Pápeži v službách Panny Márie -

Pápeži v službách Panny Márie

Anna Kulanová
5. februára 2024
  Video

Aké vlastnosti má Panna Mária? Pokora, poslušnosť, láskavosť, miernosť, čistota.

Ktorí pápeži disponovali takýmito vlastnosťami?

Bol to napríklad Pius V., horlivec za vieru. Už počas pontifikátu bol vnímaný ako Michal Archanjel, pretože bojoval s bludármi a heretikmi. Žil v čase upadajúceho katolicizmu a rozmáhajúceho protestantizmu.

Jeho spôsob života bol veľmi striedmy, asketický, nikdy nemával viac ako dve jedlá za deň, neustále sa modlil, postil a sebazapieral, a to aj napriek tomu, že mal veľmi chabé zdravie. Keď ho zvolili za pápeža, v meste Rím sa začali obrovské zmeny. Dal zatvoriť mnoho nevestincov a pochybných krčiem. Na druhej strane dal postaviť mnohé remeselné dielne, aby dal ľuďom prácu. Posledné finančné prostriedky z pápežskej pokladnice venoval na služby lekárov a ošetrovateľov pre nakazených, keď v meste vypukol mor.

Zdroj: archív Christianitas.sk / Fatima TV

Sám chodil bosý s ružencom v rukách po meste potešujúc strápených a vyprosujúc skoré uzdravenie. Dá sa o ňom povedať, že on sám disponoval vlastnosťami Panny Márie: zbožnosťou, pokorou, nevinnosťou, svätosťou a horlivosťou pre vieru. Takto ho opísal pri návšteve Ríma jeden užasnutý nemecký šľachtic: „Pokiaľ budem žiť, budem svedčiť, že som v Ríme videl najúžasnejšie skutky pokánia a zbožnosti…, ale nič ma nemôže udiviť pod takým pápežom.“

Ďalším velikánom bol Pius IX., ktorý je známy aj tým, že vydal encykliku (1847), v ktorej výslovne odsúdil komunizmus. Slávnostne vyhlásil aj dogmu o Nepoškvrnenom počatí z 8. decembra 1854. Počas jeho pontifikátu sa odialo aj Zjavenie v Lurdoch.

Tento pápež sa celé dni modlil, pracoval, prijímal aj jednoduchých ľudí, riešil všetky petície, ktoré sa k nemu dostali, spovedal a veľmi skromne sa stravoval. Zomrel veľmi vyčerpaný, no s radostným úsmevom na tvári. V deň svojej smrti sa rovnako vrúcne modlil, pobozkal kríž a obrázok Panny Márie, ktorý stále nosieval a následne vydýchol.

Aj pápež Pius XII. bol veľký mariánsky ctiteľ a bol to on, kto vyhlásil poslednú cirkevnú dogmu o Nanebovzatí. Pius XII. sa neustále modlil ruženec a propagoval ho. 13. mája 1917, v deň zjavenia Panny Márie vo Fatime, bol vysvätený za biskupa. A práve jemu, neúnavnému ctiteľovi Matky Božej, vďačí Fatima za svoju úžasnú popularitu. Predstaviteľov rodiaceho sa nemeckého národného socializmu označil za falošných prorokov s pýchou Lucifera. Za pápeža bol zvolený v roku 1939, keď sa začala v Európe vojna…

Neustále sa zasadzoval za jej ukončenie, modlitbami ale aj výzvami na obnovenie kresťanskej morálky v súkromnom a verejnom živote. Pápežská rezidencia poskytovala ubytovanie, stravu a oblečenie až 15,000 utečencom pred nacistami. Chcel poskytnúť útočisko toľkým, koľkým to len pôjde. Jeho sekretárka, Matka Pascalina organizovala celú charitatívnu pomoc a na konci poskytovala táto pápežská iniciatíva útočisko pre 200,000 Židov – poskytovaním liekov, stravy, oblečenia, ktorými zásobovali aj nemocnice, väzenské tábory, dokonca posielali balíky pomoci do Francúzska, Poľska, Čiech aj Rakúska. Povojnový vývoj opäť potvrdzoval varovania Panny Márie z Fatimy. Pius XII. veľmi dobre vedel aj o ďalšej hrozbe – hrozbe komunizmu a v roku 1949 vydal pápežský dekrét proti komunizmu: „Každý, kto vyznáva komunistickú doktrínu, bude exkomunikovaný“ písalo sa v ňom okrem iného. Na sklonku života utrpel mŕtvicu a 3 týždne sa veľmi trápil. 9. októbra ráno sa usmial, sklonil hlavu a vydýchol.

