Pobožnosť na počesť piatich Kristových rán, neprávom odsunutá odpustková modlitba, III. časť -

Pobožnosť na počesť piatich Kristových rán, neprávom odsunutá odpustková modlitba, III. časť

Jozef Duháček a Branislav Krasnovský
9. júna 2023
  Cirkev

predchádzajúce časti:
Pobožnosť na počesť piatich Kristových rán, neprávom odsunutá odpustková modlitba, I. časť
Pobožnosť na počesť piatich Kristových rán, neprávom odsunutá odpustková modlitba, II. časť

***

Na záver trojdielneho seriálu článkov o Pobožnosti k piatim ranám Kristovým uvádzame modlitbu v plnom znení, tak ako je uverejnená v citovanej Raccolte a tiež v podobe, v akej túto modlitbu uviedol vdp. a neskôr biskup Ambróz Lazík v roku 1943.

Päť rán Kristových, extáza sv. Františka
zdroj: wikimedia commons / Welcome Library

Pobožnosť k piatim ranám Kristovým

Úkon kajúcnosti

Keď kľačím pred Tebou, ó najláskavejší Spasiteľu mojej duše, pribitý na kríži, svedomie mi hovorí, žesom to bol ja, ktorý Ťa vlastnými rukami pribíjal na tento kríž tak často, ako často som upadal do smrteľného hriechu a zraňoval Ťa svojou príšernou nevďačnosťou. Môj Bože, moje najvyššie a najdokonalejšie Dobro, hodné všetkej mojej lásky, keď vidím, ako si ma vždy zahŕňal požehnaním, nedokážem odčiniť svoje zlé skutky, nech by som akokoľvek veľmi chcel, ale môžem a budem ich nenávidieť a veľmi žialiť nad tým, že som urazil Teba, ktorý si nekonečné Dobro. A teraz, kľačiac pri Tvojich nohách, pokúsim sa aspoň s Tebou trpieť, ďakovať Ti, prosiť Ťa o odpustenie a ľútosť; preto srdcom a perami hovorím:

K prvej rane na ľavej nohe

Svätá rana ľavej nohy môjho Ježiša, klaniam sa Ti! Ľutujem, ó môj Ježišu, lebo si znášal tú najtrpkejšiu bolesť. Ďakujem Ti za lásku, ktorá Ťa hnala, aby si ma predišiel, lebo aj do večnosti nás už mnohí predišli a nie predbehli… na ceste do záhuby a vykrvácal medzi tŕňmi a bodľačím mojich hriechov. Obetujem Nebeskému Otcovi utrpenie a lásku Tvojho najsvätejšieho človečenstva, na odčinenie mojich hriechov, ktoré nenávidím s úprimnou a trpkou ľútosťou. Otče náš, Zdravas, Sláva.

Svätá Matka, prenikni ma; Obnov v mojom srdci každú ranu môjho ukrižovaného Spasiteľa.

K druhej rane na pravej nohe

Svätá rana pravej nohy môjho Ježiša, klaniam sa Ti! Ľutujem, ó môj Ježišu, lebo si znášal tú najtrpkejšiu bolesť. Ďakujem Ti za lásku, skrze ktorú Ťa preniklo toľké umučenie a za preliatie krvi, aby som potrestal svoje blúdenie a hriešne rozkoše, ktorými som uspokojoval svoje náruživosti. Obetujem Nebeskému Otcovi utrpenie a lásku Tvojho najsvätejšieho človečenstva, modlím sa k Nemu o milosť, roním nad svojimi priestupkami horiace slzy a o vytrvalosť v dobre, v ktorom som začal bez toho, aby som sa znova odvrátil od poslušnosti voči prikázaniam môjho Boha. Otče náš, Zdravas, Sláva.

Svätá Matka, prenikni ma; Obnov v mojom srdci každú ranu môjho ukrižovaného Spasiteľa.

K tretej rane na ľavej ruke

Svätá rana ľavej ruky môjho Ježiša, klaniam sa Ti! Ľutujem, ó môj Ježišu, lebo si znášal tú najtrpkejšiu bolesť. Ďakujem Ti, že si ma vo svojej láske ušetril skazy a večného zatratenia, ktoré som si hriechmi zaslúžil. Obetujem Nebeskému Otcovi utrpenie a lásku Tvojho najsvätejšieho človečenstva, modlím sa k Nemu, aby ma priviedol k tomu, aby som uvážil krátkosť života, ktorý mi zostáva a priniesol v ňom hodné ovocie pokánia a tak odzbrojil rozhnevanú spravodlivosť môjho Boha. Otče náš, Zdravas, Sláva.

Svätá Matka prenikni ma; Obnov v mojom srdci každú ranu môjho ukrižovaného Spasiteľa.

