Kardinál Müller slúžil na záver púte v Chartres tradičnú sv. omšu. Homíliu ukončil povzbudením veriacich: Christus vincit! Christus regnat! Christus imperat in saecula! -

Kardinál Müller slúžil na záver púte v Chartres tradičnú sv. omšu. Homíliu ukončil povzbudením veriacich: Christus vincit! Christus regnat! Christus imperat in saecula!


22. mája 2024
  Krátke správy

Pred dvoma dňami sa skončila v katedrále Notre-Dame de Chartres každoročná púť katolíckej tradície, púť katolíkov oddaných liturgii všetkých vekov a nemennému učeniu katolíckej Cirkvi. Púť z Paríža do Chartres, ktorá sa koná každoročne od roku 1983 už druhý rok vykazuje stúpajúci počet záujemcov:

https://christianitas.sk/tradicionalisticka-put-do-chartres-uz-druhy-rok-lame-rekord-zaujem-stale-narasta-napriek-alebo-kvoli-traditionis-custodes-pride-aj-kardinal-muller/

V pondelok 20. mája sa púť úspešne zavŕšila a počet účastníkov naplnil očakávania. Finále púte bol vyhradené bývalému prefektovi Kongregácie pre náuku viery, kardinálovi Gerhardovi Müllerovi, ktorý slúžil záverečnú svätú omšu podľa misála z roku 1962. Zábery zo sv. omše slúženej kardinálom si môžete pozrieť tu:

https://www.lifesitenews.com/news/cardinal-muller-at-chartres-latin-mass-pilgrimage/?utm_source=featured-news&utm_campaign=catholic

V homílii, ktorá odznela popri omši, povzbudzoval kardinál Müller pútnikov v ich odhodlaní nasledovať Krista a vyznávať katolícku vieru. Prinášame niektoré z myšlienok jeho kázne, v ktorých sa zameral na náš boj a opis stavu súčasného kresťanstva a Cirkvi:

Jednou zo stránok našej pozemskej púte sú teda prenasledovania, ktorými trpela Cirkev, tak ako aj jej hlava a samotný Pán. Od úplných počiatkov kresťanstva v Rímskej Galii boli mnohí kresťania v Lyone a vo Viedni vystavení kompletnému arzenálu nepriateľstva voči katolíckej viere, od verejných pohoršení až po tie najbrutálnejšie formy popráv, tak zo strany ľudových más, ako aj štátnych orgánov. Už len zato, že vyznali Krista ich trestali smrťou. Kresťania boli v minulosti a sú aj dnes najprenasledovanejším náboženským spoločenstvom v dejinách ľudstva. Aj súčasné odkresťančenie Európy je agendou tých, ktorí ju chcú pripraviť o dušu a nechať ju padnúť za obeť ich posthumanistickému ateizmu.

Avšak dejiny podľa kresťanského výkladu nie sú bojovým poľom sporov o moc, bohatstvo a sebecké užívanie si života. Eusébius z Cézarey v 5. knihe Dejín Cirkvi, v ktorej opísal mučeníctvo kresťanov v Lyone za čias cisára Marca Aurélia ukazuje, že dejiny Civitas Dei vníma ako pokojný boj za pokoj duše a spásu všetkých. Hrdinami kresťanstva nie sú, ako vo svetských dejinách, cisári a generáli, ale bojovníci za pravdu a za vieru. Kresťania nebojujú proti iným, ale proti zlu vo svojom srdci a vo svete. Bojujú za mier vo svete a za sociálnu spravodlivosť. Princípom všetkej etiky je pre nich dôstojnosť každej ľudskej bytosti, ako osoby stvorenej Bohom a určenej pre večný život.

Druhou stránkou našej púte k Bohu sú aj Božie útechy. S Jeho pomocou ideme s odvahou vpred a hľadíme nahor s nádejou, napriek všetkým vonkajším útokom a napriek vnútorným pokušeniam rezignácie a zúfalstva duše.

Dúfajte, ja som premohol svet“ (Jn 16,33). Ukrižovaný a vzkriesený Pán to každý deň opakuje svojim učeníkom, ktorí mu vychádzajú v ústrety na ceste svojho osobného života v spoločenstve s celou putujúcou Cirkvou. Tí, ktorí žijú v presvedčení, že si ich Boh od večnosti vyvolil, vykúpil v Ježišovi Kristovi a určil im večné šťastie a pokoj, sú imúnni voči propagande a ópiu náhradných politických náboženstiev. Sebazničenie formou samovraždy a eutanázie, drogami a alkoholom alebo odmietnutím našej mužskej alebo ženskej sexuality neprichádzajú pre kresťanov do úvahy. A nebojácne stojíme za právom na život každého človeka, od počatia až po prirodzenú smrť, za jeho nedotknuteľnú dôstojnosť a za občiansku, etickú a náboženskú slobodu každého človeka.

Kristova Cirkev je často len malé stádo, prenasledovaná a nepochopená menšina. Ale v skutočnosti je skrze Ježiša Krista soľou zeme, svetlom sveta, priekopníčkou celého ľudstva na ceste k jeho cieľu. Ten by sa nemal zamieňať so všetkými tými otrasne neúspešnými experimentmi pri budovaní umelo vytvoreného pozemského raja. Cieľom dejín je „nové Nebo a nová Zem – Sväté mesto, nový Jeruzalem, zostupujúci z Neba“ (Zjv 21,1n). Časné blaho a večná spása pochádzajú len od Boha, ktorý nás svojou milosťou zachránil pred ničivou mocou zla. Boh nás povolal v Duchu Svätom a urobil nás schopnými pomáhať budovať kráľovstvo spravodlivosti, lásky a pokoja.

Pravou útechou, útechou, ktorá nás drží v živote i v smrti, je poznanie pravdy vo vzťahu medzi Bohom a človekom: „Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna; aby nik, kto v Neho verí, nezahynul, ale mal večný život“ (Jn 3,16).

Kardinál Müller ukončil kázeň zvolaním, ktoré je povzbudzujúce pre všetkých kresťanov, najmä tých, čo si zúfajú v čase krízy (Kristus víťazí! Kristus kraľuje! Kristus panuje až naveky!):

Christus vincit! Christus regnat! Christus imperat in saecula! Amen.

BM

Zdroj: LifeSiteNews, titulný ilustračný obrázok, zdroj – youtube.com

***

Portál Christianitas.sk svojim čitateľom odporúča:

Vydavateľstvo Nadácie Slovakia Christiana – Christianitas – vydalo v roku 2024 knihu kardinála Gerharda Ludwiga Müllera Pravá a falošná reforma: Čo to znamená byť katolíkom, v ktorej sa kardinál erudovaným a zasväteným spôsobom vyrovnáva so súčasnými pokusmi tzv. reformátorov, ktorí sa snažia transformovať katolícku Cirkev pomocou falošného reformátorstva do podoby prijateľnej pre súčasný svet.

Knihu si záujemcovia môžu objednať na adrese:

https://www.christianashop.sk/was-ist-katholisch/

V našom e-shope si však môžete objednať vo výraznej zľave aj ďalšie zaujímavé tituly – viac informácií na našej stránke christianashop.sk/.


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Sv. Benno z Meissenu, biskup a apoštol polabských Srbov

Duch Svätý nás posilňuje a teší

Protirečenia ľavicovo-liberálneho myslenia alebo Hitparáda slniečkárskej hlúposti

Seriál o spovedi a sviatosti pokánia podľa knihy biskupa Louisa Gastona de Ségur „Spoveď“, VI. časť