Revolúcia a kontrarevolúcia -

Revolúcia a kontrarevolúcia

Prečo boli templári zničení? Prvé obete Revolúcie

Valdis Grinsteins

Posledné desaťročia 13. a prvé desaťročia 14. storočia boli svedkami jednej z najväčších zmien v kolektívnej mentalite v dejinách, možno dokonca najväčšej. Všetky túžby a ideály, všetky spoločné ciele...

Ako bojovať s bezbožníkmi, za ktorými stojí kapitál a organizácie? Svätý Maximilián Kolbe odpovedá

Filip Adamus

Svätý Maximilián Mária Kolbe bol majstrom evanjelizácie. Metódou „vlakovej evanjelizácie“ obracal ľudí, ktorých náhodne stretol počas svojich ciest, hlásal Krista v Japonsku a prostredníctvom masmédií. Vo svojej činnosti bol...

George Soros – samozvaný boh

Wojciech Golonka

George Soros rád hrá na mnoho nástrojov, a to vrátane ľudí s rovnakým marxistickým cítením, ktorí na správnych miestach diskrétne, ale o to účinnejšie rozbíjajú rámec tzv. „uzavretých spoločností“....

Roberto de Mattei: Kerenskij bol „umiernený“ revolucionár

Roberto de Mattei

Alexander Fjodorovič Kerenskij bol muž, ktorého boľševická revolúcia využila na odstránenie cára a nastolenie komunistickej diktatúry. Bol považovaný za „umierneného“, čo dokazuje, že v dejinách neexistuje víťazstvo extrémistov bez...

„Nový spoločenský konzervativizmus“ alebo kto vedie antigenderovú kontrarevolúciu v USA?, 2. časť

Agnieszka Stelmachová

predchádzajúca časť:„Nový spoločenský konzervativizmus“ alebo kto vedie antigenderovú kontrarevolúciu v USA?, 1. časť Gender móda Ako vyplýva z prieskumu Gallupovho inštitútu, je istým druhom módy, keď sa mladí ľudia...

Antonio Gramsci a jeho dlhý boj

Mark Dooley

Je zvláštne uvažovať o tom, že niekto, kto zomrel v roku 1937 vo veku štyridsaťšesť rokov, pričom toho po sebe veľa nezanechal, má väčší kultúrny vplyv ako väčšina jeho...

„Nový spoločenský konzervativizmus“ alebo kto vedie antigenderovú kontrarevolúciu v USA?, 1. časť

Agnieszka Stelmachová

V Spojených štátoch prebieha antigenderová kontrarevolúcia! Vedú ju rodičia a „spoločenskí konzervatívci“ bojujúci proti sexualizácii detí a mladých ľudí a proti cenzúre zo strany radikálov z LGBTIQ+ subkultúry. Krajina...

Veľký reset Klausa Schwaba a Fatima – jediné dve alternatívy?

Mikuláš Hučko

Neviem, koľko ľudí už vie a vzalo na vedomie, alebo aspoň počulo, že existuje Veľký plán na totálnu zmenu spoločnosti v celosvetovom meradle. Ľudia ešte stále žijú v presvedčení,...

Revoluciológia: Metamorfózy revolúcie – spolitizovaná sexualita

Mikuláš Hučko

pokračovanie Prebieha ďalšia vlna veľkej Revolúcie. Revolúcia proti základom civilizácie, ktorú kedysi vybudovala katolícka Cirkev, a ktorá bola založená na rímskom práve, gréckej filozofii a kresťanskej morálke. Parný valec...

Revolúciológia – z čoho vychádzať pri štúdiu revolúcií?

Mikuláš Hučko

V prvom článku sme hovorili o potrebe nového vedného odboru, revoluciológie, vedy o revolúciách a o Revolúcii z pohľadu viacerých autorov. Písali sme o tom, že revolúciám sa venujú iba revolucionári, čiže...

Dva pochody za život: v Poľsku a v Nemecku. Potrebujeme rázne kontrarevolučné kroky!

Mikuláš Hučko

Cez víkend, 18. a 19. septembra, sa konali pochody za život v Poľsku a aj v Nemecku. V niečom boli podobné, v niečom zasa odlišné. V Poľsku sa Pochod konal tak ako...

Revolúciológia – Prečo potrebujeme nový vedný odbor

Mikuláš Hučko

S čím zvyčajne spájame revolúcie? So sociálnymi výbuchmi, politickými otrasmi, zvrhnutím zákonnej moci a neraz bezuzdným terorom. S tupým zvukom smrtiacej gilotíny počas francúzskej revolúcie i s morom krvi obetí boľševickej...

Georges Bernanos a jeho povojnové odmietnutie demokracie a pokroku

Branislav Michalka

Francúzsky katolícky spisovateľ Georges Bernanos sa preslávil románmi Denník vidieckeho farára a Pod slnkom Satanovým, či divadelnou hrou Rozhovory karmelitánok, ktoré sa dočkali rovnako slávnych filmových adaptácií. Napriek tomu,...

Kauza Charlesa Maurrasa a Action française  – Kto a ako zabil francúzsku kontrarevolúciu

Branislav Michalka

Sokrates kontrarevolúcie Francúzsky spisovateľ, politický filozof, básnik, novinár a neskôr člen Francúzskej akadémie, Charles Maurras si počas svojho života na nedostatok obdivovateľov rozhodne nemohol sťažovať. Jeho literárny štýl a brilantnosť jeho...

Civilizácia lži a jej odmietanie pravdy

James R. Bascom

Historické obdobia, rovnako ako ľudia, majú svoje charakteristické črty. Vždy existuje určitá cnosť alebo zlozvyk, hrdina alebo darebák, vojna alebo revolúcia, ktoré nezmazateľne poznamenajú celý rok, desaťročie alebo dokonca...

