Čo je civilné manželstvo? A je pre kresťana postačujúce získať iba civilné manželstvo alebo zmluvu? -

Čo je civilné manželstvo? A je pre kresťana postačujúce získať iba civilné manželstvo alebo zmluvu?


21. apríla 2024
  Pokladnica viery

Nie je ničím iným, ako obyčajnou formalitou predpísanou civilným zákonom na poskytovanie a zabezpečenie občianskych účinkov manželstva na manželov a ich deti.

Pre kresťana nie je dostatočné získať len civilnú manželskú zmluvu, pretože to nie je sviatosť, a preto nie je skutočným manželstvom.

V akých podmienkach by sa ocitli tí, ktorí by spolu žili spojení len civilným manželstvom?

Tí, ktorí by žili spoločne len v civilnom manželstve, by sa ocitli vo zvyčajnom stave smrteľného hriechu a ich spojenie by v očiach Boha a Cirkvi bolo vždy nelegitímne.

Mali by sme tiež uzavrieť aj civilné manželstvo?

Mali by sme vykonať civilný sobáš, pretože hoci to nie je sviatosť, poskytuje manželom a ich deťom občianskoprávne účinky manželského zväzku. Z tohto dôvodu cirkevná autorita spravidla umožňuje cirkevné manželstvo až po splnení formalít predpísaných civilnými orgánmi.

(V mnohých krajinách civilný orgán uznáva cirkevné manželstvo a dáva mu občianske účinky, a preto nie je potrebný samostatný obrad. Štáty však často pridávajú určité požiadavky a formality, ktoré treba dodržiavať.)

Tridentský katechizmus sv. Pia X.


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Mária Magdaléna de’ Pazzi, panna a rehoľníčka

O Matke nášho Vykupiteľa

Sexualita ako subjektívny zážitok alebo ako súčasť objektívneho poriadku? O dvoch nezmysloch súčasnej liberálnej feministickej teológie

Seriál o spovedi a sviatosti pokánia podľa knihy biskupa Louisa Gastona de Ségur „Spoveď“, II. časť