Nadchádzajúci Veľký týždeň je zvláštnou príležitosťou na spoznanie výnimočného ruženca k Siedmim bolestiam Panny Márie -

Nadchádzajúci Veľký týždeň je zvláštnou príležitosťou na spoznanie výnimočného ruženca k Siedmim bolestiam Panny Márie


22. marca 2024
  Krátke správy

Vedeli ste, že existuje zvláštny ruženec k Siedmim bolestiam Panny Márie? Odlišné sú nielen slová tajomstiev a ich počet – keďže ich je tu len sedem –, ale tiež samotný predmet ruženca!

Slovensko je krajina zasvätená Panne Márie Sedembolestnej a to už dlhé storočia – veď na slávnostnom vysvätení našej národnej svätyne v Šaštíne, zasvätenej práve Panne Márii Sedembolestnej, bola prítomná samotná legendárna habsburská panovníčka Mária Terézia spolu so svojím kráľovským manželom! Je preto zarážajúce, že na Slovensku nepoznáme lepšie osobitný ruženec k Panne Márii Sedembolestnej.

Panna Mária Sedembolestná (Santo Stefano Rotondo, Rím)
zdroj: wikimedia commons / Alekjds

Samotná modlitba sa datuje až do stredoveku, ale výrazne ožila po oficiálne uznaných zjaveniach Panny Márie z Kibeho vo Rwande v 80. rokoch. Práve tam Svätá Matka povzbudila veriacich, aby sa modlievali aj túto modlitbu. Posolstvá dané Marie Claire sa zameriavali na „naliehavú výzvu k pokániu“: „Kajajte sa, kajajte sa, kajajte sa! Obráťte sa, kým je ešte čas!“ V Rwande v malom meste zvanom Kibeho sa Panna Mária zjavila v roku 1981 trom malým deťom a predpovedala im hrôzy genocídy, ak sa neobrátia. Masové zabíjanie krajinu skutočne postihlo v roku 1994. O čo viac by sme sa túto modlitbu mali modliť my dnes, keď sa zdá, že hrozí podobná katastrofa – avšak v globálnom rozsahu!

Je dôležité upozorniť, že ruženec k Panne Márii Sedembolestnej nenahrádza klasický, nám známy ruženec, len ho dopĺňa. Namiesto klasického ruženca – a reč je ako o modlitbe, tak aj predmete – tento nemá desiatky, ale len sedem Zdravasov a sedem tajomstiev. Samotný predmet tiež neobsahuje kríž, ale medailón s Pannou Máriou a Pánom Ježišom.

Zdroj: fb The Catholic Company

Modlitba ruženca k Sedembolestnej Panne Márii

Úvodné modlitby a úkon ľútosti.
3x Zdravas Mária. Hovoríme:
Ktorý nech rozmnožuje v nás úctu k Sedembolestnej Matke.
Ktorý nech rozmnožuje v nás dôveru k Sedembolestnej Matke.
Ktorý nech rozmnožuje v nás lásku k Sedembolestnej Matke.

Prvé tajomstvo:
Ktorého utrpenie bolo ti od Simeona zvestované.
1x Otče náš a 7x Zdravas Mária

Druhé tajomstvo:
S ktorým si do Egypta utekala.
1x Otče náš a 7x Zdravas Mária

Tretie tajomstvo:
Ktorého si s bolesťou tri dni hľadala.
1x Otče náš a 7x Zdravas Mária

Štvrté tajomstvo:
Ktorý sa s tebou stretol na krížovej ceste.
1x Otče náš a 7x Zdravas Mária

Piate tajomstvo:
Ktorého si videla na kríži umierať.
1x Otče náš a 7x Zdravas Mária

Šieste tajomstvo:
Ktorého mŕtve telo bolo položené na tvoje lono.
1x Otče náš a 7x Zdravas Mária

Siedme tajomstvo:
Ktorého si s bolesťou do hrobu položila.
1x Otče náš a 7x Zdravas Mária

Záverečná modlitba:
Kráľovná mučeníkov, tvoje srdce toľko trpelo. Prosím ťa, aby si pre zásluhy sĺz, ktoré si preliala v týchto hrozných a smutných časoch, získala pre mňa a všetkých hriešnikov sveta milosť úplnej úprimnosti a pokánia. Amen.

Mária, ktorá si bola počatá bez hriechu a trpela si za nás, oroduj za nás.
Mária, ktorá si bola počatá bez hriechu a trpela si za nás, oroduj za nás.
Mária, ktorá si bola počatá bez hriechu a trpela si za nás, oroduj za nás.

Záverečné prežehnanie.

Pri jednotlivých zastaveniach sa možno modliť aj meditácie, ktoré sú bližšie rozvedené na tomto odkaze: https://www.svetlosveta.sk/hlavne-modlitby/6146-2/

S touto modlitbou sú spojené aj zvláštne milosti:

– obrátenie aj tých najtvrdších sŕdc;
– oslobodenie od závislostí;
– nadobudnutie skutočnej ľútosti a zbavenie nás už od škodlivého pocitu viny;
– pochopenie vlastných slabostí vedúcich k hriechu a zmenu našich zlých vlastností;
– vyprosenie si toho, čo žiadame;
– a viac ako kedykoľvek predtým, svet samotný potrebuje túto modlitbu.

Nadchádzajúci Veľký týždeň je teda azda aj ideálnou príležitosťou na spoznanie tejto osobitej modlitby k Panne Márii, ktorú nám dala sama Matka Božia.

MG

Sprievodný ilustračný obrazový materiál, zdroj – wikimedia commons, fb The Catholic Company

***

Staňte sa členom Fatimského Apoštolátu!

Dostanete od nás ako časopis Spojenectvo s Máriou ako dar.

Členovia Fatimského Apoštolátu (FA) však okrem dvojmesačníka dostávajú tiež rôzne sväteniny – medailóny, brožúrky, plakety a podobne. A navyše – za členov FA sú odslúžené sv. omše a tiež sa zvlášť za nich a za nimi spísané úmysly modlia Služobnice Ducha Svätého počas celonočných adorácií, konaných v kláštore každú druhú noc.

Členstvo vo Fatimskom Apoštoláte je dobrovoľné, fatimský apoštol ho potvrdzuje svojím súhlasom a zasielaním pravidelného príspevku vo forme milodaru. Rovnako tak sa však môže fatimský apoštol kedykoľvek rozhodnúť zrušiť svoje členstvo, čo oznámi buď písomne alebo telefonicky.

Pridajte sa teda k našim pravidelným podporovateľom a staňte členmi Fatimského Apoštolátu – prihlásiť sa môžete na tel. čísle 02/222 00 777.

Svojím členstvom vo Fatimskom Apoštoláte tým najlepším spôsobom podporíte v týchto neľahkých časoch fungovanie Nadácie Slovakia Christiana, ako aj portálu Christianitas.sk a ich neúnavnú snahu o zachovanie nemenného učenia Cirkvi.

Ďakujeme!


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Švajčiarsky biskup Bonnemain čelí kritike za to, že sa zúčastnil pohrebu biskupa Huondera, organizovaného Kňazským bratstvom svätého Pia X.

Narodenie a raný život Panny Márie

Oslava a úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu v Cirkvi (Trinásta časť)

Komisia biskupov EÚ (COMECE) pokračuje vo svojej propagandistickej jazde: Vydala novú brožúrku o pozitívach EÚ a jej rozširovaní