K štvrtej rane na pravej ruke

Svätá rana pravej ruky môjho Ježiša, klaniam sa Ti! Ľutujem, ó môj Ježišu, lebo si znášal tú najtrpkejšiu bolesť. Ďakujem Ti za Tvoje milosti, ktorými ma obdarúvaš s takou veľkou láskou napriek všetkej mojej biednej tvrdošijnosti. Obetujem Nebeskému Otcovi utrpenie a lásku Tvojho najsvätejšieho človečenstva, modlím sa k Nemu, aby zmenil moje srdce a náklonnosti a naučil ma konať všetky moje skutky v súlade s Božou vôľou. Otče náš, Zdravas, Sláva.

Svätá Matka, prenikni ma; Obnov v mojom srdci každú ranu môjho ukrižovaného Spasiteľa.

K piatej rane na svätom boku

Svätá rana na boku môjho Ježiša, klaniam sa Ti! Ľutujem, ó môj Ježišu, lebo si znášal tie najkrutejšie urážky. Ďakujem Ti, môj Ježišu, za lásku, ktorou trpel tvoj prebodnutý bok a Srdce, aby mohli vyroniť posledné kvapky krvi a vody, čím sa rozhojnilo moje vykúpenie. Obetujem Nebeskému Otcovi toto poníženie a lásku Tvojho najsvätejšieho človečenstva, aby moja duša raz a navždy vstúpila do toho najláskavejšieho Srdca, dychtivého a pripraveného prijať aj najväčších hriešnikov a aby sa od neho už nikdy neodlúčila.Otče náš, Zdravas, Sláva.

Svätá Matka, prenikni ma; Obnov v mojom srdci každú ranu môjho ukrižovaného Spasiteľa.

K Najsvätejšej Panne, Matke bolestnej

Ó Mária, panenská Matka Božia, Mučenica lásky a bolesti, tým, že si bola svedkom Ježišovho utrpenia a umučenia, si naozaj spolupracovala s veľkým dielom môjho vykúpenia, najprv svojou nevýslovnou bolesťou a potom obetou, ktorú si priniesla Nebeskému Otcovi, keď sa Jeho jednorodený Syn stal celopalom a zmiernou obetou za moje hriechy. Ďakujem Ti za tú lásku, takmer nekonečnú, skrze ktorú si obetovala plod života Tvojho, pravého Boha a pravého človeka, aby zachránil mňa, hriešnika; prednes svoju prosbu, ktorá nikdy nezostáva nevyslyšaná, Otcovi i Synovi, aby som vytrvalo naprával svoje zlé cesty a nikdy viac neukrižoval svojho milovaného Spasiteľa; aby som tak, vytrvajúc v jeho milosti až do smrti, získal večný život skrze zásluhy jeho bolestného umučenia a smrti na kríži. 3x Zdravas Mária.

Modlime sa

Pane Ježišu Kriste, ktorý si v šiestu hodinu dňa vystúpil pre vykúpenie sveta na popravisko kríža a vylial svoju Prevzácnu Krv na odpustenie hriechov; pokorne Ťa prosíme, daj, aby sme po našej smrti s radosťou vstúpili do brány neba. Prosíme Ťa, Pane Ježišu Kriste, aby blahoslavená Mária, vždy Panna, tvoja Matka, ktorej najsvätejšiu dušu prenikol v hodine tvojho umučenia meč, za nás orodovala dnes i v hodinu našej smrti. Skrze Teba, Ježišu Kriste, Spasiteľ sveta, ktorý s Otcom a Duchom svätým žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Pobožnosť k piatim Kristovým ranám bolo možné v minulosti modliť sa aj v exteriéri, o čom svedčí aj tento kríž z Freiburgu
zdroj: wikimedia commons

Pre zaujímavosť, v našich končinách bola známa podobná pobožnosť. Nachádza sa napríklad modlitebnej knihe Orate fratres, ktorá vyšla v roku 1944 (imprimatur):

Pobožnosť na počesť sv. päť rán

S: Božský Vykupiteľ, zbožne kľačíme pred Tvojím krížom a vzdávame česť Tvojim sv. ranám. Z kríža nám ukazuješ prebodnuté ruky, ktoré sa modlievali za nás hriešnych. Ukazuješ nám prebodnuté nohy, ktoré neúnavne hľadali spásu poblúdených. Ukazuješ nám prebodnutý bok a Srdce horiace láskou, otvorené pre každého hriešnika. Ctíme si Tvojich päť rán a prosíme Ťa o odpustenie hriechov a o milosť vytrvalosti.
M: Amen

S: Takto hovorí Pán: „Celý deň som mal otvorené náručie pre neveriaci ľud, ktorý ide za svojimi zámermi zlou cestou.“

Pán vystiera svoje ruky.

