Cirkev -

Cirkev

Dvanásť typov katolíkov?

Matej Gavlák

Katolíci sú dnes myšlienkovo rozdelení spôsobom, aký nemá obdobu. Autor youtuboveho kanálu s názvom I miss Christendom rozdelil dnešných katolíkov do 12 skupín, ktoré sú navzájom vo väčšine prípadov...

Seriál o spovedi a sviatosti pokánia podľa knihy biskupa Louisa Gastona de Ségur „Spoveď“, X., záverečná časť

Branislav Krasnovský

Dnes sa rozlúčime s knihou francúzskeho biskupa Louisa Gastona de Ségur „Spoveď“. Neviem ako čitatelia, ale ja som si túto knihu francúzskeho biskupa nesmierne obľúbil a už ju mám...

Niekoľko poznámok k nedávnemu sväteniu prvej pravoslávnej diakonky

Lucia Laudoniu

Byť, či nebyť? Táto hamletovská otázka sa z divadelných dosák pomaly, ale isto presúva do teologickej jamy levovej. Nuž, liberálne teologické fórum čoraz viac pripomína dosky, ktoré znamenajú svet....

Posolstvo Pia XII. ku skončeniu občianskej vojny v Španielsku

Jozef Duháček

S veľkou radosťou sa obraciame na vás, najdrahšie deti katolíckeho Španielska, aby sme vám vyjadrili naše otcovské blahoželanie k daru pokoja a víťazstva, ktorým Boh uznal za hodné korunovať...

Údelom katolíckej Cirkvi je trpieť prenasledovanie

„Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás.“(Jn 15,20) Anjeli pri narodení Krista Pána spievali: Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle (Lk 2,14). Anjelmi hlásaný...

Pápež a Cirkev – politickí pracovníci v službách Demokracie? Stáva sa jeden politický systém súčasťou katolíckej viery?

Branislav Michalka

To, čo by bolo pre katolíckych kresťanov ešte pred sto rokmi neuveriteľné, je dnes súčasťou každodennej praxe. Katolíci sú zo strany svojich pastierov na dennej báze propagandisticky školení v...

Latinská omša sa stáva kultom toxickej tradície. Či?

Jozef Duháček

Pre lepšie pochopenie motívov, ktoré ženú ľudí neznášajúcich tradičnú latinskú omšu, je dobré prečítať si občas niektorý z textov, v ktorých prejavujú svoj odpor voči liturgii, ktorá formovala katolícku...

Boli trojjazyčníci heretikmi? Z galérie cyrilometodských omylov (Druhá časť)

Lucia Laudoniu

predchádzajúca časť:Boli trojjazyčníci heretikmi? Z galérie cyrilometodských omylov (Prvá časť) *** „Spoznávanie latinčiny, gréčtiny a hebrejčiny je intelektuálnou púťou,“ konštatuje Andrew M. Greenwell, doktor práv z Texasu a praktizujúci...

Seriál o spovedi a sviatosti pokánia podľa knihy biskupa Louisa Gastona de Ségur „Spoveď“, IX. časť

Branislav Krasnovský

Pomaly ale isto sa blížime ku koncu nádhernej knihy francúzskeho biskupa Louisa Gastona de Ségur „Spoveď“. Aj v tom dnešnom pokračovaní chce francúzsky biskup svojou jasnou argumentáciou, živou vierou,...

Petrova skala a pekelné brány

„Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.“(Mt 16,18) Veľký strach opanoval malú skupinu jeruzalemských kresťanov: židovský kráľ Herodes uvrhol do žalára...

Je Sväté písmo naozaj inšpirované Bohom?

Jozef Duháček

Viera v inšpirované knihy u Židov Viera v posvätný charakter niektorých kníh je stará ako hebrejská literatúra. Mojžiš a proroci sa podujali zapísať časť posolstva, ktoré im odovzdal Boh...

Boli trojjazyčníci heretikmi? Z galérie cyrilometodských omylov (Prvá časť)

Lucia Laudoniu

Jazyk – Božie dielo – je obrazom synergie Najsvätejšej Trojice. Nehmotná myšlienka materializovaná v ľudských slovách pripomína stvoriteľskú činnosť Boha Otca ex nihilo. Vyrieknutá fonéma rozpráva o Bohu Synovi,...

„Mnohí zo synov Cirkvi sa stanú jej najväčšími nepriateľmi, kým mnohí z jej nepriateľov sa stanú jej najvernejšími synmi“ – Plní sa dávne proroctvo priamo pred našimi očami?

Matej Gavlák

Sme svedkami prazvláštneho javu: na jednej strane mnoho katolíckych laikov a kňazov doslova bez mihnutia oka denne popiera základné učenie našej viery; no na druhej strane do Cirkvi prichádzajú...

Pozývame vás na pešiu púť „Na horu sv. Klimenta“, ktorá je organizovaná ku cti sv. Cyrila a Metoda

Pešia púť sa bude konať v sobotu 31. augusta 2024, začiatok púte bude pri kostole sv. Klimenta v Stupave (na Morave, okres Uherské Hradiště) o 9:30 hod., dĺžka púte...

Ako chápať II. vatikánsky koncil?

Jozef Duháček

Čoraz častejšie sa šíri správa, že tradičná latinská omša bude nadobro zakázaná a jedným, ak nie jediným dôvodom je, že ľudia, ktorí k tradičnej omši inklinujú, odmietajú II. vatikánsky koncil....

