Slovenské dejiny -

Slovenské dejiny

Keď sa delilo Česko-Slovensko, slovenská diplomacia nestála bokom

Beáta Katrebová Blehová

Málokto vie, že základy slovenskej diplomacie boli položené už počas revolučných novembrových dní v roku 1989. Už vláda národného porozumenia, ktorá mala preklenúť obdobie do prvých slobodných volieb, rozhodla...

Kardinál Pázmaň – záchranca katolíckej Cirkvi v Uhorsku a priateľ slovenského národa

Branislav Michalka

Rozvrat katolíckej Cirkvi v Uhorsku Stav katolíckej Cirkvi v 16. storočí na území Uhorska, podobne ako aj v ďalších krajinách zasiahnutých protestantizmom, bol neutešený. Z dôvodu veľkého počtu nemeckých...

Slováci a mýtus ich demokratického národného obrodenia

Branislav Michalka

Rok 1848 býva v slovenskej liberálno-národnej a ľavicovo-národnej historiografii prezentovaný ako národná „revolúcia“, ktorej sa zúčastnili Slováci spolu s ostatnými európskymi národmi, počas tzv. „Jari národov“. Tak tieto európske udalosti rada označuje...

Osvietenstvo na Slovensku a Cirkev

Branislav Michalka

18. storočie môžeme nazvať kľúčovým vzhľadom na charakter prechodu protikatolíckej revolúcie z fázy protestantskej, heretickej do fázy definitívne protikresťanskej. Z konfliktu náboženského, v rámci kresťanstva, sa stáva konflikt medzi kresťanstvom ako takým...

Husiti na Slovensku II.

predchádzajúca časť: http://christianitas.sk/husiti-na-slovensku-i/ *** Stretnutie uhorského a poľského kráľa K vojne, pravda, nedošlo, lebo pápež Martin V. zakročil u Žigmunda, u Vladislava a Vitolda, ktorým pohrozil exkomunikáciou, ak neupustia od podporovania českých husitov....

Husiti na Slovensku I.

Redakcia

74 rokov spoločného štátu Čechov a Slovákov zanechalo v našich dejinách, okrem niektorých pozitív, nevídané nánosy politickej a ideologickej mytológie. K jednému z ideologických mýtov patrila aj rozprávka o dobrých husitoch. Tá oscilovala od liberálnej...

Slováci a mýtus demokratického národného obrodenia

Branislav Michalka

Rok 1848 býva v slovenskej liberálno – národnej a ľavicovo – národnej historiografii prezentovaný ako národná „revolúcia“, ktorej sa zúčastnili Slováci spolu s ostatnými európskymi národmi, počas tzv. „Jari národov“. Tak tieto...