M: Aby pritiahol k sebe národy zeme.
S: Pán nezabudne na svoj ľud.
M: Lebo si ho vpísal do svojich rúk.
S: Pane, vyslyš moju modlitbu.

M: A moje volanie nech dôjde k Tebe.
S: Modlime sa.
M: Pane, vzdávame česť Tvojej rane na pravej ruke a vkladáme do nej svoje záležitosti, svoje skutky, svoje bolesti a trápenia. Prosíme Ťa, pre bolesti tejto sv. rany a pre krv, ktorá z nej vytiekla, vylej na nás svoje požehnanie, zachráň nás pred nástrahami zlého nepriateľa. Pomôž nám v biede a núdzi, aby boli všetky naše skutky Tebe na česť a nám na spásu. Amen.

S: Takto hovorí Pán: „V ten deň budú sa pýtať: Aké rany to máš uprostred svojich rúk? A on odpovie: Tak som bol poranený v dome tých, ktorí ma milovali.“

Vystrel som svoje ruky za tebou.

M: A moja duša žíznila po tebe.
S: Celý deň som volal k tebe.
M: A vystrel svoje ruky k tebe.
S: Pane, vyslyš moju modlitbu.

M: A moje volanie nech dôjde ku Tebe.

S: Modlime sa.
M: Pane, vzdávame česť Tvojej rane na ľavej ruke a vkladáme do nej prosby o večnú spásu nesmrteľných duší, za ktoré si umrel. Prosíme Ťa, pre bolesti tejto sv. rany a pre krv, ktorá z nej vytiekla, veď nás cestou svojich prikázaní, aby sme nezblúdili a nedostali sa na ľavú stranu pri Tvojom súde. Amen.

S: S akou ochotou sa ponáhľa cez hory posol radosti, ohlasujúc pokoj, zvestujúc spásu!

Prebodli mi ruky a nohy.

M: Spočítali všetky moje kosti.
S: Osídla nastavili mojim nohám.
M: A tiesnili moju dušu.
S: Pane, vyslyš moju modlitbu.

M: A moje volanie nech dôjde k Tebe.

S: Modlime sa.
M: Pane, vzdávame česť Tvojej rane na pravej nohe a vkladáme do nej všetky záujmy Tvojej sv. Cirkvi, ktorú si vykúpil svojou krvou. Prosíme Ťa, pre túto sv. ranu a pre krv, ktorá z nej vytiekla, povýš svoju svätú nevestu Cirkev, posilni jej hlavu a nám daj milosť, aby sme Ťa verne nasledovali na krížovej ceste života. Amen.

S: Od päty až po hlavu niet na ňom zdravého miesta, len rany a krv a opuchliny. Deti Tvojich prenasledovateľov prichádzajú pokorne k Tebe.
M: A všetci uctievajú stopy Tvojich nôh.
S: Vchádzajú do Pánovho domu.
M: Klaňajú sa, kde stála Tvoja noha.
S: Pane, vyslyš moju modlitbu.
M: A moje volanie nech dôjde k Tebe.

S: Modlime sa.
M: Pane, vzdávame česť Tvojej rane na ľavej nohe a vkladáme do nej všetky prosby za blúdiacich, opustených, unavených, klesajúcich pod ťarchou života a hriechov, za chudobných a za všetkých trpiacich. Prosíme Ťa pre bolesti tejto sv. rany a pre krv, ktorá z nej vytiekla, navštív nás všetkých svojou milosťou. Amen.

S: Takto hovorí Pán: „V tých dňoch vylejem na Dávidov dom a na obyvateľov Jeruzalema ducha milosti a modlitby, a oni pozdvihnú svoj zrak ku mne, ktorého prebodli. Nariekať budú ako za jediným synom a plakať ako nad smrťou prvorodeného.“

Vojak prebodol Pánovi bok.

M: A hneď vytiekla krv a voda.
S: Pane, vyslyš moju modlitbu.
M: A moje volanie nech dôjde ku Tebe.
S: Modlime sa.

M: Pane, vzdávame česť Tvojmu svätému a prebodnutému Srdcu. Uzavierame do neho všetkých hriešnikov a spravodlivých, všetkých chorých a umierajúcich, a duše v očistci.

Prosíme Ťa pre Tvoju trojhodinovú smrteľnú úzkosť, pre krv a vodu, ktoré vytiekli z Tvojho prebodnutého boku, obráť hriešnikov, milosťou posilni spravodlivých, upokoj chorých, umierajúcim daj milosť šťastnej smrti a trpiace duše vysloboď z očistca. Amen.


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Trump obvinil Bidena a jeho progresívno-liberálnu kamarilu z prenasledovania katolíkov

Vatikán vo Francúzsku blokuje vysviacku piatich kňazov u Misionárov Božieho milosrdenstva. Dôvodom je tradičná liturgia

Potřeba víry a její zneužití

Hrob – kniha života