Prínos Jána Pavla II., prvého slovanského pápeža, ktorý si ako veľký mariánsky ctiteľ zvolil heslo: „Totus Tuus“ (Celkom Tvoj), bol pre ukončenie zločinného komunizmu a boju proti potratom nesporným a uznávaným aj svetskými autoritami.

„Zavraždená je ľudská bytosť na prahu života, a teda bytosť najnevinnejšia, akú si možno predstaviť!“ Pripomínal, aké absurdné je dovolenie zabíjania ľudských bytostí demokraticky zvoleným parlamentom. O antikoncepčnej mentalite hovoril:

„Často sa tvrdí, že antikoncepcia je najúčinnejším prostriedkom proti potratu“ a odhalil klamstvo tejto argumentácie.

„V skutočnosti proabortívna kultúra je najviac rozšírená v prostrediach, ktoré odmietajú učenie Cirkvi o antikoncepcii. Antihodnoty, vlastné antikoncepčnej mentalite, ktorá je niečím úplne iným ako zodpovedné otcovstvo a materstvo prežívané v rešpektovaní úplnej pravdy o manželskom akte spôsobujú, že práve toto pokušenie stáva sa ešte silnejším, keď príde k počatiu nechceného života.“

Priamo odpovedal aj na otázky, či sa možno uchýliť k umelému oplodneniu:

„Aj rôzne techniky umelého oplodňovania, ktoré zdanlivo slúžia životu a často sa uskutočňujú s týmto úmyslom, v praxi vytvárajú možnosť nových útokov na život. Z morálneho hľadiska sú neprijateľné, pretože oddeľujú plodenie od pravého ľudského kontextu manželského aktu a okrem toho tí, čo tieto techniky uplatňujú, zaznamenávajú dnes vysoké percento nezdarov.“

Svätý Ján Pavol II. odmietal zrušenie celibátu, antikoncepciu aj homosexuálny spôsob života. Jeho heslo pre nás: „Nebojte sa“ je v tejto dobe rozmáhajúceho sa opätovného prenasledovania nepopulárnych názorov a útokov na zástancov starých právd napríklad o rodine, veľmi aktuálne. Na záver ešte krátky príbeh. Sv. Alfons Mária de Liguori svedčil o mladíkovi, ktorý uzatvoril zmluvu s diablom za to, že mu pomohol. Keď si Satan za to pýtal svoju odmenu, jeho dušu, nútil ho, aby skočil do studne. Muž sa však bál a nahováral satana, nech ho sám hodí do studne. Zlý duch mu povedal – Nemôžem, bráni mi v tom škapuliar, čo nosíš, ale keď si ho dáš z krku preč, potom ťa budem môcť zabiť. Z toho sebevrah spoznal moc Panny Marie a následne sa obrátil… Škapuliar neustále nosieval i pápež sv. Ján Pavol II. Dokonca aj počas operácie trval na tom, aby mu ho neskladali. Viac o Jánovi Pavlovi II. ako aj o vyššie spomínaných pápežoch sa môžete dozvedieť v knihe Pápeži v službách Panny Márie.

Na záver preto ešte pripájame odkaz na náš christianoshop.sk, kde si prípadní záujemcovia môžu túto knihu objednať:

https://www.christianashop.sk/papezi-v-sluzbach-panny-marie/


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

List predsedovi KDH, Milanovi Majerskému

Má floridská diecéza jurisdikciu nad… Mesiacom?

Biskup Mutsaerts vyjadril podporu biskupovi Stricklandovi

Odovzdali sme petíciu za zastavenie škandalózneho predstavenia SND dehonestujúceho Nášho Pána Ježiša Krista