Cirkev - - Strana 2

Cirkev

Katolicizmus sa nikdy nevzdal a nikdy sa ani nevzdá svojho nároku na mesto Jeruzalem

Matej Gavlák

Nielenže pekelné brány Cirkev nepremôžu; musí to byť Cirkev, kto premôže pekelné brány. Michael J. Matt, novinár Keď pápež Urban II. v roku 1095 vyzval na I. križiacku výpravu...

Za čo všetko vďačí latinská omša rímskej kultúre? (Druhá časť)

Lucia Laudoniu

predchádzajúca časť:Za čo všetko vďačí latinská omša rímskej kultúre? (Prvá časť) *** Echo slova dolorosa (bolestná) je rosa (ruža). Virgo dolorosa (bolestná Panna) je zosobnením ubolenej Cirkvi. Uprostred tejto...

O nerozlučiteľnosti kresťanského manželstva – II. časť

Jozef Duháček

predchádzajúca časť:O nerozlučiteľnosti kresťanského manželstva – I. časť *** Židia poznali odlúčenie manžela a manželky bez priepustného listu a tiež rozchod manžela a manželky s vydaním priepustného listu. To...

Kto rozdelil katolíkov na Slovensku na dve kategórie – Nadácia Slovakia Christiana alebo Konferencia biskupov Slovenska?

Branislav Michalka

V súvislosti s minulovíkendovým zásahom Konferencie biskupov Slovenska proti návšteve biskupa Athanasia Schneidera na Slovensku a jeho účasti na prezentácii knihy Katolícka omša, organizovanou Nadáciou Slovakia Christiana, sa v...

Odhodlanie rímskej Cirkvi zachovávať a odovzdávať v celom svojom živote – doktrinálnom aj liturgickom – svoju vernosť posvätnej tradícii je od začiatku pevné

biskup Athanasius Schneider

Milí čitatelia a priaznivci portálu Christianitas.sk, prinášame vám kázeň Jeho Excelencie, biskupa Athanasia Schneidera z kazachstanskej Astany, ktorú sa chystal predniesť v Košiciach 21. augusta na Mons. B. Boberom,...

Rozhovor s Jeho Excelenciou, biskupom A. Schneiderom – aj o tom, čo je poslušnosť

Anna Kulanová

Milí čitatelia, prinášame Vám niekoľko povšimnutiahodných postrehov z rozhovoru, ktorý viedla naša redaktorka FatimaTV, Anna Kulanová (www.fatimaTV.sk) s Jeho Excelenciou, otcom biskupom Athanasiom Schneiderom vo Viedni 21. augusta 2023,...

Cirkevná hudba dnes – výsledok liturgickej reformy

Jozef Duháček

II. vatikánsky koncil použil na opis cirkevnej hudby v šiestej kapitole svojej liturgickej konštitúcie pekné slová: Hudobná tradícia všeobecnej Cirkvi je poklad neoceniteľnej hodnoty. Vyniká nad ostatné umelecké prejavy...

Ako to niekde vyzerá, keď sa podáva sväté prijímanie

Anna Kulanová

V Betleheme, v úbohej vlhkej maštali prišiel na svet kráľovský Syn Pána celého sveta. Bez luxusu, zabalený v plienkach, ležiac na pichľavom sene. A Bol to Boh. Kto mu tam...

Dnes: Prezentácia knihy biskupa Schneidera Katolícka omša v Trnave

Dnes o 17:00 hodine sa uskutoční v trnavskej reštaurácii Forhaus ohlásená prezentácia knihy Katolícka omša. Ako sme už informovali počas víkendu, plánovaná účasť Jeho Excelencie, biskupa Athanasia Schneidera na...

Horí v Očistci skutočný oheň?

Jozef Duháček

Kde je Očistec? Ako sa oheň v Očistci líši od ohňa pekelného? Tomáš Akvinský si v štvrtej knihe komentárov k sentenciám Petra Lombardského (distinctio 21, art. 1) kladie otázku,...

