Kardinál Zuppi a Mons. Crociata posunuli cirkevný aktivizmus na novú úroveň: napísali EÚ list, v ktorom ju oslovujú „Najdrahšia Európska únia…“ -

Kardinál Zuppi a Mons. Crociata posunuli cirkevný aktivizmus na novú úroveň: napísali EÚ list, v ktorom ju oslovujú „Najdrahšia Európska únia…“


10. mája 2024
  Krátke správy

S približujúcimi sa eurovoľbami rastie aj aktivizmus oddaných služobníkov EÚ, vrátane cirkevných predstaviteľov. O predchádzajúcich listoch oslavujúcich EÚ a nabádajúcich katolíkov, aby volili tie správne proeurópske strany sme už písali toľkokrát, že sa spoľahneme na pamäť našich ctených čitateľov. Opakovať znovu tieto politické agitky je psychicky mimoriadne únavné.

Nota bene, keď sa na hviezdnom nebi cirkevnej politickej agitácie zjavila hviezda novej veľkosti. Kardinál Zuppi, známa postava liberálnej cirkevnej scény, vatikánsky diplomat a predseda Talianskej biskupskej konferencie, spolu s Mons. Crociataom, predsedom Komisie biskupov Európskej únie, napísali Európskej únii otvorený list pri príležitosti Dňa Európy, ktorý sa konal 8. mája.

Kardinál Zuppi
zdroj: flickr.com

https://www.comece.eu/ wp-content/uploads/sites/2/2024/05/Letter-08052024-COMECE-CEI-Letter-to-the-European-Union-EN.pdf

List prekonáva svojou servilnosťou, angažovanosťou a propagandistickým polopatizmom všetko, čo bolo doteraz na tomto poli zasiate, poliate, okopané a čo následne vyrástlo. Začína sa bizarným oslovením, akoby bola EÚ živá bytosť – „Najdrahšia Európska únia…

List, ktorý má okolo troch strán sa hemží takými nehoráznymi superlatívmi, že keby bolo namiesto slovného spojenia Európska únia dosadené slovo Sovietsky zväz alebo Stalin, domnievali by sme sa, že to predseda okresného kolchozu píše Ústrednému výboru Komunistickej strany ZSSR:

Si naša Európa, ktorá zahŕňa 27 krajín a 450 miliónov obyvateľov, ktorí sa slobodne rozhodli spoločne budovať Úniu, ktorou si sa stala. To je absolútne úžasné!

Jeho Eminencia zrejme nedocenila význam slova „absolútny“, ktorý sa zvykne v serióznej komunikácii vyhradzovať Bohu.

Si náš domov, náš prvý spoločný domov, v ktorom sa učíme žiť všetci ako bratia, presne tak, ako to napísalo jedno z tvojich detí, ktorého rodičia išli na koniec sveta hľadať budúcnosť.

V dokonale neuveriteľnom, bizarnom až severokórejskom surrealistickom texte autori ďalej píšu, že ich milovaná únia je napádaná (zrejme dezolátmi) a preto ju musia brániť:

Píšeme ti, pretože máme túžbu v našom srdci: to čo predstavuješ a to čím si, môže byť posilnené, keď sa všetci naučíme cítiť ťa blízko seba, cítiť ťa ako priateľa a nie ako vzdialeného neznámeho. Potrebuješ to, pretože ľudia o tebe často hovoria zle, a mnohí zabúdajú, koľko dôležitých vecí robíš! Počas COVIDu sa to stalo viditeľné: iba spoločne môžeme čeliť pandémiám. Bohužiaľ si to uvedomíme až vtedy, keď sme premožení nevyhnutnosťou a potom zase na teba ľahko zabudneme!

Už by sa zdalo, že lepšie sa to už nedá, ale ide to:

Najdrahšia Európska únia, si živé telo, takže možno nastal čas na nové inštitucionálne reformy, aby si mohla čeliť dnešným výzvam. Nemôžeš byť len byrokraciou, ktorá je však nevyhnutná pre organizácie – zložitou, ak má fungovať. Samotné smernice a nariadenia však nezvyšujú súdržnosť. Potrebuješ dušu! V posledných rokoch si urobila významné kroky vpred, ako napríklad, keď si pomohla niektorým krajinám prekonať ich hospodárske krízy; alternatívne boli prekonané obdobia patových situácií a ťažkostí. Tie rastú vtedy, keď prehrávame v spolupatričnosti a vo vízii našej spoločnej budúcnosti, alebo keď sa staviame proti realizácii toho, že náš osud je spoločný a že musíme pokračovať v budovaní zjednotenej Európy.“

