Redakcia -

Redakcia


Branislav Michalka - šéfredaktor
Matej Gavlák - zástupca šéfredaktora 
Lucia Laudoniu - redaktorka
Branislav Krasnovský - redaktor
Roman Cardal - redaktor 
Karol Gazdík - redaktor
Milan Paulus - editor, korektor
Anna Kulanová - redaktorka, tvorba videí
Martin Matušák - grafik
Anton Kulan - web support

Podnety a reakcie:

info@christianitas.sk, SMS na tel. číslo +421 905 655 411

Prosíme vás o finančnú podporu pre portál Christianitas

Naša činnosť je závislá na vašej podpore, nestojí za nami nijaký investor a nepoberáme žiadne dotácie.


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Sme nezávislý portál, ktorý nechce byť ovplyvňovaný veľkými donormi a existujeme len vďaka malým darcom, medzi ktorých sa môžete zaradiť aj vy. Aj vďaka vám môže Christianitas brániť katolícku vieru a hodnoty kresťanskej civilizácie.

Bankové spojenie:

SK72 0200 0000 0041 0850 1454
(možnosť trvalého príkazu, do referencie uveďte e-mailovú adresu)

Prečo podporovať portál Christianitas?

- Sme jediný nezávislý mienkotvorný portál na konzervatívnej strane internetu na Slovensku.
- Sme financovaní výlučne z drobných finančných príspevkov našich čitateľov a sympatizantov.
- Sme tu, aby sme vzdelávali, inšpirovali a hájili pravdy katolíckej viery.
- Sme tu, aby sme bojovali za pravdu. Necenzurujeme informácie a denne monitorujeme dianie    (nielen v Cirkvi) z konzervatívnej perspektívy.


Odkaz redakcie

Európska civilizácia sa duchovne prepadá k najspodnejším kruhom Danteho Inferna. Revolučný proces v spoločnosti rozkladá posledné zvyšky základov, na ktorých stojí naša civilizácia. Táto revolúcia si vyžaduje reakciu - Kontrarevolúciu. To znamená obhajobu Bohom ustanoveného poriadku, zdravého rozumu, prirodzenosti, rodiny, súkromného vlastníctva a tradície, ktorá toto poznanie odovzdávala z generácie na generáciu. Ďakujeme Vám, že nám svojou podporou pomáhate. 

Potrebujeme vašu podporu – a prosíme vás o ňu

Aj suma 5 €, 10 €, 20 €,  50 €, alebo iná suma, ktorú uznáte za vhodnú, nám umožní pokračovať v našej práci. Dúfame, že sa pripojíte do spoločenstva našich aktívnych podporovateľov a spoločne budeme čeliť cenzúre a „pravde“, ktorú nám nanucujú medzinárodné korporácie a sociálne siete.

Podporiť nás môžete aj prostredníctvom QR kódu

Ďakujeme za vašu podporu!

CHRISTIANITAS, NA KONZERVATÍVNEJ STRANE INTERNETU