Katechézy o živote rodiny v duchu svätého Benedikta, III. časť: Otec – hlava rodiny

vdp. Ľubomír Urbančok

predchádzajúce katechézy:Katechézy o živote rodiny v duchu svätého Benedikta, I. časť: Dom postavený na skaleKatechézy o živote rodiny v duchu svätého Benedikta, II. časť: „Ak Pán nestavia dom, márne...

Prezentácia knihy biskupa Schneidera vo Viedni sa bude konať v pondelok, 21. augusta 2023 o 18:00 hodine

Vzhľadom na znemožnenie návštevy biskupa Schneidera na Slovensku, bude táto akcia presunutá do alternatívnych priestorov v Rakúsku. Prezentácia knihy, spojená so svätou omšou sa bude konať vo Viedni. Adresa...

Mimoriadna správa: Biskup Schneider nepríde na Slovensko. Konferencia biskupov Slovenska mu v tom zabránila

Branislav Michalka

Dlhodobá snaha našej nadácie, sprostredkovať slovenským katolíckym kňazom a laikom katolícku liturgiu z pohľadu katolíckej tradície, mala vyústiť na budúci týždeň do osobnej návštevy biskupa Athanasia Schneidera na Slovensku....

Neboj sa maličké stádo… Veľká pokora pápeža Benedikta XVI., ktorý sa nechal poučiť – AKTUALIZÁCIA

Anna Kulanová

Najskôr zazvonil telefón… Sú to asi dva týždne, čo mi zazvonil telefón v kancelárii. Na linke mi pani Paulína s trasúcim hlasom od plaču opisovala svoju bolestnú skúsenosť takto:...

Pozvánka k čítaniu knihy „Katolícka omša“ Mons. A. Schneidera

vdp. Ľubomír Urbančok

Joseph Ratzinger, neskorší pápež Benedikt XVI., spomína vo svojich spomienkach na II. vatikánsky koncil, že prvou prerokovávanou témou koncilu bola otázka liturgie. Motiváciou k tomu bola snaha dať primát...

Sv. Klára z Assisi spoločne so sv. Františkom z Assisi stáli pri zrode ženskej rehole, ktorej sestry vydláždili cestu do Neba

Branislav Krasnovský

Neradi čítate, alebo ste len zaneprázdnení, ale napriek tomu ste zvedaví, o čom je článok? Vypočujte si ho teda prostredníctvom nášho audio podcastu: *** Jednou z najvýznamnejších stredovekých svätíc...

Amoris Laetitia alebo Veritatis Splendor?

Jozef Duháček

Obhajcovia hermeneutiky kontinuity radi argumentujú tým, že údajné rozdiely medzi výrokmi a dokumentmi predkoncilového a pokoncilového Magistéria sú iba domnelé a pri aplikácii správnej hermeneutickej metódy je možné všetko...

P. Szcepan T. Praśkiewicz OCD: „Prajem si, aby Boží sluha biskup Ján Vojtaššák bol čo najskôr povýšený na slávu oltára pre radosť a česť tu v Zákamennom, v celej Spišskej diecéze i na celom Slovensku“

Pamätný deň smrti Božieho sluhu, biskupa Jána Vojtaššáka Hlavným celebrantom bol Mons. Ján Kuboš, spišský pomocný biskup. V homílii sa prihovoril hosť z Ríma, P. Szczepan T. Praśkiewicz OCD,...

Sedem faktov, ktoré by mal katolík vedieť o Nanebovzatí Panny Márie

Dogma o Nanebovzatí Panny Márie bola prijatá až v 20. storočí, čo môže vyvolať množstvo nedorozumení. Preto by mal veriaci katolík poznať odpovede na najčastejšie kladené otázky a námietky...

