Mesiac máj oslávme úctou k Panne Márii dvanástimi cnostnými skutkami -

Mesiac máj oslávme úctou k Panne Márii dvanástimi cnostnými skutkami

Branislav Krasnovský
7. mája 2024
  Cirkev

V mesiaci máji je možnosť uctiť si Pannu Máriu skutkami cností a ovenčiť ju malými duchovnými kyticami lásky. Konkrétne máme možnosť ponúknuť Panne Márii svoje srdcia v duchu cností prebratých z knihy známeho talianskeho teológa a mariánskeho ctiteľa 18. a 19. storočia, Alfonsa Muzarelliho.

Alfonso Muzzarelli (* 22. augusta 1749, Ferrara – † 25. mája 1813, Paríž) bol taliansky jezuita, teológ a filozof. V roku 1768 vstúpil do jezuitského noviciátu a študoval v Bologni a Imole. Neskôr pôsobil vo Ferrare a potom v Parme. Bol blízkym spolupracovníkom pápeža Pia VII. a tohto pápeža sprevádzal aj na ceste do vyhnanstva. Určitý čas žil v kláštore Dames de Saint-Michel vo Francúzsku, a keď v roku 1809 Napoleon obsadil pápežský štát a pápež Pius VII. uvalil na Napoleona a jeho poradcov exkomunikáciu, sprevádzal pápeža Pia VII. aj do jeho úplnej izolácie v Savonne pri Janove.

Následne pápež Pius VII. Napoleona úplne vyobcoval v Cirkvi, Francúzi však pápeža a jeho sprievod deportovali do Fontainebleau, kde v januári 1813 Svätý Otec pod nátlakom podpísal ustanovenia tzv. „Fontainebleauského konkordátu“, čím sa zriekol vlády nad Pápežským štátom. Pápež Pius VII. sa počas týchto temných dní poďakoval členom svojej Švajčiarskej gardy a prikázal im, aby zložili zbrane a nekládli odpor, čím sa vyhol násilnostiam a zachránil svojim gardistom životy.

Porážka Napoleona v Rusku a v Nemecku priniesla so sebou útok koaličných vojsk Anglicka, Pruska, Rakúska a Ruska na francúzske územie. Napoleonove vojská sa museli stiahnuť z Apeninského polostrova a v roku 1814 Rimania s jasotom vítali návrat milovaného pápeža Pia VII. do Večného mesta. Spolu s ním sa z exilu vrátil aj Alfonso Muzarelli. Keď potom svojou bulou Sollicitudo omnium Ecclessiarum obnovil pápež Pius VII. rehoľu jezuitov, šťastie Alfonsa Muzarelliho bolo priam hmatateľné.

Jean-Auguste-Dominique Ingres, Pápež Pius VII. v Sixtínskej kaplnke po návrate do Ríma, obraz z roku 1814
zdroj: wikimedia commons

Ako teológ napísal Alfonso Muzarelli niekoľko teologických, filozofických a asketických diel. Azda najznámejším dielom je jeho filozoficko-teologická zbierka pojednávaní s názvom „Il buon uso della Logica in materia di Religione“. V zbierke sa venoval rôznym témam – moci, významu a postaveniu pápeža, jeho neomylnosti (pápež je neomylný len v prípade, ak vyhlási pravdu viery „ex cathedra“), odpustkom, morálke a pod.

Alfonso Muzarelli je známym aj svojim asketickým dielom : „Il mese di Maria o sia di Maggio“, v ktorom sa venuje mesiacu máj z mariánskej úcty, toto dielo bolo preložené do viacerých svetových jazykov a z tohto diela pochádza aj nasledujúci text ako si uctiť v máji Pannu Máriu

Podľa Alfonsa Muzarelliho je máj veľmi vhodným mesiacom na prejavenie úcty k Panne Márii, kedy možno Pannu Máriu zasypať duchovnou kyticou modlitieb a lásky. Pre Muzarelliho je samozrejmosťou že v každom katolíckom príbytku by sa mala nachádzať socha Panny Márie na poprednom mieste. Dôvod je prozaický, aby každá naša činnosť sa udiala pred najčistejšími očami Panny Márie, Našej Orodovnice.

Panna Mária na obraze talianskeho maliara Antonella da Messinu
zdroj: wikimedia commons

V mesiaci máj by mali katolíci praktizovať navrhované cnosti:

1. Keď príde hodina vstávania, rýchlo vstaň, aby si nezačínal deň lenivosťou; obliekať sa treba skromne a na začiatku dňa recitovať skoro ráno prvú dennú modlitbu.
2. Každý deň zbožne navštevovať svätú omšu a pomodliť sa modlitbu sv. ruženca.
3. Čítať každý deň minimálne pol hodinu niektorú dobrú katolícku knihu, napríklad život niektorého svätca/svätice alebo nejakú knihu, ktorá sa zaoberá poslednými štyrmi vecami (Smrť, Súd, Nebo, Peklo), pričom sa úplne zdržte čítania bežných kníh, pokiaľ nie sú potrebné k vykonávaniu povolania.
4. Zbaviť sa každý deň nejakého potešenia, z ktorého má človek radosť (hudba, dobré jedlo, šport).
5. Dobročinnosť k chudobným v podobe almužny alebo jedla.
6. Pre akoukoľvek prácou alebo činnosťou sa pomodliť Ave Mária.
7. Každý deň, pri vstupe alebo výstupe zo svojej izby pobozkať obraz Panny Márie a pozdraviť ho „Ave Maria“.
8. Cvičiť sa v disciplíne. Poslúchnuť svojich nadriadených vo všetkom, čo nie je urážlivé voči Bohu a katolíckej Cirkvi.
9. Špeciálne si dávať pozor a nehovoriť zle o blízkych, neobviňovať ich z maličkostí.
10. Každý deň konať apoštolát, vplývať na blízkych, ktorí sa cítia byť znechutení náboženstvom, aby urobili niečo dobré, navštívili kostol, pomodlili sa ruženec, išli na svätú spoveď či sväté prijímanie.
11. Každý deň si odriecť jedno jedlo, dodržiavať disciplínu stravovania, mimo vyhradených termínov na raňajky, obed a večeru nejesť a nepiť.
12. Vyvarovať sa páchaniu aj všedných hriechov.


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Mária Magdaléna de’ Pazzi, panna a rehoľníčka

O Matke nášho Vykupiteľa

Sexualita ako subjektívny zážitok alebo ako súčasť objektívneho poriadku? O dvoch nezmysloch súčasnej liberálnej feministickej teológie

Seriál o spovedi a sviatosti pokánia podľa knihy biskupa Louisa Gastona de Ségur „Spoveď“, II. časť