História -

História

Velká sexuální bolševická revoluce. Poučíme se z krizového vývoje? (2. část)

Martin R. Čejka

predchádzajúca časť:Velká sexuální bolševická revoluce. Poučíme se z krizového vývoje? (1. část) *** Prostopášnosti v zemi Sovětů Teorie teorií, ale sexuálně revoluční snění bylo třeba vtělit do života celé společnosti,...

Titivillus – démon pisárov, pisár démonov

Lucia Laudoniu

Mikulášske vrece plné sladkostí má „zlého kolegu“ – vrece démona Titivilla. Nie je to žiadne neviniatko, aspoň nie v stredovekých legendách. Titivillus deň čo deň blúdi po zemi a...

Velká sexuální bolševická revoluce. Poučíme se z krizového vývoje? (1. část)

Martin R. Čejka

Sexuální nevázanost není v dějinách lidského rodu ničím novým. Ale zatímco naši předci, pomineme-li některé lechtivé básníky a rozverné myslitele, případně různé úchylné sekty jako například adamity, kterým bratr...

TITANIC – aristokracia ducha pasažierov a hrdinstvo kňazov v „onú noc“

Karol Gazdík

Titanic, najveľkolepejší parník, aký kedy brázdil moria, predchádzala povesť nepotopiteľného plávajúceho paláca. Pýcha však predchádza pád! Keď v apríli 1912 vyrazil na prvú transatlantickú plavbu, nikto netušil, že pôjde...

Neznámý známý abbé Migne a jeho podivuhodné dílo

Martin R. Čejka

Snad každý začátečník, který se snažil blíže proniknout do pramenů jediného pravého náboženství, narazil někde na tajemné „PG“ či „PL“ doprovázené neméně záhadnou poznámkou „Migne“ a různými čísly. Zkušenější...

Z dejín kaviarenských revolucionárov na Slovensku

Branislav Michalka

Od 18. storočia sa revolučné živly schádzajú po kaviarňach. V kaviarni plačú nad tmárstvom, zaostalosťou svojich ľudských bratov i nad biedou prostého ľudu, v kaviarni pre ľud pripravujú krajšiu budúcnosť. V kaviarni...

Zabudnutá kresťanská história Jeruzalema: Mesto bolo po svojom zničení obnovené práve kvôli kresťanstvu

Matej Gavlák

Ninive, Babylon, Memfis, Heliopolis… to všetko boli staroveké mestá – súčasníci Jeruzalema –, ktoré už tisícročia ležia pochované pod zemou. Archeológovia ich odkrývajú len pomaly ako „svedkov dávnych čias“....

Slovenský štát (1939 – 1945) a partizánsky chodník do Bruselského nevestinca

Radomír Tomeček

Slovensko je štát, ktorého významné historické skutočnosti a postavy, svedčiace o jeho niekdajšom katolíckom smerovaní, v posledných desaťročiach zahaľuje zvláštna hmla. Napríklad zákon č. 531/2007 Z. z., o zásluhách...

Neznáme alebo dobre utajené konverzie, I. časť: Katolíci z Divokého Západu

Branislav Michalka

Počas vyhľadávania katolíkov medzi známymi osobnosťami svetového umenia, politiky, vedy alebo spoločenského života som sa stretol často s prekvapivými informáciami, ktoré ukazovali, že mnohé z historických postáv za posledných...

Je vojna vždy hriechom?

Jozef Duháček

Louis Renault vojnu definuje ako súbor násilných činov, ktorými sa usiluje jeden štát vnútiť svoju vôľu druhému štátu. Noldin definuje vojnu ako boj množstva proti vonkajšiemu množstvu, za ktorý...

Ikona ako kladivo na herézy. Rubľovova Svätá Trojica a novozákonná Paternitas

Lucia Laudoniu

Obrazy či sochy Najsvätejšej Trojice zdobia interiéry rímskokatolíckych kostolov na celom svete. V byzantskej pravoslávnej cirkvi, e contrario, vládne presvedčenie, že maľby Trojjediného Boha inšpirované západným umením nie sú...

Svätý Ján Kapistránsky na pranieri modernej historiografie. Bol však naozaj až takým netolerantným nenávistníkom?

Jozef Duháček

Ján Kapistránsky bol významný františkánsky kazateľ, ktorý mal mnoho ctiteľov tak za života, ako aj po smrti. Prispeli k tomu okrem iného početné zázraky, ktoré konal. Jeho kázanie bolo...

Holandský katechizmus ako synodálne kráčanie do celoštátnej apostázy

Radomír Tomeček

Holandsko je nížinatá krajina, z ktorej viac ako jedna tretina leží pod hladinou mora. Pobrežné hrádze chránia jej územie, rozlohou podobné Slovensku, pred zaplavením. Symbolom Holandska sú aj veterné...

Muži prinášajúci Krista našim predkom pred príchodom svätých Cyrila a Metoda

Branislav Michalka

Napriek nepochybným zásluhám svätých vierozvestcov, ktorí sprostredkovali Evanjelium našim predkom v pre nich zrozumiteľnom jazyku, zostáva skutočnosťou, že neboli prvými misionármi na našom území. Dôkazy o prítomnosti kresťanstva na...

Herézy a bludy, X. časť: Mání a manicheizmus

Jozef Duháček

Manichæizmus je náboženstvo založené Peržanom menom Mání v druhej polovici 3. storočia. Hoci tento systém niektorí považujú za skutočnú syntézu všetkých vtedy známych náboženských systémov, v skutočnosti ide o...

