Madridská arcidiecéza kráča nemeckou cestou a chce riešiť diakonky. O synodálnu cestu katolíci nemajú záujem, ale musí byť -

Madridská arcidiecéza kráča nemeckou cestou a chce riešiť diakonky. O synodálnu cestu katolíci nemajú záujem, ale musí byť


11. júna 2024
  Krátke správy

Opakovali sme to stokrát a treba to opakovať znovu: heterodoxné cunami sa netýka len Nemecka a nemeckých katolíkov, či ich bratov v Rakúsku a Švajčiarsku, ako sa radi utešujú umiernení konzervatívci, ale preháňa sa voľne po celej Cirkvi. Synodálne výstupy v Španielsku, ktoré majú pripraviť miestnu cirkev na októbrové pokračovanie minuloročnej Synody v Ríme, prinášajú „germanizáciu“ hispánskeho katolicizmu.

https://sinodo.archimadrid.es/index.php/respuesta-al-formulario-hacia-octubre-2024/

Portál InfoVaticana však zdôrazňuje v prvom rade skutočnosť, že bežných katolíkov v Španielsku tzv. synodálna cesta absolútne nezaujíma (rovnako ako na Slovensku) a klérus sa potýka so zúfalo nízkou účasťou na svojich liberálnych inováciách. Madridské arcibiskupstvo uvádza, že formulár, ktorý boli vyzvaní vypĺňať angažovaní synodálnici, nakoniec vyplnilo z celého Madridu len 856 účastníkov!!! Dodajme len, že Madrid má 3,2 milióna obyvateľov. Podľa údajov z najnovších Pápežských ročeniek sa odhaduje, že Madridská arcidiecéza má niečo cez 3 milióny veriacich.

https://infovaticana.com/2024/06/11/la-archidiocesis-de-madrid-se-alemaniza-y-pide-que-la-fase-final-del-sinodo-aborde-la-cuestion-del-diaconado-femenino/

Vzhľadom na to, ako sa všetci pokrokoví katolíci oháňajú tvrdeniami, že sa chcú svojím synodálnym sprevádzaním priblížiť ľudu, vyzerá toto ignorovanie ich snaženia práve zo strany ľudu dosť bizarne. Avšak na druhej strane: Ktorí revolucionári sa nemuseli potýkať s podobným paradoxom? S menom ľudu na perách, museli ľudu vždy tie svoje novinky nakoniec nanútiť.

Ilustračný obrázok, zdroj: Pexels

O čo je však vzorka ľudu menšia, o to je pokrokovejšia a reprezentatívnejšia. Svedčia o tom predovšetkým jej pokrokové názory. Arcidiecéza vedená kardinálom José Cobom, vydestilovala z odpovedí tejto reprezentatívnej vzorky tri najdôležitejšie témy, ktoré bude potrebné predložiť na októbrovej Synode:

Ženy v živote a poslaní Cirkvi

Za Cirkev, ktorá sprevádza a počúva

Chudobní, protagonisti cesty Cirkvi

Portál InfoVaticana témy komentuje nasledovne:

Ako vidíte, starosť o nedostatok povolaní, približovanie Evanjelia mladým ľuďom, podpora sviatostného života alebo nedostatok formácie medzi mnohými z tých, ktorí sa nazývajú kresťanmi, nie sú prioritnými témami.“

Z prvej témy, ktorá sa týka snahy pápeža Františka o „demaskulinizáciu“ Cirkvi, vyplynula v madridskom diecéznom dokumente nasledujúca úloha, ktorú je potrebné na Synode riešiť:

Prístup žien ku všetkým službám v Cirkvi a špecifická otázka ženského diakonátu.“

Požaduje sa tam tiež „vytvorenie priestorov, v rámci ktorých môžu hovoriť tí, ktorí potrebujú byť vypočutí (napr. tradicionalisti?; pozn. red.). Na to je potrebná komunita s otvorenými dverami, ktorá nesúdi a nemarginalizuje.“

Otázne je, čo si pod „marginalizáciou“ predstavujú reprezentanti takej marginálnej skupinky? Veď oni sami sú dôkazom toho, že o žiadnej marginalizácii v španielskej cirkvi nemôže byť ani reč.

Veď si povedzme otvorene a úprimne: Kde inde by takáto marginálna skupinka cca 900 ľudí mohla dirigovať a šikanovať zvyšné 3 milióny a ničiť im zabehané pravidlá náboženského života? Problémom súčasnej Cirkvi je skôr elitárstvo práve takýchto skupiniek. A nie je to elitárstvo konzervatívne a klericko-aristokratické, ale ľavicové, liberálne a osvietenské, ktoré sa snaží marginalizovať – väčšinu.

BM

Zdroj: InfoVaticana, titulný ilustračný obrázok, zdroj – Pexels


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Sv. Benno z Meissenu, biskup a apoštol polabských Srbov

Duch Svätý nás posilňuje a teší

Protirečenia ľavicovo-liberálneho myslenia alebo Hitparáda slniečkárskej hlúposti

Seriál o spovedi a sviatosti pokánia podľa knihy biskupa Louisa Gastona de Ségur „Spoveď“, VI. časť