Christianitas

Pierre Teilhard de Chardin ako symbol šírenia bludov v modernej Cirkvi

Radomír Tomeček

Pierre Teilhard de Chardin (1881 – 1955) sa narodil vo Francúzsku v Orcines. Bol...

Pierre Teilhard de Chardin (1881 – 1955) sa narodil vo Francúzsku v Orcines. Bol to jezuita, vysvätený na kňaza v roku 1911. Súčasne sa venoval paleontológii a geológii. Jeho...

Dvanásť typov katolíkov?

Matej Gavlák

Katolíci sú dnes myšlienkovo rozdelení spôsobom, aký nemá obdobu. Autor youtuboveho kanálu s názvom...

Katolíci sú dnes myšlienkovo rozdelení spôsobom, aký nemá obdobu. Autor youtuboveho kanálu s názvom I miss Christendom rozdelil dnešných katolíkov do 12 skupín, ktoré sú navzájom vo väčšine prípadov...

Seriál o spovedi a sviatosti pokánia podľa knihy biskupa Louisa Gastona de Ségur „Spoveď“, X., záverečná časť

Branislav Krasnovský

Dnes sa rozlúčime s knihou francúzskeho biskupa Louisa Gastona de Ségur „Spoveď“. Neviem ako...

Dnes sa rozlúčime s knihou francúzskeho biskupa Louisa Gastona de Ségur „Spoveď“. Neviem ako čitatelia, ale ja som si túto knihu francúzskeho biskupa nesmierne obľúbil a už ju mám...

Dr. Kent, vedec a výskumník: Hlboké chápanie vedy vás prinavráti k Bohu

Anna Kulanová

Dnes sa k téme „Je ťažké pre vedca veriť v Boha? Sú veda a viera v protiklade?“ vyjadrí...

Dnes sa k téme „Je ťažké pre vedca veriť v Boha? Sú veda a viera v protiklade?“ vyjadrí úspešný americký vedec, ktorý vedie celý výskumný tím. Jeho výroky ako „Je veľmi ťažké dnes...

Krátke správy

Antika a politické otázky, II. část

Roman Cardal

predchádzajúca časť: Politika v kontextu staré filozofie, I. část *** 1. Humanistická politika Sofisté...

predchádzajúca časť: Politika v kontextu staré filozofie, I. část *** 1. Humanistická politika Sofisté a v návaznosti na ně i Sokrates, Platón a Aristotelés přišli s pojetím tzv. humanistické...

Niekoľko poznámok k nedávnemu sväteniu prvej pravoslávnej diakonky

Lucia Laudoniu

Byť, či nebyť? Táto hamletovská otázka sa z divadelných dosák pomaly, ale isto presúva...

Byť, či nebyť? Táto hamletovská otázka sa z divadelných dosák pomaly, ale isto presúva do teologickej jamy levovej. Nuž, liberálne teologické fórum čoraz viac pripomína dosky, ktoré znamenajú svet....

Posolstvo Pia XII. ku skončeniu občianskej vojny v Španielsku

Jozef Duháček

S veľkou radosťou sa obraciame na vás, najdrahšie deti katolíckeho Španielska, aby sme vám...

S veľkou radosťou sa obraciame na vás, najdrahšie deti katolíckeho Španielska, aby sme vám vyjadrili naše otcovské blahoželanie k daru pokoja a víťazstva, ktorým Boh uznal za hodné korunovať...

Údelom katolíckej Cirkvi je trpieť prenasledovanie

„Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás.“(Jn 15,20) Anjeli pri narodení Krista Pána spievali:...

„Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás.“(Jn 15,20) Anjeli pri narodení Krista Pána spievali: Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle (Lk 2,14). Anjelmi hlásaný...

Pápež a Cirkev – politickí pracovníci v službách Demokracie? Stáva sa jeden politický systém súčasťou katolíckej viery?

Branislav Michalka

To, čo by bolo pre katolíckych kresťanov ešte pred sto rokmi neuveriteľné, je dnes...

To, čo by bolo pre katolíckych kresťanov ešte pred sto rokmi neuveriteľné, je dnes súčasťou každodennej praxe. Katolíci sú zo strany svojich pastierov na dennej báze propagandisticky školení v...

Veda a viera

Veda a viera. V dnešných troch videorozhovoroch vám naša redaktorka A. Kulanová prináša pohľad...

Veda a viera. V dnešných troch videorozhovoroch vám naša redaktorka A. Kulanová prináša pohľad troch významných vedcov na Darwinovu evolúciu, ako aj vedecký výklad vzniku planéty a života na...

Latinská omša sa stáva kultom toxickej tradície. Či?

Jozef Duháček

Pre lepšie pochopenie motívov, ktoré ženú ľudí neznášajúcich tradičnú latinskú omšu, je dobré prečítať...

Pre lepšie pochopenie motívov, ktoré ženú ľudí neznášajúcich tradičnú latinskú omšu, je dobré prečítať si občas niektorý z textov, v ktorých prejavujú svoj odpor voči liturgii, ktorá formovala katolícku...

Boli trojjazyčníci heretikmi? Z galérie cyrilometodských omylov (Druhá časť)

Lucia Laudoniu

predchádzajúca časť:Boli trojjazyčníci heretikmi? Z galérie cyrilometodských omylov (Prvá časť) *** „Spoznávanie latinčiny, gréčtiny...

predchádzajúca časť:Boli trojjazyčníci heretikmi? Z galérie cyrilometodských omylov (Prvá časť) *** „Spoznávanie latinčiny, gréčtiny a hebrejčiny je intelektuálnou púťou,“ konštatuje Andrew M. Greenwell, doktor práv z Texasu a praktizujúci...

