Láska k blížnemu nás približuje k Bohu a chráni pred Peklom -

Láska k blížnemu nás približuje k Bohu a chráni pred Peklom


5. mája 2024
  Pokladnica viery

Nakoniec vám hovorím: láska je najkrajšou cnosťou. Ona nám zaisťuje priateľstvo Boha, ona nás chráni pred Peklom – pretože prikazuje preukazovať dobro nepriateľom, lebo nedovoľuje nikoho nenávidieť, lebo chce každému dobre.

Kiežby ste všetci mali túto vznešenú a drahocennú perlu – opravdivú lásku k blížnemu. Amen.

Sv. Ján Mária Vianney, Kázne farára z Arsu


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Mária Magdaléna de’ Pazzi, panna a rehoľníčka

O Matke nášho Vykupiteľa

Sexualita ako subjektívny zážitok alebo ako súčasť objektívneho poriadku? O dvoch nezmysloch súčasnej liberálnej feministickej teológie

Seriál o spovedi a sviatosti pokánia podľa knihy biskupa Louisa Gastona de Ségur „Spoveď“, II. časť