Kultúra -

Kultúra

Prosopobiblium alebo Počítačová latinčina

Lucia Laudoniu

Položili ste si niekedy otázku, aké je najdlhšie latinské slovo doložené v antickej rímskej literatúre? Odpoveď treba hľadať v diele zabudnutého básnika Laevia. K obdivovateľom Laeviovho štýlu patril aj...

Štátom sponzorovaná kultúra: Pre koho a za čie peniaze? Potrebujú ju kresťania?

Branislav Michalka

Kresťania – dojná krava s bičom nad hlavou? Množiace sa kolízie medzi kresťanskou väčšinou obyvateľstva a predstaviteľmi kultúry nás stavajú pred otázku, do akej miery je štátom sponzorovaná a financovaná kultúra v záujme...

Katolíci na striebornom plátne

Branislav Michalka

Filmové umenie väčšinou nebýva spájané s vysokou morálnou úrovňou a vierou. Vyznávači tejto ľahkej múzy dobre vedia, že povolanie herca, herečky či režiséra so sebou prináša pokušenie a hriech. V nemalej miere...

Terapeutické účinky latinského jazyka (Druhá časť)

Lucia Laudoniu

predchádzajúca časť:Terapeutické účinky latinského jazyka (Prvá časť) *** Človek je tvor vynaliezavý, a tak sa stalo, že ktosi vyrobil pre učiteľov latinčiny „provokatívny“ hrnček s nápisom „lacrimae discipulorum meorum“...

Terapeutické účinky latinského jazyka (Prvá časť)

Lucia Laudoniu

Veni, vidi, vici. Tieto okrídlené slová – verba alata – pripisované Caesarovi odleteli aj tam, kde by ich žiaden Riman nemohol nájsť. Zahniezdili sa na tričkách, na magnetkách –...

Ikona ako kladivo na herézy. Rubľovova Svätá Trojica a novozákonná Paternitas

Lucia Laudoniu

Obrazy či sochy Najsvätejšej Trojice zdobia interiéry rímskokatolíckych kostolov na celom svete. V byzantskej pravoslávnej cirkvi, e contrario, vládne presvedčenie, že maľby Trojjediného Boha inšpirované západným umením nie sú...

Tisíc odtieňov herézy. Profanizácia ikon ako nebezpečenstvo pre duchovný život (Druhá časť)

Lucia Laudoniu

predchádzajúca časť:Tisíc odtieňov herézy. Profanizácia ikon ako nebezpečenstvo pre duchovný život (Prvá časť) *** Byzantská ikona je ako hudobná partitúra. Prehľadná, jasná, punktuálna aj dômyselná. Všetko je v nej...

Obraz „Posledný súd“ Hansa Memlinga svojím naturálnym eschatologickým odkazom v minulosti úspešne privádzal hriešnikov k pokániu

Branislav Krasnovský

K mojim obľúbeným výtvarným dielam patrí aj obraz (triptych) Hansa Memlinga „Posledný súd“ z 15. storočia. Nie je to síce to dokonalé a nádherné baroko, ktoré ma „očarilo“ už...

Tisíc odtieňov herézy. Profanizácia ikon ako nebezpečenstvo pre duchovný život (Prvá časť)

Lucia Laudoniu

Výrok rímskeho satirika Petronia, že krása formy sa len zriedkakedy snúbi s múdrosťou, znie našim ušiam zvláštne. Krása a forma predsa patria k sebe ako tanier a jedlo, nie?...

Nemecký katolícky konvertita Adam Elsheimer a jeho vplyv na výtvarnú tvorbu

Branislav Krasnovský

K mojim obľúbeným barokovým maliarom, ktorý ovplyvnil aj tvorbu neskorších generácií európskych umelcov, patril aj nemecký rodák Adam Elsheimer (1578 – 1610). Elsheimer sa narodil v nemeckom Frankfurte nad...

Krátka recenzia knihy vdp. Jána Košiara: Mojich prvých 60 rokov. Rozpomienky na ľudí a udalosti v mojom živote

Branislav Krasnovský

Dnes by som rád predstavil zaujímavú knihu, ktorú už viacerí čitatelia Christianitas poznajú. Ide o knihu vdp. Jána Košiara „Mojich prvých 60 rokov, rozpomienky na ľudí a udalosti v...

Somnium Latinitatis. Sen o latinčine nemusí byť nočná mora

Lucia Laudoniu

Len málo filmov vyvolalo toľko protichodných reakcií, ako Život Briana z portfólia britskej komediálnej formácie Monty Python. Parodovanie náboženského citu nie je moja šálka kávy, ale táto scéna stojí...

Labyrinty v tieni katedrál – symbolika a význam

Lucia Laudoniu

Zelené bludiská v zámockých záhradách sú magnetom najmä pre deti. Dospelí ich berú s rezervou. Načo je vôbec dobrá prechádzka labyrintom? Tam človek pochopí, že latinský výrok ire docetur...

Evelyn Waugh – obor v krajine liturgických Liliputánov (Druhá časť)

Lucia Laudoniu

predchádzajúca časť:Evelyn Waugh – obor v krajine liturgických Liliputánov (Prvá časť) *** Nie je všetko zlato, čo sa blyští. O tom, či režisér Jack Gold priniesol do dejín kinematografie...

Evelyn Waugh – obor v krajine liturgických Liliputánov (Prvá časť)

Lucia Laudoniu

Boli časy, boli, keď Suetonius kúpal svoje brko v krvi rímskych dejín: „Ad primum gustum concidit.“ „Spadol na zem už po prvom hlte.“ Reč je o Britannicovi, ktorého dal...

