Nemecký parlament znižuje tresty za detskú pornografiu!!! Spoznajte pravú pokryteckú tvár liberálnej demokracie -

Nemecký parlament znižuje tresty za detskú pornografiu!!! Spoznajte pravú pokryteckú tvár liberálnej demokracie


24. mája 2024
  Krátke správy

V čase, keď sa vedie na pôde katolíckej Cirkvi v Nemecku masívna kampaň proti zneužívaniu detí kňazmi (pričom sa však viaceré prípady už ukázali ako vyfabrikované, aj keď zaiste nikto nemôže poprieť reálnu infiltráciu homosexuálnej, pedofilnej a pansexuálnej loby do tela Cirkvi), sa nemecký parlament rozhodol znížiť trestné sadzby za výrobu, šírenie a držbu detskej pornografie!

https://www.bundestag.de/presse/hib/kurzmeldungen-1002810

Táto realita ostro kontrastuje s mediálnou hystériou okolo kňazského zneužívania, ktoré má byť aj podľa nemeckých cirkevných predstaviteľov údajnou príčinou masového odchodu veriacich z katolíckej Cirkvi, pričom je zároveň jej vieroučný chaos a liberálna deštrukcia ako príčina odpadu od viery okázalo ignorovaná, zľahčovaná a samozrejme vysokým klérom podporovaná.

Ilustračný obrázok, zdroj: needpixx.com

K návrhu úpravy zákona došlo minulý týždeň, 15. mája 2024, a oficiálna stránka Bundestagu oznamuje:

Výbor pre právne záležitosti v stredu pripravil pôdu pre zníženie minimálnych pokút za „šírenie, získavanie a prechovávanie detského pornografického obsahu.“ Návrh zákona, ktorý predložila spolková vláda (20/10540) prešiel vo výbore v pozmenenom znení hlasmi SPD, Aliancie 90/Zelení a FDP, ako aj Ľavice proti hlasom CDU/CSU a AfD sa zdržala hlasovania.

Podľa návrhu by sa držba a nadobúdanie mali v budúcnosti trestať odňatím slobody s minimálnou hranicou troch mesiacov a distribúcia trestom minimálne šesť mesiacov odňatia slobody. Trestné činy upravené v § 184b Trestného zákona sú preto kvalifikované ako priestupky a nie ako trestné činy. To by malo v budúcnosti opäť umožniť zastaviť konanie podľa § 153 a § 154 Trestného poriadku (StPO) alebo s nimi naložiť prostredníctvom trestného rozkazu v súlade s § 407 a nasl. Trestného poriadku.

Návrh legislatívnej zmeny by mal nadobudnúť platnosť o niekoľko týždňov a nepomohli ani protesty organizácie Nemecká pomoc deťom – Stála detská komisia (Deutsche Kinderhilfe – Die ständige Kindervertretung), ktorej prezident Rainer Becker naivne apeluje, že Nemecko by mohlo týmto zákonom porušiť smernice Európskej únie, zabúdajúc, že pri veľkom pandemickom cvičení v rokoch 2020 – 2022 sa z väčšiny smerníc zaručujúcich občanom EÚ ich slobody a medicínsku autonómiu stal toaletný papier na parlamentných záchodoch a toaletách vládnych úradov. Prečo by to tak nemalo byť aj so smernicami ohľadom detskej pornografie? Nota bene, keď toľko európskych celebrít potrebuje detskú pornografiu pre svoje plnohodnotné vyžitie?

Z progresívneho činu nemeckého parlamentu sú šokovaní aj niektorí zahraniční tmári:

https://www.washingtonexaminer.com/opinion/beltway-confidential/3012171/german-government-softening-child-pornography-laws/

avšak všetci avantgardní myslitelia a umelci, ako to vidíme aj na Slovensku v prípade hercov, progresívnych politikov či iných umelcov, bývajú nepochopení zaostalým ľudom.

Zato otvorene pedofilná avantgarda pokrokovo jasá. Nemecká organizácia Krumme-13, ktorej názov jasne napovedá, že vekové obmedzenia sú brzdou ich rozletu:

https://reduxx.info/pro-pedophile-activist-group-celebrates-as-germany-decriminalizes-child-porn-possession/

Pedofilní predátori zacítili svieži legislatívny vietor a s ním narástla nielen ich chuť, ale aj drzosť. Preto hneď na svojom blogu zverejnili príspevok, ktorý robil obete z nich:

„Žiadny politik vo všetkých frakciách sa neospravedlnil tisíckam a tisíckam postihnutých, ktorí sa stali obeťami zákona z roku 2021, podľa ktorého sa držanie materiálov so sexuálnym zneužívaním detí stalo trestným činom.“

Takže už zostáva len sa pekne pedofilom ospravedlniť a nechať pokroku jeho majestátny voľný priebeh. Čo by sme mohli ešte dodať? Snáď už len obligátne:

Nech žije Európska únia, záštita svetového mieru a pokroku! Nech žije liberálna demokracia! V pevnom zväzku s USA a EÚ za vybudovanie lepšieho, zelenšieho a klimaticky a predsudkami nezaťaženého sveta!

BM

Zdroj: bundestag.de, washingtonexaminer.com, reduxx.info, titulný ilustračný obrázok, zdroj – needpix.com


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Sv. Benno z Meissenu, biskup a apoštol polabských Srbov

Duch Svätý nás posilňuje a teší

Protirečenia ľavicovo-liberálneho myslenia alebo Hitparáda slniečkárskej hlúposti

Seriál o spovedi a sviatosti pokánia podľa knihy biskupa Louisa Gastona de Ségur „Spoveď“, VI. časť