Africkí biskupi síce odmietajú homo-páry, ale zato chcú sprevádzať ľudí v polygamických vzťahoch. Najnovšie správy neprajú príliš ilúziám… -

Africkí biskupi síce odmietajú homo-páry, ale zato chcú sprevádzať ľudí v polygamických vzťahoch. Najnovšie správy neprajú príliš ilúziám…


6. mája 2024
  Krátke správy

Po reakcii afrických episkopátov na dokument Fiducia supplicans to na chvíľu vyzeralo tak, že optimistický naratív, ktorý vidí v krajinách tretieho sveta nádej na obrodu pre katolícku Cirkev je oprávnený. Africkí biskupi takmer jednohlasne odmietli požehnávanie homo-párov a tí optimistickejší z katolíkov sa domnievali, že to nie je len kvôli spoločenskému kontextu, ktorý obsahuje aj moslimskú ideovú opozíciu, ale predovšetkým z vernosti katolíckemu morálnemu učeniu.

Ilustračný obrázok, zdroj: wikimedia commons

Najnovšie správy však potvrdzujú skôr verziu prezentovanú oficiálnymi africkými cirkevnými kruhmi, ktorá uvádzala, že k odmietnutiu došlo z „kultúrnych dôvodov“:

https://christianitas.sk/biskupi-z-afriky-vydali-spolocne-stanovisko-k-pozehnavaniu-homoparov-pozehnavat-sa-nebude-avsak-z-bizarnych-dovodov/

O tom, že im na požehnávaní homo-párov prekáža predovšetkým kultúrny kontext by svedčilo to, že v prípade polygamie, z katolíckeho pohľadu rovnako neprípustnej, už podobnou útlocitnosťou netrpia. Najnovšie správy svedčia naopak skôr o tom, že chcú ľudí v nej žijúcich synodálne „sprevádzať“.

Kolesá sú už v pohybe a africkí biskupi pripravujú spoločné stanovisko k polygamii. Nie však asi stanovisko jednoznačne odmietajúce. Z doterajšej skúsenosti s katolíckym modernizmom a s dokumentami týkajúcimi sa kontroverzných tém, môžeme skôr očakávať zabehaný model, pri ktorom je snaha, aby sa formálne zachovala rétorika zákona a zároveň prax posunula za jeho hranice. Generálny tajomník Asociácie biskupských konferencií Afriky a Madagaskaru (SECAM) Rafael Simbine Jr pre agentúru SICA News uviedol, že komisia už začala v tejto záležitosti pracovať.

Cieľom výboru, ktorý vznikol za účelom zhodnotiť situáciu ohľadom polygamie je: poskytovať poradenstvo v oblasti teologického a pastoračného manažmentu polygamie v afrických cirkvách. Závery komisie budú prerokované na valnom zhromaždení SECAM v júli.

Ak biskupi budú súhlasiť s výsledkami, pošleme ich do vatikánskeho Dikastéria pre náuku viery. Potom začneme nový rozhovor medzi dikastériom a naším tímom, aby sme dospeli ku konečnému a svedomitému rozhodnutiu v tejto záležitosti,“ uviedol Simbine.

Otázku polygamie nastolili už africké biskupské konferencie pri príprave Svetovej synody. V súhrnnej správe po prvom zasadnutí Synody v októbri minulého roka bol SECAM povzbudený, aby „podporoval teologické a pastoračné rozlišovanie v otázke polygamie a sprevádzania ľudí v polygamných vzťahoch, ktorí prichádzajú k viere“.

To, že boli africkí biskupi „povzbudení“ napovedá, že dostali pokyn. A tento pokyn prišiel do Afriky priamo z centra a ako uvádza portál biskupských konferencií východnej Afriky AMECEA, súčasná komisia koná „v súlade s pokynmi Vatikánu v Súhrnnej správe zostavenej na prvom zasadnutí XVI. riadneho valného zhromaždenia Synody biskupov v októbri 2023“.

Podľa toho istého portálu „mnohoženstvo je už desaťročia predmetom záujmu Cirkvi a afrických teológov, keďže polygamisti nie sú v katolíckej Cirkvi právne uznaní“. Ďalej uvádza, že keď sa komisia teológov zaoberala otázkou polygamie nastolenou počas synodálneho zhromaždenia, súhrnná správa položila v tej istej kapitole 16 otázku, o ktorej musia členovia komisie uvažovať:

Čo by sa malo zmeniť, aby tí, ktorí sa cítia vylúčení, zažili Cirkev ako prívetivejšiu?

My, ktorí sme už s touto rétorikou oboznámení tušíme, čo asi bude nasledovať. Nota bene ak portál AMECEA dodáva, že delegáti Synody poznamenali, že „synodálna Cirkev musí byť počúvajúcou Cirkvou a tento záväzok musí byť prevedený do praxe“.

BM

Zdroj: communications.amecea.org, infovaticana.com, titulný ilustračný obrázok, zdroj – wikimedia commons


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Mária Magdaléna de’ Pazzi, panna a rehoľníčka

O Matke nášho Vykupiteľa

Sexualita ako subjektívny zážitok alebo ako súčasť objektívneho poriadku? O dvoch nezmysloch súčasnej liberálnej feministickej teológie

Seriál o spovedi a sviatosti pokánia podľa knihy biskupa Louisa Gastona de Ségur „Spoveď“, II. časť