Léon Bloy a jeho význam pre katolíka v kríze (aj na Slovensku)

Branislav Michalka

Francúzsky spisovateľ, pamfletista a radikálny katolícky popierač moderného sveta Léon Bloy, nemá pravdepodobne na Slovensku príliš mnoho čitateľov. A z tých, čo nazreli do jeho produkcie bude zrejme ešte...

Caravaggio a obraz Sťatie sv. Jána Krstiteľa – cesta barokového duelanta k Bohu

Branislav Krasnovský

29. augusta si každoročne podľa tradičného cirkevného kalendára pripomíname Sťatie sv. Jána Krstiteľa. Keďže ide o známu udalosť z biblických dejín, ktorú s vysokou pravdepodobnosťou každý tradičný katolík pozná,...

Operný majster Martin Babjak: „Moje srdce a duša musia byť pripravené prijať Ježiša“

Lucia Laudoniu

Existujú dva druhy ľudí: jedni túžia, aby žili, a druhí žijú, aby túžili. Augustínovská tradícia kladie túžbu po Bohu – desiderium Dei – na piedestál ľudských túžob. Popredný slovenský...

„Svätá omša je tajomstvo“ – Rozhovor s hudobným skladateľom Jozefom Halmom z Mníchova (Druhá časť)

Lucia Laudoniu

predchádzajúca časť:„Svätá omša je tajomstvo“ – Rozhovor s hudobným skladateľom Jozefom Halmom z Mníchova (Prvá časť) *** Premeniť skúsenosť na dobrú radu nedokázali ani alchymisti. Tento dar patrí iba...

„Svätá omša je tajomstvo“ – Rozhovor s hudobným skladateľom Jozefom Halmom z Mníchova (Prvá časť)

Lucia Laudoniu

Byť významným neznamená dosiahnuť všetko, ale dotknúť sa Nedosiahnuteľného. Rodák z Bošian, Jozef Halmo (*1939), svojou hudbou rozozvučal zvony slobody v čase, keď bola sloboda na Slovensku nedosiahnuteľným ideálom....

Salvator Rosa – neapolský barokový maliar s pochmúrnymi víziami a dušou

Branislav Krasnovský

Všetci moji známi a priatelia vedia, že som nadšeným obdivovateľom barokového umenia a že sa mi páčia najmä Caravaggiove obrazy, ako aj tvorba jeho žiakov a nasledovníkov. Baroko je...

Komplex vizigótskych románskych kostolov San Pedro de Terrassa

Branislav Krasnovský

Vizigóti písali históriu Španielska zlatými písmenami Kto navštívi Barcelonu, určite urobí dobre, ak na jeden deň opustí centrum mesta a vyberie sa na výlet približne 30 km od pobrežia...

Veľkonočná tematika v sakrálnom umení – dôvod k hlbšiemu zamysleniu sa nad Kristovým vykupiteľským dielom

Branislav Krasnovský

Vo Veľkom týždni sa slávi sviatok spásy Som si istý, že v skutočnom katolíckom spoločenstve na Slovensku neexistuje katolík, ktorý by nevedel nič o Veľkej noci a jej význame...

„Z vďaky postavím Boží chrám…“ – príbeh dvoch viedenských votívnych kostolov

Karol Gazdík

Viedeň, hlavné mesto Rakúska, je mesto dýchajúce eleganciou a spájajúce v sebe cisársku históriu s modernou architektúrou. Každý si tu príde na svoje. Ja v metropole niekdajšej Donaumonarchie primárne...

Archa aj zbraň. Príbeh byzantského hudobného nástroja

Lucia Laudoniu

Motus divinus. Božský pohyb bol v predstavách neskoroantických a stredovekých mužov slova základným princípom hudby. Znejúci tón bol považovaný za dych aristotelovského Prvého hýbateľa. Dych, ktorý rozvíri prach emócií...

Roma et aroma eius. Rím a jeho vôňa alebo pár slov o latinskej výslovnosti (Druhá časť)

Lucia Laudoniu

predchádzajúca časť:Roma et aroma eius. Rím a jeho vôňa alebo pár slov o latinskej výslovnosti (Prvá časť) *** Ktorý materiál je najpevnejší na svete? Koncom roka 2022 sa v...

Jan Dismas Zelenka, geniálny český katolícky barokový skladateľ, ktorého dielo očarí milovníka hudby aj dnes

Branislav Krasnovský

Priznám sa, že som nemal na konci pracovného týždňa v pláne písať o geniálnom českom barokovom skladateľovi a prísne veriacom katolíkovi Jánovi Dismasovi Zelenkovi. Chcel som skôr písať o...

Roma et aroma eius. Rím a jeho vôňa alebo pár slov o latinskej výslovnosti (Prvá časť)

Lucia Laudoniu

Pero, ktoré napísalo, že knihy sú nemí učitelia (libri muti magistri sunt), vedelo, čo píše. Knihy nemajú ústa. Rozprávajú, ale počuť ich nemôžeme. Ktovie, aké by to bolo, keby...

Oltár v skrini? Áno, aj to je možné (Tretia, záverečná časť)

Lucia Laudoniu

predchádzajúca časť:Oltár v skrini? Áno, aj to je možné (Prvá časť)Oltár v skrini? Áno, aj to je možné (Druhá časť) *** Prívlastok Ecclesia militans právom patrí Kristovej Cirkvi. Bojujeme...

Oltár v skrini? Áno, aj to je možné (Druhá časť)

Lucia Laudoniu

predchádzajúca časť:Oltár v skrini? Áno, aj to je možné (Prvá časť) *** Oltár je ako vysoká hora, ako nebotyčný Tábor, ktorý nás premieňa a zapaľuje nám srdcia. Väčšina etymológov...