Modernizmus -

Modernizmus

Modernizmus: Syntéza všetkých heréz

Michael Lofton

Stretli ste sa niekedy v Cirkvi s názorom, že nezáleží na tom, akému náboženstvu veríte, alebo že pravda je subjektívna? Ak áno, pravdepodobne ste sa stretli s modernistom. Čo...

Intelektuálna nahota progresívneho kresťanstva

Roman Cardal

Konzervatívni katolíci sú vystavovaní kritike za to, že lipnú na starých formách náboženského myslenia, cítenia, vyjadrovania a konania. Vyčíta sa im, že svoju vieru premenili na neživotný postoj, ktorý...

Cit, skúsenosť a odmietanie metafyziky. Protestantizmus je slepou uličkou teológie

P. Jan Rosiak SJ

pokračovanie II. časti Pohŕdanie rozumom a pramene pesimizmu poznania Zároveň s tým, ako sa šíri v protestantizme nedôvera či dokonca zjavné pohŕdanie voči abstraktnému mysleniu a ako získavajú na vážnosti fyzikálno-matematické metódy a vedecké...

Za čo všetko vďačí katolícky modernizmus liberálnemu protestantizmu?

P. Jan Rosiak SJ

pokračovanie I. časti Modernizmus – brat liberálneho protestantizmu Ako vyplýva z vyššie uvedeného, modernisti považujú za vhodné ponechať všetky základné pojmy kresťanstva: vieru, zjavenie, dogmy, atď. Tí, ktorí sa mali stať...

Chápeme správne čo to znamená veriť ? Je viera „zážitkom“ ako vraví modernizmus a protestantizmus?

P. Jan Rosiak SJ

Rozum a viera Na otázku, čo je „viera“ a čo znamená „veriť“, katolík jednoducho odpovie: „veriť znamená považovať za pravdivé, čo Pán Boh zjavil a skrze Cirkev predkladá k vereniu. Viera...

Nový cirkevný slovník – rozlišujeme, sprevádzame, tolerujeme, netriumfujeme

Jozef Duháček

V smršti dramatických zmien, ktorými v posledných desaťročiach prechádza katolícka Cirkev, je nemožné nevšimnúť si obrovskú zmenu v spôsobe, akým sa Cirkev vyjadruje vo svojich oficiálnych dokumentoch. Táto zmena má...

Teilhard de Chardin – Najnebezpečnejší modernista

prof. Marcin Karas

Pierre Teilhard de Chardin, francúzsky jezuita, sa narodil roku 1881 v Orsane na juhu Francúzska a zomrel v roku 1955 v New Yorku. V rovnakom roku sa narodil pápež Ján XXIII., ktorý niektoré teilhardovské...