Čo je nadprirodzená cnosť a koľko je hlavných nadprirodzených cností? -

Čo je nadprirodzená cnosť a koľko je hlavných nadprirodzených cností?


12. mája 2024
  Pokladnica viery

Nadprirodzená cnosť je kvalita, ktorou Boh napĺňa našu dušu a ktorou táto duša nadobúda náklonnosť, prostriedky a ochotu k tomu, aby poznala dobro a smerovala ju k večnému životu.

Hlavných nadprirodzených cností je sedem: tri teologické: viera, nádej a láska; a štyri základné cnosti.

Tridentský katechizmus sv. Pia X.


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Mária Magdaléna de’ Pazzi, panna a rehoľníčka

O Matke nášho Vykupiteľa

Sexualita ako subjektívny zážitok alebo ako súčasť objektívneho poriadku? O dvoch nezmysloch súčasnej liberálnej feministickej teológie

Seriál o spovedi a sviatosti pokánia podľa knihy biskupa Louisa Gastona de Ségur „Spoveď“, II. časť