Kresťanský poriadok v duši, v spoločnosti a v inštitúciách

Julio Loredo

Hovoríme si „kontrarevolucionári“, a tento pojem chápeme v zmysle, ako ho chápal prof. Plinio Corrêa de Oliveira v diele Revolúcia a Kontrarevolúcia. Pojem nie je nový. Prvýkrát bol použitý pri opisovaní...

Kontrarevolučná dogma

Plinio Corrêa de Oliveira

Po celé stáročia boli v Cirkvi dva protichodné prístupy k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie. Aj keď by bolo prehnané tvrdiť, že všetci, ktorí sa stavali proti tejto doktríne, konali...

Aká je podstata liberalizmu? Donoso Cortés: metafyzický kompromis a strach z rozhodnutia

Carl Schmitt

I. časť: http://christianitas.sk/definitivne-rozhodnutie-verzus-vecna-diskusia-liberalizmu-podstata-kontrarevolucneho-myslenia-u-maistreho-bonalda-a-donoso-cortesa/ Liberalizmus – odmietanie rozhodnutia Podľa Donoso Cortésa je v samej podstate meštiackeho liberalizmu, že sa v tomto boji nerozhodne, ale že sa miesto neho pokúsi nadviazať diskusiu. Definuje...

Definitívne rozhodnutie verzus večná diskusia liberalizmu. Podstata kontrarevolučného myslenia u Maistreho, Bonalda a Donoso Cortésa

Carl Schmitt

Odmietnutie večnej diskusie a nerozhodnosti Nemeckým romantikom je vlastná jedna originálna predstava: večná diskusia; Novalis a Adam Müller sa v nej pohybujú ako vo vlastnej realizácii svojho ducha. Takí boli nemeckí...

Kontrarevolúcia po roku 68 – osamelí bojovníci v nepriateľskom svete

Branislav Michalka

Realita, v ktorej sa nachádzame Rok 1968 a s ním späté hnutie neomarxistickej kultúrnej revolúcie predstavuje poslednú hranicu na ceste k zavŕšeniu  šialenstva v západnej civilizácii. Od tohto roku sa medzi znepriatelenými ideovými...

Antikomunizmus II. – Maďarsko 1956

Mikuláš Hučko

Maďarská kontrarevolúcia 1956 – Žiť v nevoli alebo v slobode? Maďarské udalosti v roku 1956 mnohí označujú za začiatok konca komunizmu.  Komunizmu, ktorý bol vnútený národom strednej a východnej Európy.  ...

Kalendárium komunistickej revolúcie

Redakcia

1847 -Karl Marx sa pripojuje k radikálnej ľavicovej organizácii Zväz spravodlivých a premenúva ju na Zväz komunistov – Friedrich Engels s Karlom Marxom sú poverení vypracovať jej manifest a tak vzniká Komunistický...

Kultúrna revolúcia ´68

Arkadiusz Stelmach

Aby sme mali predstavu o tom, čo je to neomarxizmus,  najprv si pripomeňme, čo je klasický marxizmus. Klasický marxizmus – vypracovaný najmä Karlom Marxom, Friedrichom Engelsom a neskôr Leninom, Rosou...

Antikomunizmus I. – ozbrojený odpor nutný

Mário Vadás a Christopher Check

Najväčšia materiálna aj duchovná katastrofa, ktorá postihla v minulom storočí ľudstvo, bol komunizmus. V dobe, keď ešte nebol zakorenený v mysliach obyvateľstva a neuzurpoval si absolútnu moc, povstal voči...

Komunistická revolúcia IV. – Odstránenie štátu a vznik nového človeka

Branislav Michalka

3.4. Odstránenie štátu. Dôvody na jeho odstránenie sú rovnaké ako pri súkromnom vlastníctve. Štát je pre komunistov zlo. Marx hovorí: „Štát nie je ničím iným, ako koncentrovaným a organizovaným násilím.“...

Komunistická revolúcia III. – Dialektika ekonomických a sociálnych dejín

Branislav Michalka

Dialektický materializmus, ako jeden z metafyzických predpokladov komunizmu, bol kombináciou evolucionizmu, materializmu a dialektiky. Pri vysvetľovaní užšej prírodovednej problematiky sa uchyľoval k darwinizmu, od ktorého prebral aj myšlienku evolučného...

Komunistická revolúcia II. – Predpoklady metafyzické

Branislav Michalka

Hore uvedené teologické predpoklady sa fundamentálnym spôsobom podieľajú na tvorbe komunistických myšlienkových rezultátov. Bez nich nie je možný ďalší postup na ceste k anti-hierarchii a nivelizácii a aj keď...

Komunistická revolúcia I. – Myšlienkové predpoklady komunizmu

Branislav Michalka

Pod komunizmom sa väčšinou rozumie nejaký alternatívny stav spoločenského prebývania. Avšak komunizmus to je v prvom rade stav mysle, či lepšie povedané, vrcholné štádium určitého myšlienkového procesu ľudského vedomia. Chcel by...

Kontrarevolúcia vo Francúzsku

Redakcia

Po vypuknutí Veľkej francúzskej revolúcie v roku 1789 nenastala silná protiofenzíva a reakcia. „Ancien régime“ daná udalosť zaskočila a zastihla nepripravených. Po prvých zverstvách revolucionárov sa však sformovalo hnutie, ktoré dnes nazývame...

Kalendárium francúzskej revolúcie

Redakcia

1788 8. augusta – oznámenie o zvolaní Generálnych stavov 25. septembra – parížsky parlament odporúča rovnaké zloženie gen. stavov  ako v roku 1614 1789 5. mája – Generálne stavy...