Christianitas - Strana 2

Revolúcia a pravá povaha človeka, III. časť

Antoine Blanc de Saint-Bonnet

predchádzajúce časti:Revolúcia a pravá povaha človeka, I. časťRevolúcia a pravá povaha človeka, II. časť...

predchádzajúce časti:Revolúcia a pravá povaha človeka, I. časťRevolúcia a pravá povaha človeka, II. časť *** Len si to dobre všimnite: Revolúcia postuluje teóriu vrodených práv človeka proti vlastneniu práv...

A čo ak sa kresťanstvo bude dať zachrániť už len na… bojisku?

Matej Gavlák

Poznajte svoje dejiny, hovorí sa. A ak ich skutočne poznáme, potom vieme, že kresťanská...

Poznajte svoje dejiny, hovorí sa. A ak ich skutočne poznáme, potom vieme, že kresťanská viera bola niekoľkokrát v dejinách zachránená už len na bojiskách. Mnohé nasvedčuje tomu, že v...

Sviatok Panny Márie Dobrej rady

Branislav Krasnovský

Koncom apríla 2024 som dokončieval seriál o škapuliari a škapuliarskom bratstve a vo štvrtej...

Koncom apríla 2024 som dokončieval seriál o škapuliari a škapuliarskom bratstve a vo štvrtej časti som sa venoval aj škapuliaru Panny Márie Dobrej rady, pričom som uviedol, že škapuliarske...

Zamyšlení nad smyslem národních dějin, III. část

Roman Cardal

predchádzajúce časti:Zamyšlení nad smyslem národních dějin, I. částZamyšlení nad smyslem národních dějin, II. část...

predchádzajúce časti:Zamyšlení nad smyslem národních dějin, I. částZamyšlení nad smyslem národních dějin, II. část *** 1. T. G. Masaryk versus Josef Pekař aneb spor o smysl českých dějin Jestliže...

Krátke správy

Amerikanismus, hereze, kterou žijeme (2. část)

Martin R. Čejka

predchádzajúca časť:Amerikanismus, hereze, kterou žijeme (1. část) *** První vpravdě americký a demokratický biskup...

predchádzajúca časť:Amerikanismus, hereze, kterou žijeme (1. část) *** První vpravdě americký a demokratický biskup (pokračování) Po návratu do Marylandu otevřel John Carroll na rodinném pozemku kapli a působil jako...

Archa: Dignitas infinita – Je ľudská dôstojnosť nekonečná?

Nový vatikánsky dokument Dignitas infinita si kladie za cieľ sumarizovať doterajšie cirkevné učenie o...

Nový vatikánsky dokument Dignitas infinita si kladie za cieľ sumarizovať doterajšie cirkevné učenie o ľudskej dôstojnosti a aplikovať ho aj na najnovšie kontroverzné témy, ktoré sa týkajú bioetických a...

Z listu o. Donalda Klostera, Bridgeportská diecéza

Pravda o toľko oplakávanom postavení katolíckej Cirkvi je v štatistikách kňazských vysviacok. Konkrétne sa...

Pravda o toľko oplakávanom postavení katolíckej Cirkvi je v štatistikách kňazských vysviacok. Konkrétne sa prejavuje v zmene pomeru medzi kňazmi a laikmi, ktorá sa udiala za posledných 54 rokov....

Dôverujme Božskému Srdcu Ježišovmu

„Jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda.“(Jn 19,34)...

„Jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda.“(Jn 19,34) U severného, nórskeho ľudu podnes žije ako ústne podanie nasledujúca národná legenda, ktorá im zostala...

Prirodzeným stavom človeka s dedičným hriechom je otroctvo. Sloboda (osobná aj politická) je možná len z nadprirodzených príčin

Branislav Michalka

Neustále pokračujúce pokusy moderného ľudstva o „oslobodenie“ človeka, ktoré pripomínajú zaslepené narážanie hmyzu do...

Neustále pokračujúce pokusy moderného ľudstva o „oslobodenie“ človeka, ktoré pripomínajú zaslepené narážanie hmyzu do rozžeravenej lampy, sú živené jeho pretrvávajúcim nepochopením vlastnej prirodzenosti. Moderný človek, tak ako sám seba...

Má rozum miesto v teológii?

Jozef Duháček

Názor, že svätý Tomáš by nám mal byť vzorom pre chápanie vzťahu medzi vierou...

Názor, že svätý Tomáš by nám mal byť vzorom pre chápanie vzťahu medzi vierou a rozumom, je bežný v tomistických kruhoch a v katolíckej filozofii a teológii všeobecne. Čo...

Svätý Tomáš Akvinský očami byzantskej teológie (Prvá časť)

Lucia Laudoniu

V kronikách sa písal rok 1273. Bol sviatok svätého Mikuláša a Doctor subtilis práve...

V kronikách sa písal rok 1273. Bol sviatok svätého Mikuláša a Doctor subtilis práve celebroval svätú omšu. „Všetko, čo som napísal, vyzerá ako slama,“ povzdychol si učený dominikán, otrasený...

Nanebovstúpenie Pána – Kristovo oslávenie

Štefan Tokárčik

Po štyridsať dní od vzkriesenia zjavoval sa Pán učeníkom. Cirkev oslavovala tieto dni radosti...

Po štyridsať dní od vzkriesenia zjavoval sa Pán učeníkom. Cirkev oslavovala tieto dni radosti spolu s apoštolmi a oslavuje ich radostne podnes. Ale dnes sa Spasiteľ vracia k svojmu Otcovi do Neba....

Európska únia bola od počiatku projektom Washingtonu a jeho tajných služieb

Matej Gavlák

Projekt zjednotenej Európy by bez zásadného amerického tlaku nikdy nevznikol. Washington mal eminentný záujem...