O rozširovaní sv. Cirkvi – o misiách

„Proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“(Mt 9,38) Ježiš po svojom vzkriesení zhromaždil apoštolov a prísne im prikázal, aby išli do celého sveta a hlásali Evanjelium všetkým...

Obmedzenie tridentskej omše: Nepodarí sa napokon pápežovi Františkovi tradíciu nechtiac ešte posilniť?

Branislav Krasnovský

Ako už je všeobecne známe, pápež František a jeho synodálne vanutie milujúci kolektív teologických nomenklatúrnych kádrov (ďalej len pápež František a kolektív), pripravujú vážne obmedzenia tridentskej omše. Ak tieto...

Sv. Leonard z Porto Maurizio: „V Bohu pozorujem úprimnú snahu vás spasiť, ale vo vás nachádzam rozhodný príklon k zatrateniu“

Jozef Duháček

Žijeme v neľahkej dobe. Útoky na pravdy našej svätej a katolíckej viery prichádzajú zo všetkých strán a v poslednej dobe takmer neprestajne aj zvnútra, od prominentných členov hierarchie. Tu...

Krížová cesta katolíkov v rumunskom Moldavsku

Lucia Laudoniu

Septimontium (z latinčiny, slávnosť siedmich vrchov) pripomína sedmoro pahorkov Ríma. Ale pohanské prsia mlieka nemali, a ak sa kde-tu objavil prameň zbožnosti, bol otrávený bludom. Večné mesto vyrástlo na...

Zázračná premena TV Markíza v Katolíckych novinách – z morálnej žumpy na ochrancu slobody a korektnej informovanosti

Branislav Michalka

„Najviac nekorektných príspevkov je v spravodajstve TV Markíza. Vyplýva to zo správy organizácie MEMO 98, ktorá monitoruje médiá.“ Tak znel verdikt nad TV Markíza v roku 2002 a publikoval...

Seriál o spovedi a sviatosti pokánia podľa knihy biskupa Louisa Gastona de Ségur „Spoveď“, VIII. časť

Branislav Krasnovský

Milí čitatelia, vítam vás pri čítaní ôsmeho pokračovania seriálu o spovedi ďalšími tvrdeniami z repertoáru hriešnikov, ktoré im „bránia“ a „neumožňujú“ ísť na spoveď a ktoré biskup de Ségur...

Hrob – kniha života

Lucia Laudoniu

Jeden z byzantských hymnov, v ktorom Cirkev ospevuje kladenie Krista do hrobu, začína slovami Η ζωή εν τάφω κατετέθης. Kristus, auctor vitae, bol uložený do hrobu, ktorý nie je...

Amerikanismus, hereze, kterou žijeme (5. část)

Martin R. Čejka

Dva neofiti a jeden starý integralista Myšlenkový přerod Oresta Augusta Brownsona, bývalého aktivisty Strany práce a stoupence spolupráce s Demokratickou stranou, se stával stále zřejmějším. Když Spojené státy stály...

Koniec tradičnej omše? Iba ak vo sne

Jozef Duháček

Internetový portál rorate-caeli.blogspot.com uviedol, že vo Vatikáne sa chystá „konečné riešenie“ problému tradičnej omše. Tento portál má za múrmi Vatikánu celkom spoľahlivý zdroj, ktorý už v minulosti viackrát presne informoval...

Katolícka Cirkev a jej učenie

„Verím … svätú cirkev všeobecnú.“(IX. článok ap. vyznania viery) Ježiš prišiel a učil, konal zázraky, oboznámil nás s poznaním cnostného zbožného života. Potom pozdvihol sa na kríž, zomrel, vstal...

Tajnosti a zamlčiavanie okolo smrti Martina Luthera. Ako vlastne skončil najslávnejší heretik?

Jozef Duháček

Ako malý chlapec som trávil celé letné prázdniny u starej mamy na dedine. Tá malebná obec, ležiaca v náručí Javorníkov bola nábožensky rozdelená v pomere 60:40 medzi luteránov a katolíkov. Kardinál Joseph...

Seriál o spovedi a sviatosti pokánia podľa knihy biskupa Louisa Gastona de Ségur „Spoveď“, VII. časť

Branislav Krasnovský

Dnes mám pre vás nachystané už siedme pokračovanie seriálu o svätej spovedi z knihy francúzskeho biskupa Louisa Gastona de Ségur „Spoveď“. Poďme teda spoločne na to. Každý by sa...

O nadradenosti Cirkvi nad štátom

Jozef Duháček

Každá náboženská spoločnosť a katolícka Cirkev je náboženskou spoločnosťou par excellence, žije bok po boku s občianskou spoločnosťou a tak je duchovná moc rímskeho biskupa v kontakte so svetskou...

Duch Svätý nás posilňuje a teší

„Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.“(Jn 14,26) Cez Saharu, nesmiernu púšť Afriky, cestuje na...

Seriál o spovedi a sviatosti pokánia podľa knihy biskupa Louisa Gastona de Ségur „Spoveď“, VI. časť

Branislav Krasnovský

Dnes by sme pokračovali ďalšími argumentmi biskupa Louisa Gastona de Ségur v prospech katolíckej spovede, pričom bez preháňania môžeme povedať, že i tie „dnešné“ sú rovnako nesmierne zaujímavé a...