V Oxfordskom oratóriu, kde sa slúžia tradičné omše, zaznamenali zvýšený počet konverzií -

V Oxfordskom oratóriu, kde sa slúžia tradičné omše, zaznamenali zvýšený počet konverzií


16. februára 2024
  Krátke správy

Slávna farnosť, nachádzajúca sa uprostred starobylého univerzitného mesta Oxford, má v poslednom čase na svojom konte stúpajúci počet konverzií na katolícku vieru. V správe z 10. februára správcovia oratória uvádzajú na svojej internetovej stránke:

Dnes sme udelili sviatosť birmovania desiatim dospelým: päť bolo čerstvo pokrstených, traja boli prijatí do plného spoločenstva s katolíckou Cirkvou a dvaja boli už katolíkmi. Všetkým im blahoželáme a srdečne vítame našich nových členov v Cirkvi!

Naši novoprijatí členovia sa pripravovali od októbra a ako prví navštevovali naše kurzy pre dospelých. Na túto chvíľu už dlho čakali, no Boh sa na túto chvíľu tešil ešte dlhšie. Monsignor Ronald Knox opísal, ako Kristus na nás čaká, aby sme ho prijali vo svätom prijímaní:

Či pôjdete na sväté prijímanie do nejakého malého vidieckeho kostola, kde sa ocitnete sami pri oltárnej mriežke alebo pôjdete na polnočnú omšu do Westminsterskej katedrály a necháte sa vtiahnuť do nekonečného radu, ktorý sa pomaly posúva smerom na východ – na tom nezáleží. V každom prípade Svätá hostia, ktorú máte prijať, obsahuje celého Krista, celého len pre vás.

Pýta sa: „Je tu môj priateľ?“ Čaká na teba, ako osoba, ktorá sa s tebou stretne na preplnenej konečnej stanici a hľadá ten konkrétny zvuk chôdze, ten konkrétny spôsob držania tela, podľa ktorého ťa rozpozná na diaľku.“

Prosím, modlite sa za tých, ktorí dnes prijali sviatosti, a za tých, ktorí ešte čakajú. Máme niekoľko ďalších ľudí z našich starších tried, ktorí sa tešia na prijatie sviatosti, a úplne novú triedu, ktorá sa pripravuje na prijatie sviatostí v júni.“

https://www.oxfordoratory.org.uk/

Zdroj: flickr.com

V správe zo 7. februára, ktorá nesie príznačne názov „Rast v Cirkvi“ sa uvádza:

Z nejakého dôvodu vedie Božia milosť k hľadaniu plnosti pravdy v katolíckej Cirkvi viac ľudí, ako sme to zažili v predchádzajúcich rokoch. Na konci leta 2023 sme mali viac ako 20 dospelých, ktorí hľadali krst, prijatie alebo birmovanie, a zistili sme, že nie je možné sa venovať každému hodinu osamote. V októbri sme preto prvýkrát začali týždenné kurzy, pričom sme skupinu spoločne previedli kľúčovými bodmi Kréda a kresťanského života. Stále dbáme na to, aby bol čas na rozprávanie sa s každou osobou v triede. Tento čas sa potom využíva menej na zdieľanie informácií, ktoré každý potrebuje vedieť, a viac na zodpovedanie konkrétnych otázok alebo hlbšie ponorenie sa do konkrétnych oblastí problémov alebo záujmu…

Všetky povolenia udelené arcidiecézou sú očíslované, a keď sme koncom decembra jedno takéto povolenie dostali, mohli sme vidieť, koľko ich bolo udelených za celý rok. Ukázalo sa, že 5 % všetkých takýchto žiadostí sme predložili my. …

V Anglicku sa oratórium vždy špecializovalo na vyučovanie konvertitov. Prví otcovia birminghamských a londýnskych oratórií boli preslávení konvertitmi z Anglikánskej cirkvi pod vedením svätého Johna Henryho Newmana.“

Zdroj: flickr.com

Oxfordské oratórium bol pôvodne farnosťou, ktorú od 19. storočia spravovali jezuiti a bola založená a vystavaná za pomoci milodarov barónky Jane Weldovej, známej konvertitky na katolícku vieru. Výstavba chrámu bola dokončená v roku 1875 a jeho štylizovaný, neorománsko-neogotický historizujúci interiér je dobre známy milovníkom tradičnej sv. omše, vzhľadom na impozantné pozadie za oltárom, ktoré je častým predmetom fotografií.

V rámci farnosti pôsobili slávni predstavitelia obnovenia katolicizmu v Anglicku, napríklad aj básnik a jezuita Gerald Manley Hopkins, ktorý vo farnosti slúžil v rokoch 1878 – 1879.

Po reformách v 60. rokoch minulého storočia začal postupný úpadok farnosti, až nakoniec v 80. rokoch jezuiti kostol opustili. V rámci modernizačného procesu boli dokonca zničené mnohé z výnimočných relikvií, ktoré farnosti daroval ďalší slávny britský konvertita Thomas Hartwell de la Garde Grissell, neskorší čestný pápežský komorník Pia IX. Hartwellova zbierka relikvií, vzhľadom na jeho úzke kontakty s Vatikánom a celkovú prestíž, bola považovaná za výnimočnú.

Zdroj: flickr.com

Obrat v histórii farnosti nastal vtedy, keď birminghamský arcibiskup odovzdal Kostol sv. Alojza Gonzagu do správy slávneho birminghamského Oratória sv. Filipa Neriho, ktoré odvodzuje svoj pôvod od kardinála Johna Henryho Newmana. Oratórium je pevne zviazané s katolíckou vieroučnou aj liturgickou tradíciou a v Oxfordskom oratóriu má tradičná sv. omša svoje pevné miesto.

BM

Zdroj: Oxford Oratory, kath.net, sprievodný ilustračný obrazový materiál, zdroj – flickr.com


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Švajčiarsky biskup Bonnemain čelí kritike za to, že sa zúčastnil pohrebu biskupa Huondera, organizovaného Kňazským bratstvom svätého Pia X.

Narodenie a raný život Panny Márie

Oslava a úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu v Cirkvi (Trinásta časť)

Komisia biskupov EÚ (COMECE) pokračuje vo svojej propagandistickej jazde: Vydala novú brožúrku o pozitívach EÚ a jej rozširovaní