Symbolika oltára v byzantskom obrade

Lucia Laudoniu

V antickom Grécku poznali krutú prax: ľudia žijúci na okraji spoločnosti (ťažko zdravotne postihnutí, ostrakizovaní otroci a zločinci) mohli byť rituálne obetovaní ako zástupná obeta, sacrificium propitiatorium. Grécky jazyk...

Osvietenstvo, revolúcia a smrť

Jozef Duháček

V roku 1812, keď sa na Napoleonovu revolučnú armádu chystala z rúk cára a prírody veľká pohroma, dostal William Godwin, slávny anglický filozof tej doby, hoci už nie úplne v...

Odkiaľ sa na berlách byzantských biskupov vzali hady?

Lucia Laudoniu

Kovotepec Parthenios nemal svoj deň, s obchodmi to išlo dolu vodou. Otvoril si malú prevádzku neďaleko Chrámu Božej Múdrosti, no zákazníkov nikde. Vo vedľajšej dielni na kríže sa to...

R. N. Coudenhove-Kalergi ako duchovný otec Európskej únie alebo Projekt rozpustenia katolíckej soli

Radomír Tomeček

European Society Coudenhove-Kalergi (Európska spoločnosť Coudenhove-Kalergi) je spoločnosť spojená s udeľovaním Európskej ceny Coudenhove-Kalergi. Získať túto cenu možno každé 2 roky za mimoriadny prínos v procese európskeho zjednocovania. Zaslúžilí...

Justín Popovič o úpadku modernej Európy (Druhá časť)

Lucia Laudoniu

predchádzajúca časť:Justín Popovič o úpadku modernej Európy (Prvá časť) *** Termínom orthodoxia radi šermujú aj tí, čo sa ešte nenaučili ovládať meč. Pojem kakodoxia (v gréckej transliterácii κακοδοξία) je...

Liberalizmus ako večná diskusia, neustály dialóg a strach pred definitívnym rozhodnutím: Buď – alebo, II. časť

Carl Schmitt

predchádzajúca časť: Liberalizmus ako večná diskusia, neustály dialóg a strach pred definitívnym rozhodnutím: Buď – alebo, I. časť *** Liberalizmus – odmietanie rozhodnutia Podľa Donoso Cortésa je samou podstatou...

Justín Popovič o úpadku modernej Európy (Prvá časť)

Lucia Laudoniu

Poznáte rozprávku Kráska a zviera? To sú ale čudné otázky! Ako deti sme pri pohľade na romantický tanec nevinnej devy a chlpatého monštra ani nedýchali. Nejaký hlboko veriaci režisér...

Liberalizmus ako večná diskusia, neustály dialóg a strach pred definitívnym rozhodnutím: Buď – alebo, I. časť

Carl Schmitt

Nemeckým romantikom bola vlastná jedna originálna predstava – večná diskusia. Novalis a Adam Müller sa v nej pohybujú, ako vo vlastnej realizácii svojho ducha. Takí boli títo nemeckí katolícki...

Rekatolizácia na Slovensku: Kľúčové udalosti a dedičstvo

Nikolas Kelemen

Milí priatelia Christianitas.sk, nasledujúci článok je z „dielne“ nášho čitateľa, Nikolasa Kelemena, ktorý nás požiadal o jeho uverejnenie na našom portáli. Veríme, že vás zaujme. *** Rekatolizácia na Slovensku...

Apokalyptický alarm Arsenia Bocu

Lucia Laudoniu

Predstavte si Nietzscheho a Platóna, ako svorne diskutujú o smrti Boha. Obďaleč stojí diabol a s cynickým úškľabkom šepká ľudstvu do ucha najrafinovanejší zo svojich sofizmov: „Ja neexistujem!“ Tento...

Pápežská korunovácia

Karol Gazdík

V nadväznosti na môj starší článok o Missa papalis (pápežskej predkoncilovej omši) sa v dnešnom článku budem venovať tomu, ako vyzeral obrad pápežskej korunovácie. „Pápežská korunovácia bola jedným z najvýraznejších...

Labyrinty v tieni katedrál – symbolika a význam

Lucia Laudoniu

Zelené bludiská v zámockých záhradách sú magnetom najmä pre deti. Dospelí ich berú s rezervou. Načo je vôbec dobrá prechádzka labyrintom? Tam človek pochopí, že latinský výrok ire docetur...

Bývalý slobodomurár: „Slobodomurárstvo je satanizmus v prestrojení“

Matej Gavlák

Slobodomurárstvo je organizácia zahalená skutočným tajomstvom a zdá sa, akoby ani mnohí slobodomurári nevedeli, čo je vlastne jeho podstatou. Vieme, že členmi tohto exkluzívneho klubu boli prezidenti, premiéri, či...

Svätec s košíkom na hlave – a jeho pomsta

Lucia Laudoniu

Vatikánske Námestie svätého Petra stráži stoštyridsať sôch svätých ex toto orbe terrarum. Travertínoví Boží muži stoja nad kolonádami ako večné sviece. Jedna z týchto kamenných postáv je pre pochopenie...

Existuje paralela medzi španielskou občianskou vojnou a súčasným dianím v Cirkvi?

Branislav Krasnovský

Pred nedávnom mi zišla na um otázka, či existuje paralela medzi španielskou občianskou vojnou (jej prvá fáza) a tým, čo sa momentálne deje v katolíckej Cirkvi. Samozrejme len v...