Odmena za udávanie kresťanov v Číne -

Odmena za udávanie kresťanov v Číne

Wang Zhicheng
11. apríla 2019
  Cirkev História  

Nové opatrenia sú zamerané predovšetkým na protestantské denominácie, ktoré sa zhromažďujú v súkromných domoch, ale je takmer isté, že sa budú vzťahovať aj na katolíkov a iné náboženstvá v celej krajine. Za informácie sa platí 3000 jüanov; za informovanie o cudzincoch je možné zarobiť 5 000 jüanov; za spoluprácu s políciou až 10 000 jüanov. Vyučovať deti doma katechizmus je teraz vysoko riskantné. Udania je možné podávať telefonicky, písomne alebo osobne.

Úrad pre etnické a náboženské veci v Kuang-čou vydal 20. marca 2019 niekoľko „opatrení“, ktoré ponúkajú stimuly a peňažné odmeny každému, kto podá informácie o „nezákonných náboženských aktivitách“ v meste, ako sú podzemné komunitné stretnutia, vyučovanie katechizmu alebo kontakty so zahraničnými duchovnými.

Výška finančných odmien – 3000, 5000 a 10 000 jüanov (450 USD, 750 USD, 500 USD) – sa líši v závislosti od rozsahu, podrobností a dôležitosti informácie.

Podľa vyjadrenia miestneho kňaza pre AsiaNews, „úrady si nemohli si vybrať lepší čas na zavedenie týchto opatrení než práve teraz, pred Veľkou nocou“. „V tomto často rozjímame o Ježišovom utrpení a Judášovej zrade za 30 strieborných. Vláda Kuang-čou chce spraviť z ľudí mini Judášov.“

S najväčšou pravdepodobnosťou tlak na ľudí, aby donášali, pocítia najmä podzemné protestantské komunity, ktoré v Kuang-čou majú silné korene a sú veľmi rozšírené.  Minulý rok v decembri úrady zatvorili miestnu modlitebňu, v ktorej sa schádzavala päťtisícčlenná protestantská komunita Rongguili; kresťania sa však naďalej stretávajú a modlia sa v súkromných domoch.

Podľa viacerých katolíkov je isté, že nové opatrenia sa budú uplatňovať na všetky náboženstvá a to nielen v Kuang-čou, ale v celej krajine.

Vo februári 2018 vláda prijala nové opatrenia týkajúce sa náboženských aktivít, ktoré ustanovujú pokuty a zatýkanie osôb spolu so zabavením budov, kde prebiehajú „nezákonné náboženské aktivity“, t.j. ktoré nie sú pod dohľadom Úradu pre náboženské záležitosti a miestnych tzv. vlasteneckých združení.

S novými opatreniami sa teraz úradom rozšírili možnosti kontroly, keď pre spoluprácu a sledovanie môžu získavať susedov, kolegov či náhodných pozorovateľov. „V Číne žijeme v atmosfére Veľkého brata,“ vyjadrila sa jedna novo pokrstená žena.

Stimuly pre donášanie

Nové opatrenia sú rozdelené do piatich častí, ktoré najprv uvádzajú všeobecné pravidlá.

Druhá kapitola vysvetľuje, že ľudia môžu podávať správu „telefonicky“ (s uvedením telefónneho čísla), môžu posielať listy s „konkrétnymi podrobnosťami“ poštou alebo ich osobne doručiť do príslušnej kancelárie; alebo sa môžu „osobne“ dostaviť na príslušný úrad: Úrad pre náboženské záležitosti, alebo na Úrad pre verejnú bezpečnosť. Informátori sú ubezpečovaní o tom, že ich identita bude utajená.

Tretia kapitola podrobne uvádza, „čo“ treba donášať. Na vrchole zoznamu sú náboženské aktivity, ktoré Čínska komunistická strana považuje za ilegálne. Patrí sem „presadzovanie, podpora a financovanie náboženského extrémizmu; využívanie náboženstva na ohrozenie národnej bezpečnosti, verejnej bezpečnosti a národnej jednoty snahou o odtrhnutie a terorizmom; porušovanie občianskych a demokratických práv; ohrozenie sociálneho poriadku; porušovanie verejného a súkromného vlastníctva.“

Niektorí ľudia a náboženské aktivity sú uvedené ako nebezpečné, ako napríklad „osoby zakladajúce bez povolenia miesta náboženského kultu, náboženské skupiny, náboženské inštitúcie, posvätné miesta, dočasné miesta pre náboženský kult, náboženské aktivity a náboženské dary“. To ďalej zahŕňa „organizovanie nepovolených náboženských kurzov, prednášok, nepovolených pútí“.

Podľa nových predpisov sa vyučovanie katechizmu deťom doma stáva trestným činom, pretože mládež do 18 rokov veku sa nesmie zúčastňovať na omšiach, ani na výučbe katechizmu.

Potom nasledujú odmeny. Tí, ktorí poskytnú iba „indície“, môžu očakávať 1 000 až 3 000 jüanov; tí, ktorí „poskytnú dôkazy proti zahraničným ilegálnym náboženským organizáciám a zainteresovaným ľuďom“, môžu získať 3 000 až 5 000 jüanov; tí, ktorí „poskytnú dôkazy a pomoc pri vyšetrovaní vedúcom k zatknutiu vedúcich predstaviteľov zodpovedných za nelegálne zahraničné náboženské organizácie“, môžu získať 5 000 až 10 000 jüanov.

Azda v očakávaní záplavy informátorov, opatrenia uvádzajú, že v prípade, ak dvaja ľudia oznámia ten istý prípad, iba prvý z nich dostane odmenu, pričom rozhodujúcim dôkazom bude dátum podania informácie.

Ďalšie dve kapitoly vysvetľujú, že o odmenách bude rozhodovať Mestský úrad pre etnické a náboženské záležitosti, ktorý ich bude aj vyplácať. Finančné prostriedky poskytnú mestské úrady.

Zdroj: http://www.asianews.it/news-en/Guangzhou-to-encourage-modern-day-Judas-with-cash-rewards-for-people-to-report-on-house-churches-46640.html

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Stop ekologickej kolonizácii. Biskupi z Tanzánie ďakujú Bohu za čínsky ropovod, ktorý kritizuje ekologicko-zelená demokratická frakcia

Na Nedeľu Božieho Milosrdenstva pokrstil vojenský ordinár Mons. Rábek 43-ročného policajta

Nemocnica v Birminghame nahnevala rodičov: Majú uviesť, či je ich bábätko transgender alebo nebinárne

Júnové výročia uhorských kráľov – František Jozef I.