Stavať sa proti EÚ bude možno nový druh hriechu… Podobne ako klimatický hriech…

A akú „dušu“ navrhuje kardinál Zuppi najdrahšej únii? V prvom rade sa musíme vzdať lokálnej suverenity:

Najdrahšia Európa, chceli by sme, aby každý cítil hrdosť na to, že k tebe patrí. Dnes sa nám všetko, čo leží za hranicami našich jednotlivých krajín zdá byť vzdialené, niekedy cudzie. Naša spoločná národná a európska duša však patria k sebe. Na začiatku si bola Úniou slobodných a suverénnych krajín, ktoré však odovzdali svoju suverenitu v prospech niečoho spoločného a silnejšieho. Pretože žiadna identita a žiadna sloboda neexistujú, ak je ktokoľvek ponížený; a naopak, ochrana autonómie každého je zabezpečená len v rámci štruktúrovaného a lojálneho vzťahu so všetkými ostatnými.

Pisatelia listu idú tak ďaleko, uvedomujúc si celú potratovú agendu EÚ, že ju napriek tomu považujú za ochrankyňu ľudskej dôstojnosti:

Ako kresťania za to neustále pociťujeme hlbokú zodpovednosť a nachádzame v tebe toľko starostlivosti o dôstojnosť človeka, ktorú Kristovo evanjelium zasialo do našich sŕdc a do tvojej kultúry. Preto trpíme, keď vidíme, že sa bojíš života, nevieš ho brániť a nevítaš ho od jeho začiatku do konca a nie vždy povzbudzuj rast populácie.

A tá starostlivosť EÚ o ľudskú dôstojnosť, ktorá zrejme v očiach prelátov vyvažuje onen tieň propagácie potratov, spočíva v čom? V propagácii LGBT? V multikuluralizme? V eutanázii? Ťažko povedať, ale zrejme áno, pretože nič z toho na EÚ nekritizujú. Zato jedna forma ľudskej dôstojnosti je jasná – migrácia. Musíme ju podporiť a migrantov si pekne prerozdeliť:

Desaťročia si bola miestom príchodu a snom toľkých migrantov, ktorí prichádzali z rôznych kontinentov a hľadajúc lepší život za hranicami. Mnohí chcú prísť k tebe, pretože zúfalo hľadajú možnosť budúcnosti. A mnoho ďalších, ti svojou prácou pomáha už byť lepšou. Nejde len o privítanie všetkých v rámci zaistenia toho, že nikto nestratí svoj život na „ceste nádeje“ a že mnohí nachádzajú pohostinnosť. Ten, ktorý víta, vytvára život! Taliansko je však často ponechané samé, ako keby to bol len jeho vlastný problém alebo len problém niekoľkých, čo však neznamená, že to tak je.Skôr či neskôr sa naučíme, že povinnosti vrátane voči migrantom, možno len zdieľať a riešiť ako problémy, ktoré v skutočnostinašimi spoločnými problémami.

Ale keď išlo o výhody, to sa s nami Taliansko akosi príliš deliť nechcelo, že? No a na záver trochu toho predvolebného usmernenia, aby sa náhodou nezabudlo:

Nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu a vymenovanie Európskej komisie sú vhodnou a neopakovateľnou príležitosťou, ktorú by sme mali bez váhania uchopiť. Žiaľ, často prevláda strach a pocit neistoty, keď čelíme ťažkostiam. Aj toto by si si mala vypočuť, aby si ukázala, že ty si tým, nástrojom a miestom, skrze ktoré budeme čeliť a prekonávať strach a hrozby.

Zo všetkých týchto dôvodov apelujeme na všetkých, kandidátov aj občanov, počnúc odtých 16-ročných, ktorí budú v niektorých krajinách voliť po prvýkrát, aby sa dozvedeli o dôležitosti zabezpečiť toto občianske gesto zakotvené v účasti na živote a rozvoji Únie… Naším prianím pre teba, najdrahšia Európska únia, je, aby sa tieto voľby skutočne stali príležitosťou na oživenie, prebudenie nadšenia pre spoločnú cestu, ktorá už v sebe a vo vízii, ktorú prináša, obsahuje živý pocit nádeje a presvedčivý záväzok zo strany tvojich občanov.“

BM

Zdroj: COMECE, titulný ilustračný obrázok, zdroj – flickr.com


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Najsvätejšie Srdce Ježišovo a modlitba svätého ruženca

Kardinál Burke v prejave na Kolégiu sv. Tomáša Akvinského: Revolúciu podporujú zvnútra Cirkvi aj tí, ktorí sú povolaní pásť stádo!

Harrison Butker – športovec a tradičný katolík – predniesol reč, ktorá šokovala spohanštenú Ameriku

Možný zázrak v Lurdoch? Takmer úplne slepej žene sa vrátil zrak