Len za prvý deň podpísalo petíciu požadajúcu exorcizmus newyorskej katedrály, v ktorej sa konal blasfemický pohreb trans-aktivistu, takmer 10-tisíc ľudí -

Len za prvý deň podpísalo petíciu požadajúcu exorcizmus newyorskej katedrály, v ktorej sa konal blasfemický pohreb trans-aktivistu, takmer 10-tisíc ľudí


20. februára 2024
  Krátke správy

Portál LifeSiteNews spustil petíciu za exorcizmus katedrály Sv. Patrika po tom, čo sa v ňom odohral blasfemický pohreb trans-aktivistu. Za prvý deň podpísalo petíciu viac ako 9000 ľudí a pomaly siaha k číslu 10-tisíc. Petícia je adresovaná kardinálovi Timothymu Dolanovi, arcibiskupovi New Yorku.

Zatiaľ z bližšie nešpecifikovaných dôvodov sa v slávnej newyorskej katedrále Sv. Patrika konal pohreb ateistu a trans-aktivistu, ktorý o sebe falošne veril, že je žena, známeho pod menom Cecilia Gentili.

Ilustračný obrázok, zdroj: flickr.com

Pri truhle bol položený obraz, na ktorom je zobrazený aktivista so svätožiarou. Na obraze sa skvel blasfemický nápis: „Sv. Cecília, matka všetkých šľapiek“. Celoživotné „dielo“ aktivistu tiež malo byť venované všetkým tým, ktorí pracujú na tom, aby „sexuálne pracovníčky boli slobodné“. Katolícky novinár Matt Gaspers nazval celé predstavenie jedným slovom – „Ohavnosť“.

To však nebol koniec bizarností na tomto pohrebe. Jedna z prosieb mala byť za to, aby dal Boh prístup k možnosti „zmeny pohlavia v rámci zdravotnej starostlivosti“. Neskôr v piesni „Ave Mária“ dav spontánne zmenil text na „Ave Cecília“. New York Times opísal akciu ako „oslavu jej života a bujaré politické divadlo“ a „udalosť, ktorá nemá v dejinách katolíckej Cirkevi obdobu“. A vskutku: pri vyratúvaní „dobier“, ktoré trans-aktivista vykonal, celý kostol doslova vybuchoval výkrikmi nadšenia ako niekde na štadióne.

Pohreb viedli dvaja kňazi Edward Dougherty a Andrew King. Najmä otec Dougherty sa počas pohrebu viackrát blysol tým, že nazval trans-aktivistu, ktorý sa narodil ako muž, slovami „naša sestra Cecília“.

Diecéza New Yorku už odsúdila pohreb, ktorý sa konal minulý štvrtok. V sobotu otec Enrique Salvo, kňaz z katedrály Sv. Patrika, poďakoval veriacim, ktorí informovali Cirkev a ktorí podľa jeho slov „zdieľajú naše rozhorčenie nad škandalóznym správaním“ na pohrebe.

Katedrála vedela len o tom, že rodina a priatelia požiadali o pohrebnú omšu za katolíka, no netušila, že naše privítanie a modlitba budú degradované takým svätokrádežným a klamlivým spôsobom,“ uviedol Salvo vo vyhlásení.

V katedrále sa už dokonca v sobotu konala odprosujúca pobožnosť za škandalózny pohreb. „To, že sa taký škandál udial v americkom farskom kostole, to robí horším,“ uviedol ďalej otec Salvo. „To, že sa to stalo na začiatku pôstu, každoročného 40-denného boja so silami hriechu a temnoty, nám pripomína, ako veľmi potrebujeme modlitbu, odprosenie a milosť, do ktorej nás sväté obdobie pozýva.

Pochovanou osobou bol bývalý prostitút, ktorý si zmenil pohlavie a založil dokonca vlastnú kliniku slúžiacu na „bezplatný zdravotný servis pre sexuálnych pracovníkov“.

MG

Zdroj: LifeSiteNews, NBC News, titulný ilustračný obrázok, zdroj – flickr.com

***

Staňte sa členom Fatimského Apoštolátu!

Dostanete od nás ako časopis Spojenectvo s Máriou ako dar.

Členovia Fatimského Apoštolátu (FA) však okrem dvojmesačníka dostávajú tiež rôzne sväteniny – medailóny, brožúrky, plakety a podobne. A navyše – za členov FA sú odslúžené sv. omše a tiež sa zvlášť za nich a za nimi spísané úmysly modlia Služobnice Ducha Svätého počas celonočných adorácií, konaných v kláštore každú druhú noc.

Členstvo vo Fatimskom Apoštoláte je dobrovoľné, fatimský apoštol ho potvrdzuje svojím súhlasom a zasielaním pravidelného príspevku vo forme milodaru. Rovnako tak sa však môže fatimský apoštol kedykoľvek rozhodnúť zrušiť svoje členstvo, čo oznámi buď písomne alebo telefonicky.

Pridajte sa teda k našim pravidelným podporovateľom a staňte členmi Fatimského Apoštolátu – prihlásiť sa môžete na tel. čísle 02/222 00 777.

Svojím členstvom vo Fatimskom Apoštoláte tým najlepším spôsobom podporíte v týchto neľahkých časoch fungovanie Nadácie Slovakia Christiana, ako aj portálu Christianitas.sk a ich neúnavnú snahu o zachovanie nemenného učenia Cirkvi.

Ďakujeme!


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Švajčiarsky biskup Bonnemain čelí kritike za to, že sa zúčastnil pohrebu biskupa Huondera, organizovaného Kňazským bratstvom svätého Pia X.

Narodenie a raný život Panny Márie

Oslava a úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu v Cirkvi (Trinásta časť)

Komisia biskupov EÚ (COMECE) pokračuje vo svojej propagandistickej jazde: Vydala novú brožúrku o pozitívach EÚ a jej rozširovaní