O nerozlučiteľnosti kresťanského manželstva – I. časť

Jozef Duháček

Cirkevná náuka o nerozlučiteľnosti kresťanského manželstva je známa natoľko, že sa možno pýtať, čo nové môže priniesť jej opätovné štúdium. Tridentský snem sa k tejto téme vyjadril jasne (Denzinger...

Katechézy o živote rodiny v duchu svätého Benedikta, II. časť: „Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú“ – Priorita Boha v rodinnom živote

vdp. Ľubomír Urbančok

predchádzajúca katechéza:Katechézy o živote rodiny v duchu svätého Benedikta, I. časť: Dom postavený na skale *** Ako kňazi sa často stretávame s rozličnými problémami, s ktorými sa na nás ľudia obracajú....

Kedy vykazujú niektorí moderní kňazi najviac odvahy? Keď môžu nakričať na lojálnych katolíkov…

Branislav Michalka

Odvaha má mnoho podôb. Niekedy to môže byť výsledok zúfalstva, ktoré už nemá čo stratiť, inokedy je to prirodzenosť vrodenej povahy, môže to byť často aj hlúposť, ktorá nie...

Krížová cesta v obci Dolná Poruba – nasledovaniahodný projekt katolíckej zbožnosti

Branislav Krasnovský

Dovolenkovú sezónu 2023 sme už len v zostave – ja s manželkou a bez potomkov – po Rožňave zakončili v Trenčianskych Tepliciach v príjemnom hoteli Panoráma. Keďže počasie nebolo...

Za čo všetko vďačí latinská omša rímskej kultúre? (Prvá časť)

Lucia Laudoniu

Počas korunovačných obradov rímskeho pontifika ceremoniár tri razy zvolal to známe „sic transit gloria mundi“ („tak pominie sláva sveta“). Zachcelo sa mi parafrázovať túto maximu, keď môj zrak zablúdil...

Slovo o patričnej úcte k Eucharistii

vdp. Štefan Mordel

V posledných desaťročiach sa veľa zmenilo vo vzťahu ku povinnej úcte voči Sviatosti oltárnej. Ak máme hovoriť o povinnej úcte ku Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej, tak musíme hovoriť o tom, čo je...

Je to Božia prítomnosť, čo napĺňa prázdne kostoly a dokáže naplniť aj prázdne srdcia

Branislav Krasnovský

Vstupujme do katolíckych kostolov aj mimo slávenia svätej omše, volá zápalisto taliansky katolícky filozof, teológ, spisovateľ a žurnalista Marcello Veneziani. Výzva je smerovaná všetkým katolíkom, nielen tým, čo sa...

Udržateľná Cirkev?

Jozef Duháček

Organizátori Svetových dní mládeže 2023 sa od začiatku zaviazali podporovať udržateľnosť a tento záväzok sa snažia splniť. Potrebujú však pomoc všetkých zúčastnených. Z tohto dôvodu bude jednou z požiadaviek...

Katechézy o živote rodiny v duchu svätého Benedikta, I. časť: Dom postavený na skale

vdp. Ľubomír Urbančok

Každý kresťan si má stále viac a viac uvedomovať, že má pred sebou dve základné voľby. Buď si bude prispôsobovať svoju vieru svetu alebo bude tlakom sveta vzdorovať a bojovať...

Kardinál Newman, arcibiskup Fernandez a téza o „pozastavenom magistériu“

Jozef Duháček

Svätý John Henry Newman poznamenal, že počas ariánskej krízy „magistérium boj s herézou prehralo“ a ortodoxiu nakoniec zachránili laici. Podľa Newmana bol neochvejným zástancom pravej viery „katolícky ľud, a...

Svätý Bohdan Leopold Mandič (1866–1942), kapucín v tieni Pátra Pia

Branislav Krasnovský

Neradi čítate, či máte málo času, ale ste zvedaví, o čom je článok? Vypočujte si ho teda prostredníctvom nášho podcastu: *** 30. júla si (každý rok) pripomíname výročie smrti...