Levicový volební uragán v Mexiku. Křesťanští demokraté jsou k smíchu i pláči

Martin R. Čejka

Někteří mexičtí katolíci jsou otřeseni, a jiní to alespoň předstírají, z vítězství Claudie Sheinbaumové...

Někteří mexičtí katolíci jsou otřeseni, a jiní to alespoň předstírají, z vítězství Claudie Sheinbaumové v prezidentských volbách. Ovšem těžko ho lze označit za nějaké velké překvapení. Z opatrného tónu tiskového...

Otvorený list premiérovi Slovenskej republiky Róbertovi Ficovi

Vážení čitatelia portálu Christianitas.sk, členovia o. z. Kresťanskí seniori pamäť národa, ako aj ďalšie...

Vážení čitatelia portálu Christianitas.sk, členovia o. z. Kresťanskí seniori pamäť národa, ako aj ďalšie osobnosti, napísali a zaslali predsedovi vlády SR, Robertovi Ficovi otvorený list, ktorý touto cestou uverejňujeme...

Ako templári vnímali „lásku k blížnemu“, spravodlivú vojnu či svoje poslanie?

Matej Gavlák

Dnešní katolíci oklamaní súčasným svetom nevedia ako správne reagovať na výčitku ohľadom križiackych výprav....

Dnešní katolíci oklamaní súčasným svetom nevedia ako správne reagovať na výčitku ohľadom križiackych výprav. Križiaci boli veľmi silno veriaci ľudia, ktorí vypočuli volanie pápeža (toho času Urbana II.). Ale...

Seriál o spovedi a sviatosti pokánia podľa knihy biskupa Louisa Gastona de Ségur „Spoveď“, IX. časť

Branislav Krasnovský

Pomaly ale isto sa blížime ku koncu nádhernej knihy francúzskeho biskupa Louisa Gastona de...

Pomaly ale isto sa blížime ku koncu nádhernej knihy francúzskeho biskupa Louisa Gastona de Ségur „Spoveď“. Aj v tom dnešnom pokračovaní chce francúzsky biskup svojou jasnou argumentáciou, živou vierou,...

Politika v kontextu staré filozofie, I. část

Roman Cardal

1. Ohlédnutí do dávné minulosti Evropská civilizace a kultura se zrodily ve starém Řecku....

1. Ohlédnutí do dávné minulosti Evropská civilizace a kultura se zrodily ve starém Řecku. Dějiny lidstva jsou samozřejmě mnohem starší a před antickými Řeky vznikly ještě mnohem ranější východní...

Počas občianskej vojny vo Francúzsku povstane v krajine veľký záchranca kresťanstva

Matej Gavlák

Katolícke proroctvá nám hovoria, že príde doba, keď sa bude zdať, že katolícka Cirkev...

Katolícke proroctvá nám hovoria, že príde doba, keď sa bude zdať, že katolícka Cirkev je zničená: pápež utečie z Ríma, Bazilika sv. Petra bude v plameňoch a katolíci budú...

Je ekonómia empirickou vedou?

Jozef Duháček

Definícia hovorí, že ekonomika je celistvý súbor všetkých hospodárskych činností danej krajiny alebo štátu,...

Definícia hovorí, že ekonomika je celistvý súbor všetkých hospodárskych činností danej krajiny alebo štátu, súhrn odvetví a druhov výroby, štruktúra, organizácia a stav národného hospodárstva krajiny. Ekonomika je súčasť...

Petrova skala a pekelné brány

„Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju...

„Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.“(Mt 16,18) Veľký strach opanoval malú skupinu jeruzalemských kresťanov: židovský kráľ Herodes uvrhol do žalára...

Údel slovenských feministiek alebo 100 rokov ignorovania zo strany slovenských žien

Branislav Michalka

V srdci temnoty Keď padol v roku 89 komunizmus, začali sa cez hranice valiť rôzne náhradné...

V srdci temnoty Keď padol v roku 89 komunizmus, začali sa cez hranice valiť rôzne náhradné ideológie. Jednou z nich bol aj feminizmus. Na panenskú pôdu slovenských univerzít, ktoré otvorili Západu svoju...

Archa: Migranti – Záchrana Európy alebo jej skaza?

S pribúdajúcim vekom Európskej únie sme svedkami neustáleho pribúdania legálnych aj nelegálnych prisťahovalcov, hľadajúcich...

S pribúdajúcim vekom Európskej únie sme svedkami neustáleho pribúdania legálnych aj nelegálnych prisťahovalcov, hľadajúcich v Európe život príjemnejší, než im poskytovali ich rodné krajiny. Ide o ľudí s odlišnou...

Je Sväté písmo naozaj inšpirované Bohom?

Jozef Duháček

Viera v inšpirované knihy u Židov Viera v posvätný charakter niektorých kníh je stará...

Viera v inšpirované knihy u Židov Viera v posvätný charakter niektorých kníh je stará ako hebrejská literatúra. Mojžiš a proroci sa podujali zapísať časť posolstva, ktoré im odovzdal Boh...

Boli trojjazyčníci heretikmi? Z galérie cyrilometodských omylov (Prvá časť)

Lucia Laudoniu

Jazyk – Božie dielo – je obrazom synergie Najsvätejšej Trojice. Nehmotná myšlienka materializovaná v...

Jazyk – Božie dielo – je obrazom synergie Najsvätejšej Trojice. Nehmotná myšlienka materializovaná v ľudských slovách pripomína stvoriteľskú činnosť Boha Otca ex nihilo. Vyrieknutá fonéma rozpráva o Bohu Synovi,...

Odporúčame