Cirkev -

Cirkev

Narodenie a raný život Panny Márie

Matej Gavlák

Nie je ľahké napísať presný „životopis“ Panny Márie, keďže informácie o nej sú pomerne strohé. V samotnej Biblii o nej nachádzame len niekoľko útržkovitých správ, ktoré hovoria o jej...

Oslava a úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu v Cirkvi (Trinásta časť)

Branislav Krasnovský

Rok s Božským Srdcom Nášho Pána Vo vianočnom období sme si pripomenuli 350. výročie zjavenia Božského Srdca Ježišovho svätej Margite Márii Alacoque. K zjaveniu došlo 27. decembra 1673. Preto...

Kto chce byť spasený, musí sa predovšetkým pridržiavať katolíckej viery

Jozef Duháček

V katolíckej Cirkvi existuje niekoľko tzv. symbolov alebo vyznaní viery. Priemerný katolík dnes pozná iba to najkratšie – Apoštolské vyznanie viery, ktorým začína ruženec a používa sa dnes pri...

Vstal z mŕtvych – vstaneme z mŕtvych

„Lebo ak sme s ním zrástli a stali sa mu podobnými v smrti, tak mu budeme podobní aj v zmŕtvychvstaní.“(Rim 6,5) V ďalekom kraji smerom na východ, v Palestíne,...

Pár slov o škapuliari, škapuliarskom bratstve a škapuliarskych milostiach, V. časť – záver

Branislav Krasnovský

predchádzajúce časti:Pár slov o škapuliari, škapuliarskom bratstve a škapuliarskych milostiach, I. časťPár slov o škapuliari, škapuliarskom bratstve a škapuliarskych milostiach, II. časťPár slov o škapuliari, škapuliarskom bratstve a škapuliarskych...

František verzus Sv. písmo a Tradícia

Jozef Duháček

Minulý týždeň Dikastérium pre náuku viery (DDF) zverejnilo deklaráciu Dignitas infinita (DI) na tému ľudskej dôstojnosti. Je únavné, že sa každý nový dokument vydaný vo Vatikáne dnes podrobuje z...

Synodikon orthodoxie – liturgická kondemnácia heréz v byzantskej tradícii

Lucia Laudoniu

Teológia siedmeho ekumenického koncilu zanechala v byzantskej liturgii nezmazateľné stopy, a to nielen v otázke reviviscencie kultu ikon. Návrat k ikonodúlii na Východe posilnil vedomie triumfujúcej Cirkvi (Ecclesia triumphans),...

Prestavba Cirkvi bojujúcej na Cirkev putujúcu alebo 60. výročie katolíckej kapitulácie

Radomír Tomeček

Jednou z významných zmien, ktoré zasiahli Cirkev po II. vatikánskom koncile (1962 – 1965), je prestavba Cirkvi bojujúcej na Cirkev putujúcu. Zmena jediného slova v cirkevných dokumentoch nevyvolávala takú...

Olej svätých a vôňa svätosti

Jozef Duháček

V sérii textov o životoch katolíckych svätých, ktoré radi a pravidelne na Christianitas.sk uverejňujeme, chceme poukázať na príklady hrdinskej svätosti a cnostného života, ktoré muži a ženy Cirkvi vedeli...

Pár slov o škapuliari, škapuliarskom bratstve a škapuliarskych milostiach, IV. časť

Branislav Krasnovský

predchádzajúce časti:Pár slov o škapuliari, škapuliarskom bratstve a škapuliarskych milostiach, I. časťPár slov o škapuliari, škapuliarskom bratstve a škapuliarskych milostiach, II. časťPár slov o škapuliari, škapuliarskom bratstve a škapuliarskych...

Pasca ekumenizmu

Jozef Duháček

„Myslím, teda som“ – „Náboženstvo je ópium ľudstva“ – „Niet Boha okrem Alaha a Mohamed je jeho prorok“ – to sú zhubné výroky, na ktoré má zaregistrované autorské právo...

Modlitby k blahoslavenej mučeníčke čistoty Veronike Antalovej

Lucia Laudoniu

Nedávno sme na našej stránke priniesli článok o blahoslavenej Veronike Antalovej (rum. Veronica Antal) – mladej rímskokatolíckej laičke z Rumunska, ktorá položila život za sväté panenstvo: https://christianitas.sk/mucenicka-cistoty-z-kukuricneho-pola/ V dnešnom...

Dignitas infinita – nový vatikánsky dokument, ktorý nepriniesol nič nové. Takmer. Ide len o figový list na Fiducia supplicans a homo-inovácie?

Branislav Michalka

Nový dokument o ľudskej dôstojnosti, ktorý bol pripravovaný päť rokov, pričom jeho počiatky siahajú do obdobia prefektúry kardinála Ladariu a nakoniec ho dokončil kardinál Fernández, mal byť podľa spravodajcu...

Oslava a úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu v Cirkvi (Dvanásta časť)

Branislav Krasnovský

Rok s Božským Srdcom Nášho Pána Vo vianočnom období sme si pripomenuli 350. výročie zjavenia Božského Srdca Ježišovho svätej Margite Márii Alacoque. K zjaveniu došlo 27. decembra 1673. Preto...

Neznámý známý abbé Migne a jeho podivuhodné dílo

Martin R. Čejka

Snad každý začátečník, který se snažil blíže proniknout do pramenů jediného pravého náboženství, narazil někde na tajemné „PG“ či „PL“ doprovázené neméně záhadnou poznámkou „Migne“ a různými čísly. Zkušenější...

