Video - - Strana 3

Video

Nové ľavicové ideológie nemajú takú silu ako mal komunizmus

Posledná časť veľkého rozhovoru s Jánom Čarnogurským sa zaoberá hlavne cirkevnou problematikou. „Rôzne názorové prúdy v katolíckej Cirkvi som začal vnímať až keď odvolali arcibiskupa Bezáka.“ Čo robiť, ak sa...

Ján Čarnogurský: Čo bude s Ruskom po Putinovej smrti?

V druhej časti rozhovoru s Jánom Čarnogurským sme sa zamerali na geopolitiku, Strednú Európu a globalizačný proces. Čo si myslí bývalý predseda vlády o súčasných západných vládach a ich...

Mečiara nezvrhli mimovládne organizácie, hovorí v rozhovore J. Čarnogurský

Rozprávali sme sa bývalým predsedom vlády Jánom Čarnogurským. V prvej časti rozhovoru nás zaujímali jeho názory na miesto Slovenska v globalizovanom svete. Čo by malo urobiť KDH pre svoj...

Rozhovor s Mons. Jánom Sokolom: „Naťahovali to, lebo čakali že zomriem.“

S emeritným arcibiskupom Trnavy Mons. Jánom Sokolom sme sa rozprávali o jeho kňazských začiatkoch, poprevratovej dobe, ale aj o sporoch s časopisom Týždeň či jeho nástupcom arcibiskupom Bezákom. Čo si myslí o vyprázdnených seminároch?

Ak nás bude EÚ nútiť prijať pro LGBT legislatívu, s radosťou vystúpme!

Druhá časť rozhovoru s otcom Štefanom Mordelom sa zaoberá otázkami potratov, EÚ a epidemických opatrení.

Zbožnosť sa ešte na Orave zachovala… Rozhovor s otcom Štefanom Mordelom

Prvá časť rozhovoru s docentom teológie a farárom obce Klin, otcom Štefanom Mordelom, sa dotýka aj liturgických zmien posledných desaťročí. „Viera v mladom človekovi rastie cez krásnu liturgiu.“

V. Palko: Mám rád slovo vlasť, a myslím že by som sa za ňu vedel obetovať

V tretej časti rozhovoru sme sa zamerali na konzervatizmus. Bývalý minister vnútra Vladimír Palko vyjadril presvedčenie, že „liberálna demokracia je pokračovateľom skrachovaného typu ľavicovej ideológie, ktorým bol sovietsky rovnostársky...

Európska únia už vládne národným štátom. Druhá časť rozhovoru s V. Palkom

Je trochu nadnesené povedať o EÚ, že to bol kresťanský projekt. Dnes slúži ako pole na tlačenie antropologickej revolúcie do národných štátov. V druhej časti rozhovoru sme sa zamerali...

Rozhovor s V. Palkom: Viac treba poslúchať Boha ako ľudí, kresťanskí demokrati to žiaľ obrátili naopak

Prvá časť veľkého rozhovoru s bývalým ministrom vnútra Vladimírom Palkom sa dotýka témy kresťanskej demokracie a jej úpadku, neschopnosti efektívne bojovať s kultúrnou revolúciou. Pýtali sme sa aj na...

PODCAST / Od presadzovania tézy „každý si môže robiť čo chce“, až k modernému ateizmu

Grzegorz Kucharczyk

Intelektuálny ateizmus, nesúci sa v znamení zámerného odmietania Boha má svoje jednoznačné obmedzenia a veľmi svojvoľný charakter. Podľa arcibiskupa Fultona Sheena, „len ľudia dobrej vôle sa môžu stať Božími...

PODCAST / Najdôležitejšia sviatosť v hierarchii sviatostí

Jozef Duháček

PODCAST / Halík kontra Duka

Mário Vadás

Biskup Schneider sa prihovára Slovákom: ctite si Eucharistiu!

biskup Athanasius Schneider

Biskup Athanasius Schneider sa prihovára nášmu národu v našom rodnom jazyku! Povzbudzuje nás k vernosti, láske a úcte k Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. „Títo malí milovníci a ochrancovia Eucharistie obnovia...

Gender – nástroj neoľavicovej revolúcie

Nadácia Slovakia Christiana usporiadala dňa 26.10.2017 prednášku na tému Gender. Prednášal prof. Pawel Bortkiewicz TChr.

Dôkazy pravosti fatimských zjavení – konferencia ,,Fatima – posolstvo tragédie či nádeje?“

Nadácia Slovakia Christiana usporiadala dňa 20.01.2018 konferenciu s názvom ,,Fatima – posolstvo tragédie či nádeje?“ Na tému ,,Dôkazy pravosti fatimských zjavení“ prednášal PhDr. Radomír Malý.

Architektúra chrámu Notre – Dame v Paríži

Nelson Fragelli prednáša o katedrále Notre – Dame v Paríži. Rozbor architektúry a histórie stavby, ktorú v apríli 2019 zasiahol ničivý požiar.

Profesor de Mattei: Je tu určitá analógia medzi ZSSR a EÚ

Profesor Roberto de Mattei odpovedá na otázky týkajúce sa charakteru Európskej únie a vývoja v Cirkvi v kontexte II. vatikánskeho koncilu. Rozhovor bol poskytnutý pre portál Christianitas.sk v Bratislave...