Vladyka Chautur: „Čiňme v tomto veľkopôstnom období pokánie za to, že sme narušili Boží poriadok!“ -

Vladyka Chautur: „Čiňme v tomto veľkopôstnom období pokánie za to, že sme narušili Boží poriadok!“


22. februára 2024
  Krátke správy

Vladyka Milan Chautur mal opäť raz veľmi zaujímavú a podnetnú kázeň, v ktorej poukazuje na malosť človeka a na potrebu zmieriť sa s Bohom. Na to niet príhodnejšieho času, ako je práve pôstne obdobie.

Zdroj: snímka obrazovky z youtubového kanálu Logos TV

V posledných dňoch vedci pozorujú na Slnku silné erupcie, ktoré môžu znamenať istým spôsobom i ovplyvnenie magnetického poľa Zeme,“ začína nečakane svoju kázeň vladyka.

Človek si podľa jeho slov čoraz viac začína uvedomovať svoju vlastnú maličkosť oproti obrovskému vesmíru, ktorý na nás vplýva; čoraz viac si uvedomujeme aj „Božiu veľkosť, ktorá toto všetko riadi“.

Vladyka Chautur ďalej upozorňuje na to, že si klimatológovia všimli, že za posledných niekoľko rokov sa udialo toľko zemetrasení, záplav a prirodzených katastrof, ktoré sa v takom počte predtým nediali. „Vedci naznačujú, že sa čosi deje s jadrom Zeme,“ hovorí ďalej gréckokatolícky prelát a prízvukuje, akí sme maličkí. Pokračuje:

My sme tí, kto svojou neposlušnosťou uviedli neporiadok medzi seba a Boha tým, že sme narušili Boží poriadok, že sme narušili i fyzický, materiálny, kozmický poriadok, ale aj poriadok v tom morálnom slova zmysle.

Teraz je však veľkopôstne obdobie, čo je vynikajúca príležitosť, kedy sa „k Bohu môžeme vrátiť skrze pokánie“. „Musíme uznať svoju malosť,“ hovorí ďalej vladyka s tým, že si musíme tiež „pokorne priznať: zhrešili sme, Pane!“ Len vtedy môžeme dosiahnuť odpustenie zo strany nášho Stvoriteľa.

V kázni tiež poukazuje na to, že svätopisec v čítaní hovorí, že „kto dobre robí, môže sa vystrieť, môže smelo priamo pozerať do tváre tomu druhému a raz aj Božej“. Ďalej však uvádza:

Ale kto dobre nerobí – za dverami číha hriech. A ten spadá pod Božiu kliatbu a pod Božie odsúdenie…

Preto sa vo veľkopôstnom období máme snažiť využívať čas lepšie ako iní ľudia, ktorí zabúdajú na to, akí sú maličkí v nekonečnom vesmíre, ktorý ich obklopuje. Ľudia sú skrátka „veľmi odkázaní na toho, ktorý stvoril tento svet a postaral sa o nás“.

Odprosujme za svoje hriechy, ale zároveň prosme, aby Boh dal milosť obrátenia i tým ľuďom, ktorí o Ňom ešte nerozmýšľajú a ktorí často majú veľký vplyv na to, aká bude budúcnosť tejto Zeme.

Položme sa do ochrany našej Nebeskej Matky, aby pod jej ochranou sme v pokoji a pokání zvládli toto veľkopôstne obdobie a tak sa trošičku priblížili k poriadku Toho, ktorý tento obrovský poriadok – tak vesmírny ako i morálny – pre nás utvoril,“ zakončil svoju kázeň vladyka Milan Chautur.

MG

Zdroj: youtube kanál LOGOS TV

***

Staňte sa členom Fatimského Apoštolátu!

Dostanete od nás ako časopis Spojenectvo s Máriou ako dar.

Členovia Fatimského Apoštolátu (FA) však okrem dvojmesačníka dostávajú tiež rôzne sväteniny – medailóny, brožúrky, plakety a podobne. A navyše – za členov FA sú odslúžené sv. omše a tiež sa zvlášť za nich a za nimi spísané úmysly modlia Služobnice Ducha Svätého počas celonočných adorácií, konaných v kláštore každú druhú noc.

Členstvo vo Fatimskom Apoštoláte je dobrovoľné, fatimský apoštol ho potvrdzuje svojím súhlasom a zasielaním pravidelného príspevku vo forme milodaru. Rovnako tak sa však môže fatimský apoštol kedykoľvek rozhodnúť zrušiť svoje členstvo, čo oznámi buď písomne alebo telefonicky.

Pridajte sa teda k našim pravidelným podporovateľom a staňte členmi Fatimského Apoštolátu – prihlásiť sa môžete na tel. čísle 02/222 00 777.

Svojím členstvom vo Fatimskom Apoštoláte tým najlepším spôsobom podporíte v týchto neľahkých časoch fungovanie Nadácie Slovakia Christiana, ako aj portálu Christianitas.sk a ich neúnavnú snahu o zachovanie nemenného učenia Cirkvi.

Ďakujeme!


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Švajčiarsky biskup Bonnemain čelí kritike za to, že sa zúčastnil pohrebu biskupa Huondera, organizovaného Kňazským bratstvom svätého Pia X.

Narodenie a raný život Panny Márie

Oslava a úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu v Cirkvi (Trinásta časť)

Komisia biskupov EÚ (COMECE) pokračuje vo svojej propagandistickej jazde: Vydala novú brožúrku o pozitívach EÚ a jej rozširovaní