Neomylnosť Písma sv. vo svetle správ o Kristovom Zmŕtvychvstaní

Jozef Duháček

Štyri samostatné evanjeliové správy o najdôležitejšom ráne v dejinách ľudstva – „prvého dňa v týždni“ po Ježišovom ukrižovaní – prinášajú niektoré komplikácie a na prvý pohľad aj rozpory, ktoré...

Hviezda Jakubova

„Hviezda vychádza z z Jakuba, žezlo sa zdvíha z Izraela.“(Nm 24,17) Tisícpäťsto rokov pred narodením Krista Pána nasťahoval sa do dnešnej Palestíny istý výbojný národ, ktorý sa prezýval Izraelom...

Pár slov o škapuliari, škapuliarskom bratstve a škapuliarskych milostiach, III. časť

Branislav Krasnovský

predchádzajúca časť:Pár slov o škapuliari, škapuliarskom bratstve a škapuliarskych milostiach, I. časťPár slov o škapuliari, škapuliarskom bratstve a škapuliarskych milostiach, II. časť *** Dnes pokračujeme v našom miniseriáli o...

Zabudnutá kresťanská história Jeruzalema: Mesto bolo po svojom zničení obnovené práve kvôli kresťanstvu

Matej Gavlák

Ninive, Babylon, Memfis, Heliopolis… to všetko boli staroveké mestá – súčasníci Jeruzalema –, ktoré už tisícročia ležia pochované pod zemou. Archeológovia ich odkrývajú len pomaly ako „svedkov dávnych čias“....

Ježiš Kristus – najveľkolepejší paradox dejín

Giuseppe Ricciotti

Ježišov problém je najveľkolepejší paradox, aký dejiny poznajú Ježiš sa zjavuje v odľahlej zemi Rímskej ríše v národe, ktorý vtedajší vládcovia radí volávali „najohavnejší zo všetkých“ (Tacitus) a „zhubou...

Prázdny hrob – Víťazstvo Kríža!

Dr. Jozef Búda

Po veľkotýždňovom smútku opäť zaznie onemelý organ a znova radostne a víťazoslávne rozozvučia sa zmĺknuté zvony, lebo Kristus víťazne volá celému svetu a aj smrti: Resurrexit – Vstal som...

„Zostúpil do pekiel…“ – O sláve Nášho Pána Ježiša Krista po Jeho telesnom pochovaní

Anton Palšovič

V hlbokom zármutku boli učeníci Ježišovi od toho času, ako svojho najlepšieho Priateľa, Dobrodinca a Majstra stratili. A keď oni tiež videli i tie ukrutné muky, ktoré Židia Ježišovi...

Veľký piatok v Pápežskej kaplnke

Karol Gazdík

Minulý rok som pri príležitosti Veľkého týždňa opisoval predkoncilové obrady Veľkého piatka. Chcel by som v tom pokračovať, avšak na tej najvyššej možnej úrovni, akú Cirkev poznala do reforiem...

Bolesti presvätých očí Nášho Pána Ježiša Krista a Jeho presväté umučenie

Dr. Ján Hudeček C. SS. R.

I. Oči Pána hľadajúce Odoberme sa v duchu do Getsemanskej záhrady. Ona je miestom, kde začali trpieť oči Božského Spasiteľa. Kristus Pán prišiel do tejto záhrady, učeníkov nechal pri...

Veľkonočné legendy a duchovné tradície východných kresťanov v Rumunsku

Lucia Laudoniu

Určite ste už videli ikonu svätej myronosičky Márie Magdalény, ako drží v ruke červené vajíčko. K tejto ikone sa viaže legenda, ktorú v Rumunsku milujú malí aj veľkí: Po...

Ježiš Kristus, prvý križiacky rytier

Matej Gavlák

Pričasto nám pripadá, že celá krížová cesta bola akousi nutnou potupou, ktorá musela prísť, aby sme sa nakoniec dočkali slávneho Zmŕtvychvstania. Avšak tento pohľad nie je tak úplne správny:...

Oslava a úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu v Cirkvi (Jedenásta časť)

Branislav Krasnovský

Rok s Božským Srdcom Nášho Pána Vo vianočnom období sme si pripomenuli 350. výročie zjavenia Božského Srdca Ježišovho svätej Margite Márii Alacoque. K zjaveniu došlo 27. decembra 1673. Preto...

Nie každý chce šantiť na dúhovom tobogane. Rumunskí katolíci vydali knihu „Cirkev a homosexualita“

Lucia Laudoniu

Vydavateľstvo Sapientia, ktoré patrí Rímskokatolíckemu teologickému inštitútu v Iaşi, prišlo so zaujímavou novinkou. Na rumunskom knižnom trhu sa v týchto dňoch objavila pozoruhodná štúdia, ktorá zatína do živého –...

O láske Božej

„Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“(Jn 3,16) Ó, Bože môj! Aké podivné sú...

Neznáme alebo dobre utajené konverzie, I. časť: Katolíci z Divokého Západu

Branislav Michalka

Počas vyhľadávania katolíkov medzi známymi osobnosťami svetového umenia, politiky, vedy alebo spoločenského života som sa stretol často s prekvapivými informáciami, ktoré ukazovali, že mnohé z historických postáv za posledných...