Nemecká cirkev špekuluje nad novou formou „exkomunikácie“ 21. storočia: Ako sa zbaviť veriacich, ktorí sú členmi AfD? Politické čistky už začali -

Nemecká cirkev špekuluje nad novou formou „exkomunikácie“ 21. storočia: Ako sa zbaviť veriacich, ktorí sú členmi AfD? Politické čistky už začali


5. februára 2024
  Krátke správy

Nemeckých prelátov očividne netrápi ani rozmach heterodoxných náuk v ich radoch aj košiaroch, ani zúfalý úbytok veriacich, ani počty seminaristov blížiace sa nule. Ich hlavným zamestnaním je najnovšie politický, liberálno demokratický aktivizmus a boj proti katolíkom, ktorí sú členmi nemeckej strany AfD.

Ilustračný obrázok, zdroj: snímka obrazovky/youtube.com

Nemeckí biskupi v rámci politickej angažovanosti mierne liberálneho až ľavicového strihu, pobehujú v posledných týždňoch po námestiach, ktorým dominujú rôzne dúhové, Antifa či BLM zástavy a neustále vyzývajú pokrokových veriacich do boja proti údajnému ohrozeniu demokracie, práva, slobody, ľudskosti a ďalších atribútov pokrokovej spoločnosti, skrze stranu AfD.

Najnovšie sa však nemeckí biskupi posunuli na svojej synodálnej ceste ešte ďalej a ich deklarované „načúvanie“ a „sprevádzanie“ každého a všetkých, dostalo novú fazónu v podobe, ktorú by sme u tak tolerantných milovníkov rozmanitosti nečakali. Rozhodli sa totiž riešiť: Čo s členmi AfD, ktorí boli zvolení do farských rád, alebo iných cirkevných ustanovizní?

Portál Katholisch.de, ktorý patrí k popredným bojovníkom proti AfD, si spolu s cirkevnými predstaviteľmi kladie rovnakú otázku: Čo s katolíkmi, ktorí sú členmi AfD? Zdá sa, že ide momentálne o nemecký vieroučný zločin najvyššej dôležitosti:

Daniel Halemba (22), nový bavorský poslanec za AfD, ktorý je trestne stíhaný (predpokladáme, že za rôzne ideozločiny, pozn. red. Christianitas.sk), bol miništrantom vo Wertheime a v roku 2020 bol zvolený do farskej rady. Následkom toho boli násilné (?) protesty – a 115 námietok proti výsledkom volieb.

Avšak koho násilné protesty? Láskavých a milujúcich synodálnych katolíkov? A pomohlo?

Ale zodpovedný ordinariát vo Freiburgu uznal zákonnosť volieb. Nevyskytli sa žiadne procesné chyby.“

To by však znamenalo, povážte, že medzi samotnými voličmi zmieneného „nenávistníka“ musia byť zradcovia demokracie. Ako by inak mohol byť zvolený? Takže, zrejme bude treba veci viac regulovať:

A pokiaľ cirkevný zákonodarca nevyužije svoju schopnosť viac regulovať požiadavky na spôsobilosť v cirkevných výboroch, farská rada Wertheimu bude musieť strpieť Halembu,“ povedal arcibiskupov právny riaditeľ Reinhard Wilde.

A tak sa začne moderná forma exkomunikácie, v Cirkvi, ktorá je zásadne proti exkomunikácii na základe vieroučných kritérií. Nečudo, veď teraz má kritériá – politické:

Vo Würzburgu teraz existuje mechanizmus cirkevného práva, ktorý má zabrániť takémuto škandálu. Od 14. júna 2021 platia stanovy farskej rady platné na celom území diecézy podľa § 5 ods. 3: Člen môže byť vylúčený: Ak verejne vyjadruje alebo zastupuje rasistické, xenofóbne alebo iné názory porušujúce ľudské práva alebo je členom organizácií a strán, ktoré zastupujú a podporujú tieto názory.

Avšak nielen vo Würzburgu si vyhrnuli rukávy a rozhodli sa popasovať s hydrou extrémizmu:

Ostré vyhlásenie proti AfD sformulovala aj Freisingská biskupská konferencia po skončení svojho posledného jesenného valného zhromaždenia, takmer mesiac po bavorských krajinských voľbách. Kresťania nemôžu voliť stranu, ktorá šíri nacionalistické, rasistické alebo antisemitské názory. Nie je tiež jasné, „ako by niekto s takýmto postojom mohol prevziať zodpovednosť v Cirkvi“, uvádza sa v záverečnom komuniké.

Ďalšou diecézou je Berlín:

Vo svojom „Volebnom poriadku do obecných a farských rád“ z júna 2022 sa v § 3 ods. 4 o spôsobilosti kandidátov uvádza: Príslušnosť do obecných a farských zastupiteľstiev nie je zlučiteľná s členstvom alebo aktívnou podporou skupín a organizácií resp. strán, ktoré sledujú protiľudské ciele.

V meste Postupim arcibiskup Koch dokonca rozpustil kompletnú farskú radu, a to len preto, že sa v nej odohrala rovnaká tragédia ako vo Wertheime: do rady bol zvolený člen mládežníckej organizácie AfD. Štýl, akým o tom referuje Katholisch.de pripomína socialistické agitky:

Ako bolo oznámené, najvyšší zastupiteľský orgán katolíkov v Bavorsku po krajinských voľbách nevymenoval do svojich radov žiadneho člena AfD, ale len poslancov z iných frakcií. A ako počujeme, poľaviť nechcú ani zamestnanci Kompetenčného centra pre demokraciu a ľudskú dôstojnosť.

Takže veľa zdaru súdruhovia a práci česť! Hlavne nepoľaviť!

No a čo členovia hnutí BLM a Antifa, LGBTQ+, komunisti, neomarxisti, teológovia oslobodenia a feministky? Tiež budú mať v nemeckej cirkvi zákaz? Z jasania biskupov nad dúhovými vlajkami môžeme usudzovať, že nič také sa určite nechystá.

BM

Zdroj: katholisch.de, titulný ilustračný obrázok, zdroj – snímka obrazovky/youtube.com


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

List predsedovi KDH, Milanovi Majerskému

Má floridská diecéza jurisdikciu nad… Mesiacom?

Biskup Mutsaerts vyjadril podporu biskupovi Stricklandovi

Odovzdali sme petíciu za zastavenie škandalózneho predstavenia SND dehonestujúceho Nášho Pána Ježiša Krista