vzor. Nielenže slúžil LGBT omšu s dúhovou zástavou, ako jeden z prvých, sprevádza s otvorenosťou a láskou všetky minority, víta migrantov, ale bol aj členom Rady kardinálov (R9), ktorá radí pápežovi Františkovi. ... https://christianitas.sk/kardinal-marx-riesi-zavazne-teologicke-a-pastoracne-problemy-putina-kirilla-a-afd/
Paulínsky kláštor v Jasnej Hore (Jasna Góra) a mesto Čenstochová sú dôležitým symbolom katolíckeho Poľska a katolíckej poľskej štátnosti. Preto, keď sme sa dozvedeli, že poľskí tradiční katolíci organizujú v dňoch 15. a 16. februára 2024 púť do Jasnej Hory, rozhodli sme sa pridať. Pre púť sme sa rozhodli aj preto, pretože za obvyklých podmienok môžu všetci účastníci púte získať plnomocné odpustky. Púť organizovalo tradičné katolícke združenie Tradiclaromontana... https://christianitas.sk/zucastnili-sme-sa-tradicnej-katolickej-pute-v-jasnej-hore-pri-censtochovej/
O National Geographic sme v súvislosti s katolíckou vierou písali už niekoľkokrát a vždy vo veľmi pozitívnom duchu. Spoločnosť venovala tematicky celé číslo miestam spojeným so zjaveniami Panny Márie, nastupujúcemu pontifikátu pápeža Františka, či obnove katedrály Notre-Dame. Priniesla tiež veľký článok o exorcizme, či dokument o pravdepodobnom nálezisku starozákonnej Sodomy. Pred pár mesiacmi prišla s novou veľkou reportážou o mladých katolíkoch navštevujúcich tradičnú svätú omšu. ... https://christianitas.sk/national-geographic-mladi-vedu-tradicionalisticku-katolicku-protireformaciu/
Dnes je to mesiac, čo tragicky zahynuli Matúš a Mária počas spoločného korčuľovania na jazere v obci Rovinka. Stalo sa tak v nedeľu 21. januára 2024 v podvečerných hodinách. Pripomíname si to hlavne preto, že obaja boli praktizujúci a nádejní mladí katolíci, ktorí možno stále potrebujú naše modlitby. ... https://christianitas.sk/mesiac-od-tragickeho-umrtia-matusa-a-marie/
Veľkou Britániou sa valí ďalší škandál s moslimskými migrantmi. Po ich terorizme, obchodovaní s bielym mäsom, drogovom díleringu, využívaní otrockej práce, islamizácii britských miest a presadzovaní šaríe prichádza ďalšia, doteraz maximálne tabuizovaná téma – podvodné konverzie na kresťanstvo. Účel je zrejmý: okamžité ukončenie vyhosťovacieho procesu s nelegálnym migrantom. ... https://christianitas.sk/britania-celi-skandalu-stovky-moslimov-falosne-konvertovali-na-krestanstvo-aby-ich-nemohli-vyhostit-v-sukromi-su-nadalej-moslimami/
Legalizácia potratov je katastrofa pre svetový mier. V Írsku sa presadzuje umožnenie potratu na počkanie, kedykoľvek chcete a s veľmi malými výnimkami až do doby pôrodu, bez akýchkoľvek anestetík, v skutočnosti sa odhlasovalo, že nebudú dávať akékoľvek anestetiká ani v treťom trimestri. Nenarodené deti veľmi skoro cítia bolesť. Na ultrazvuku je vidieť, ako sa snažia unikať pred kliešťami, ktorými ich chcú doslova roztrhať. ... https://christianitas.sk/fatima-tv-potraty-su-najvacsou-hrozbou-pre-svetovy-mi
Dramaturg Slovenského národného divadla Daniel Majling uviedol, že režisérom blasfemickej hry je mladší brat rektora Kolégia Antona Neuwirtha. Hry sa tiež zastal aj dlhoročný moderátor TV Lux, ktorý zároveň odsúdil našu petíciu a súčasne s tým možno konštatovať, že kresťanské spoločenstvá sú voči nej prekvapivo potichu. Žeby stáli za blasfemickou hrou… kresťania? ... https://christianitas.sk/skandal-okolo-blasfemickej-hry-jezis-z-montrealu-sa-stupnuje/