Žena v Belgicku žaluje Cirkev na súde zato, že nemôže byť diakonkou. Čo bude Cirkev robiť, keď s ňou spor prehrá? Pasca sekulárneho štátu sklapla… -

Žena v Belgicku žaluje Cirkev na súde zato, že nemôže byť diakonkou. Čo bude Cirkev robiť, keď s ňou spor prehrá? Pasca sekulárneho štátu sklapla…


15. mája 2024
  Krátke správy

Ľúbostné hrkútanie medzi sekulárnou liberálnou demokraciou a Cirkvou sa možno definitívne blíži k svojmu terminálnemu štádiu. Niežeby zo strany Cirkvi chýbala ústretovosť a snaha, avšak ukazuje sa čoraz viac, že stará osvietenská devíza ohľadom Cirkvi (autorom ktorej bol Voltaire) – Zničte nehanebnicu! – je ďalej v platnosti. Ergo, výsledkom hrkútania má byť zničenie Cirkvi.

Ilustračný obrázok, zdroj: pexels.com

Bazírovať za takýchto okolností na nejakej autonómii Cirkvi voči sekulárnemu štátu by bolo čírou naivitou. Už sa ozývajú hlasy pre odtajnenie obsahu spovedí, zasahovanie štátu do autonómie Cirkvi počas pandémie sa stalo príslovečným, vo výhľade sú aj kontroverzie Cirkvi so štátom ohľadom ešte stále aktuálneho (de iure) odmietania prijímania homosexuálnych kandidátov do seminárov.

Najnovšie sa o rozruch v tomto smere postarala 62-ročná, liberálne naladená katolíčka Veer Dusauchoitová z Belgicka. Tá sa podľa správy portálu Katholisch.de chcela prihlásiť na štvorročný kurz pre diakonov, avšak bola odmietnutá. Teraz za rozhodla Cirkev žalovať kvôli diskriminácii. V rozhovore pre belgickú televíziu RTBF uviedla:

Chcem absolvovať diakonský výcvik, pretože ma to zaujíma a myslím si, že potom budem mať viac schopností robiť to, čo sa odo mňa tu, v komunite, očakáva. Ale nemôžem sa zúčastniť, pretože som žena, a teda áno, som skutočne nahnevaná, ale aj odhodlaná.“

Podľa jej informácií sa Dusauchoitová vo svojej farnosti v Herente, neďaleko Leuvenu v provincii Flámske Brabantsko angažuje už 30 rokov. Keďže tam už nie je kňaz, vedie okrem iného bohoslužbu Božieho slova a pohreby v tíme s ďalšími dobrovoľníkmi. Preto sa chcela prihlásiť na štvorročný diakonický kurz.

Keď ju telefonicky kontaktovali a vyjasnilo sa jej pohlavie, hovor podľa nej údajne okamžite prerušili. Nebolo jej treba dvakrát hovoriť koľká bije a okamžite pochopila, že ide o rodovú diskrimináciu a vylúčenie. A takto formulovala aj svoju žalobu.

Podľa jej vlastných vyjadrení ju v žalobe podporuje aj jej komunita. „Moja komunita chápe moju frustráciu,“ povedala v apríli pre Radio2: „Je to nezákonné a protiprávne.“ Bez angažovanosti žien by podľa nej „Cirkev vo Flámsku jednoducho skolabovala“.

Všimnime si argumentáciu: je to nezákonné, čiže – nezákonné podľa svetského práva. Katolíčka sa dovoláva svetského práva proti Cirkvi. Prečo? No preto, lebo ju cirkevní predstavitelia roky utvrdzujú v tom, že aj Cirkev bojuje proti diskriminácii. Ergo, ona si teraz ide len potvrdiť u tej inštitúcie, ktorú zvelebuje aj Cirkev – u sekulárneho štátu, že to Cirkev s tou rétorikou myslí vážne.

Čo teda bude robiť Cirkev, ak súdny spor prehrá? Svojou spoluprácou so sekulárnou liberálnou demokraciou sa Cirkev dostala do pasce. Nemôže povedať, že odmieta rétoriku o diskriminácii, keď ju sama, aj ústami pápeža Františka podporuje. Nemôže odmietnuť rozsudok sekulárneho súdu, lebo potom by potvrdila, že cirkevné právo (nedemokratické a hierarchické) je nadradené sekulárnemu, demokratickému a rovnostárskemu. Navyše cirkevní predstavitelia neustále vypisujú aktivistické elaboráty, v ktorých velebia blahodárne účinky liberálno-demokratického sekulárneho štátu na pluralitu v spoločnosti a aj v Cirkvi!

Samozrejme, zostáva ešte možnosť, že celá kauza je vopred pripravené divadlo progresívnych cirkevných predstaviteľov v Belgicku, ktorí sa rozhodli prípadný kladný rozsudok v prospech potenciálnej diakonky využiť na oficiálne začatie výroby nelegálnych diakoniek v Belgicku, podobne avantgardne, ako požehnávali homo-páry ešte pred vydaním dokumentu Fiducia supplicans. Krčili by pritom ramenami a nariekali: Čo máme robiť? Demokracia rozhodla…

Zodpovedná belgická arcidiecéza Mechelen-Brusel nechcela vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony záležitosť bližšie komentovať, zdôraznila však aktuálne učenie Cirkvi, podľa ktorého sú do diakonátu prijímaní len muži.

Avšak portál Katholisch.de správne dodáva, že belgickí biskupi vo svojej väčšine zastávajú názor, že ženy by mali byť prijímané do diakonátu. Upozorňujú však, že o tejto otázke by mala rozhodnúť svetová Cirkev a malo by sa o nej diskutovať na Svetovej synode na jeseň. Čo by však robili v prípade, žeby štát uznal postup Cirkvi ako diskriminačný a nariadil by nápravu, to sa nám nepodarilo zistiť.

BM

Zdroj: Katholisch.de, titulný ilustračný obrázok, zdroj – pexels.com


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Mária Magdaléna de’ Pazzi, panna a rehoľníčka

O Matke nášho Vykupiteľa

Sexualita ako subjektívny zážitok alebo ako súčasť objektívneho poriadku? O dvoch nezmysloch súčasnej liberálnej feministickej teológie

Seriál o spovedi a sviatosti pokánia podľa knihy biskupa Louisa Gastona de Ségur „Spoveď“, II. časť