Projekt zjednotenej Európy by bez zásadného amerického tlaku nikdy nevznikol. Washington mal eminentný záujem na vzniku jednotného európskeho bloku – pod svojím skrytým vedením –, aby si udržal moc...

Najsvätejšie Srdce Ježišovo a vojna – Plač Božského Srdca nad ľuďmi a svetom

Stanislav Kianička

Rok s Božským Srdcom Nášho Pána Vo vianočnom období sme si pripomenuli 350. výročie...

Rok s Božským Srdcom Nášho Pána Vo vianočnom období sme si pripomenuli 350. výročie zjavenia Božského Srdca Ježišovho svätej Margite Márii Alacoque. K zjaveniu došlo 27. decembra 1673. Preto...

Andrej Hlinka ako katolícky bojovník za slovenskú suverenitu a jeho začiatky

Radomír Tomeček

Andrej Hlinka (1864 – 1938), slovenský katolícky kňaz a vodca národného hnutia, je stále...

Andrej Hlinka (1864 – 1938), slovenský katolícky kňaz a vodca národného hnutia, je stále aktuálnou postavou pre slovenských katolíckych vlastencov. Táto jeho aktuálnosť vyplýva najmä z existenčného ohrozenia súčasného...

Mesiac máj oslávme úctou k Panne Márii dvanástimi cnostnými skutkami

Branislav Krasnovský

V mesiaci máji je možnosť uctiť si Pannu Máriu skutkami cností a ovenčiť ju...

V mesiaci máji je možnosť uctiť si Pannu Máriu skutkami cností a ovenčiť ju malými duchovnými kyticami lásky. Konkrétne máme možnosť ponúknuť Panne Márii svoje srdcia v duchu cností...

Marián Kuffa je za svoju vernosť Bohu a učeniu Cirkvi znevažovaný aj vo vlastných radoch

Zvolenie Petra Pellegriniho za novú hlavu štátu je potvrdením výsledkov minuloročných jesenných predčasných parlamentných...

Zvolenie Petra Pellegriniho za novú hlavu štátu je potvrdením výsledkov minuloročných jesenných predčasných parlamentných volieb. Demokratická väčšina slovenských občanov opätovne odmietla liberálno-progresívnu politiku vedenú Michalom Šimečkom i amatérske a chaotické...

Zamyšlení nad smyslem národních dějin, II. část

Roman Cardal

predchádzajúca časť:Zamyšlení nad smyslem národních dějin, I. část *** 1. Jedinci a národ –...

predchádzajúca časť:Zamyšlení nad smyslem národních dějin, I. část *** 1. Jedinci a národ – co stojí na prvním místě? První díl našeho pojednání nám vyjasnil jeden zásadní problém. O...

Amerikanismus, hereze, kterou žijeme (1. část)

Martin R. Čejka

V apoštolském listě Testem benevolentiae nostrae ze dne 22. ledna 1899 adresovaném baltimorskému arcibiskupovi...

V apoštolském listě Testem benevolentiae nostrae ze dne 22. ledna 1899 adresovaném baltimorskému arcibiskupovi Jamesi Gibbonsovi odsoudil papež Lev XIII. soubor názorů, který nazval „amerikanismem“. Bezprostřední příčinou sepsání listu...

Evelyn Waugh, kardinál Heenan a problém novej omše

Jozef Duháček

Nasledujúci text voľne nadväzuje na články:55. výročie zavedenia Novus ordo missae55. výročie zavedenia Novus...

Nasledujúci text voľne nadväzuje na články:55. výročie zavedenia Novus ordo missae55. výročie zavedenia Novus ordo missae, 2. časť: Od teórie k praxi *** Väčšina čitateľov pozná anglického novelistu Evelyna...

Prečo ctíme Najsvätejšie Srdce Ježišovo?

„Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre...

„Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu.“(Mt 11,29) Prečo ctíme Najsvätejšie Srdce Ježišovo? Táto otázka je natoľko zaujímavá, že považujem...

Organizácia Reportéri bez hraníc tvrdí, že sa na Slovensku prepadla sloboda médií. Skutočne? Žijeme snáď v inom vesmíre a krajine?

Branislav Michalka

Buď sloboda médií neznamená slobodu prejavu, alebo keď hovoria mimovládni gastarbeitri o Slovensku, myslia...

Buď sloboda médií neznamená slobodu prejavu, alebo keď hovoria mimovládni gastarbeitri o Slovensku, myslia tým nejaké iné Slovensko, pretože inak sa nedajú niektoré ich záhadné tvrdenia vysvetliť. Organizácia Reportéri...

Andrej Radlinský a jeho dielo so zreteľom na jeho Nábožné výlevy

Branislav Krasnovský

Mladosť a detstvo národného buditeľa Andreja Radlinského Andrej Radlinský sa narodil 8. júla 1817...

Mladosť a detstvo národného buditeľa Andreja Radlinského Andrej Radlinský sa narodil 8. júla 1817 v Dolnom Kubíne. Otec bol národne uvedomelý Slovák a richtár, mama pochádzala z rodiny Antona...

Vdp. Štefan Mordel pre Fatimu TV: „Liberalizmus, to nie je sloboda, to je OTROCTVO“

V najnovšom rozhovore, ktorý uskutočnila naša kolegyňa A. Kulanová s otcom Mordelom sa diváci...

V najnovšom rozhovore, ktorý uskutočnila naša kolegyňa A. Kulanová s otcom Mordelom sa diváci dozvedia, aký má otec Mordel názor na incident, ktorý sa prihodil aj jeho priateľovi, kardinálovi...

Odporúčame