Katolícky kňaz povedal, že kresťanstvo je jediné pravé náboženstvo a kritizoval ostatné. Teraz čelí kritike od cirkevnej vrchnosti -

Katolícky kňaz povedal, že kresťanstvo je jediné pravé náboženstvo a kritizoval ostatné. Teraz čelí kritike od cirkevnej vrchnosti


7. júna 2024
  Krátke správy

Kam až dospela katolícka Cirkev vo svojom ekumenickom a liberálnom úpadku, sa mohol na vlastnej koži presvedčiť kňaz z Farnosti svätej Zuzany vo francúzskom zámorskom departmente Réuinon, Jean-Francois Laco. Ten sa ako verný syn Cirkvi rozhodol počas kázne na sviatok Svätého Ducha zopakovať to, čo 2000 rokov hlásali všetci svätci, pápeži a koncily: že kresťanské náboženstvo hlásané katolíckou Cirkvou je jediné pravé a že ostatné náboženstvá odmieta ako falošné.

Rímskokatolícky kňaz z Farnosti sv. Zuzany vo francúzskom zámorskom departmente Reuinón, Jean-Francois Laco
zdroj: snímka obrazovky / youtube.com

Netušil chudák, ako sa mu za jeho horlivosť odmenia liberalizmom nasiaknutí predstavení. Odvtedy, ako sa video s jeho kázňou objavilo na sociálnych sieťach, kde sa tešilo veľkej popularite a malo až 180 000 zhliadnutí, sa nad jeho hlavou roztrhla obloha a spustila sa prietrž cirkevnej kritiky. Výroky poplašených prelátov, ktorí nevedeli, na ktorú svetovú stranu sa ospravedlniť skôr, sú dokladom o úplnom zlyhaní pastierskej funkcie a transformácie náboženstva s transcendentálnym presahom na sociálne a kultúrne lepidlo tolerancie.

Kňaz si dokonca dovolil také hrôzy, že zosmiešňoval v kázni miestnych „jasnovidcov“ pána a pani Abaduovcov, pričom varoval veriacich pred návštevami u nich. Dovolil si povedať, že odmieta Budhu, toho pána s pekným bruchom a varoval veriacich (predstavte si), aby neprestupovali na iné náboženstvá. Hrôza! Ešteže je černochom, inak by ho určite obvinili aj z rasizmu.

Články v lokálnych médiách ho usvedčujú z dlhodobej netolerancie, pretože ako uvádzajú: „Jeho posmešky o tetovaniach či piercingoch svedčia predovšetkým o hlbokej priepasti medzi moralizujúcim náboženským diskurzom a veľkou časťou mladej a multikultúrnej populácie Réunionu.

Cirkevná vrchnosť reagovala okamžite a kňaza, ktorý obhajuje exkluzívnosť katolíckej viery dôkladne potopila:

Pozícia katolíckej Cirkvi a diecézy je postavená na úcte k druhým, ich kultúre a ich náboženskému presvedčeniu. Bohatá história ostrova Réunion bola vytvorená prostredníctvom etnických migrácií nesúcich špecifické náboženské praktiky. Prispela k vytvoreniu atmosféry spoločného života na Réunione, ktorá sa často uvádza ako príklad. (Pre koho? Pre novú, synodálnu Cirkev?; pozn. red.) Niekoľko ľudí hinduistického náboženstva a tamilskej kultúry sa po vypočutí týchto komentárov znehodnocujúcich ich náboženské presvedčenie cítilo urazene. V mene miestnej katolíckej cirkvi sa Mgr Pascal Chane-Teng úprimne ospravedlňuje. Uvedomujeme si, že každé náboženstvo má svoju jedinečnosť. (Nepochybne, vrátane uctievačov bohyne Kálí a Pachamamy; pozn. red.) Pre kresťanov je to správa o Ježišovi, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych, aby nás zachránil. (Uff, takže táto správa už nie je určená pre všetkých na Zemi a nie všetci sú z Božej vôle povinní ju prijať?!; pozn red.) Zároveň znovu potvrdzujeme hodnoty duchovného a bratského dialógu, vzájomného obohacovania sa a harmonického spolunažívania, s ktorými sme hlboko zviazaní.

Okamžite reagovala aj miestna Liga za náboženský dialóg:

Tento výrečný kňaz si dovolil predniesť tendenčné poznámky, napriek tomu, že náboženstvo má v zásade slúžiť na to, aby nás spájalo a nie stigmatizovalo. Je vyjadrením našej viery v Najvyššieho, bez ohľadu na formu a umožňuje nám formovať spoločnosť.

Čo je však pozoruhodné, kňaz sa nezľakol a neospravedlnil sa. Uviedol, že má mnoho známych z rôznych náboženských komunít, ale netreba si pliesť miestnu kultúru s náboženstvom, a dodal:

Chcú ma postaviť pred súd. Mám však svoje poslanie pastiera, aby som nabádal svojich kresťanov k Božiemu slovu. Ak si pozriete video z celej homílie, poviete si: Je vo svojom kostole a káže na Turíce, aby kresťanom pripomenul vernosť Bohu.

Tento názor však nezdieľa správca platformy YouTube, ktorý zvažuje blokovanie tohto videa.

BM

Zdroj: Imaz Press, Zinfos974, titulný ilustračný obrázok, zdroj – youtube.com


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Sv. Benno z Meissenu, biskup a apoštol polabských Srbov

Duch Svätý nás posilňuje a teší

Protirečenia ľavicovo-liberálneho myslenia alebo Hitparáda slniečkárskej hlúposti

Seriál o spovedi a sviatosti pokánia podľa knihy biskupa Louisa Gastona de Ségur „Spoveď“, VI. časť