Bývalý františkán, ktorý je v súčasnosti katolíckym kňazom východného obradu, opisuje desivú homo-realitu v kláštore, kde prebýval -

Bývalý františkán, ktorý je v súčasnosti katolíckym kňazom východného obradu, opisuje desivú homo-realitu v kláštore, kde prebýval


22. februára 2024
  Krátke správy

Komentáre pod videami na platforme YouTube nebývajú väčšinou zdrojom najpresnejšieho poznania, ani hlbokých úvah. Niekedy sa však aj medzi týmto neuveriteľným balastom a myšlienkovým planktónom vyskytne informácia, ktorá nasmeruje reflektor do takej škáry a kúta cirkevného života, kam asi z estetických a gastrických dôvodov svetlo nemalo nikdy dopadnúť.

Ilustračný obrázok, zdroj: pxhere.com

S jedným takým komentárom sa môžu čitatelia stretnúť pod videom grécko-katolíckeho amerického kňaza o. Jasona Charrona, ktorý v tomto videu negatívne reaguje na LGBT propagandu mediálne známeho františkánskeho kňaza o. Caseyho Colea OFM. Otec Charron vo videu vyzýva o. Colea, aby opravil a zmenil svoje učenie, v ktorom prezentuje obligátne modernistické floskuly o vyvíjajúcej sa morálke a prístupe k LGBT v Cirkvi. Video si môžete pozrieť tu:

Na jeho video však reagoval iný katolícky kňaz byzantského obradu, o. Sergio Ayala. Ten bol pred svojím vysvätením za kňaza bratom františkánom a vo svojom komentári opísal atmosféru v kláštore, kde prebýval. Text, pokiaľ pravdivo opisuje skutočnosť, je svedectvom o desivom úpadku vo františkánskej reholi, aj v Cirkvi obecne:

Žehnám Vám otec Jason!

Asi pred desiatimi rokmi som býval františkánom. Začal som u kapucínov a skončil u konventuálov. Vždy sa tam s homosexuálnymi bratmi zaobchádzalo ako s privilegovanými, ktorí si mysleli, že celibát sa vťahuje len na nás heterosexuálnych bratov, a to z rovnakých dôvodov, o ktorých hovoríte aj Vy. Je smutné, že v Spojených štátoch je v rámci františkánskeho rádu zaznamenaný obrovský posun smerom k povolenej homosexuálnej orientácii aj aktivite. Počas mojich posledných rokov u konventuálov som ja a moji kolegovia, heterosexuálni bratia vo formácii, boli neustále obťažovaní a očakávalo sa, že navštívime psychológa z dôvodu našej homofóbie. Neboli sme však homofóbni, ale skôr sme boli proti tomu, aby homosexuálni bratia boli aktívni vo svojej orientácii, čo bolo v rozpore s výzvou Evanjelia na obrátenie. V súčasnosti som melchitským kňazom, ženatým a s deťmi, a toto je život Evanjelia! Pokoj a vďaka za vytvorenie tohto videa.

Otec Sergio

Tu je YouTube kanál otca Sergia Ayalu:

https://www.youtube.com/channel/UC4WIJSOTqciEQI-yI-yZlrw

Odhliadnuc od záverečnej formulácie, v ktorej sa byzantský model kňazstva predstavuje ako riešenie uvedeného fatálneho stavu, je táto reakcia svedectvom o zúfalej situácii v niektorých katolíckych reholiach, v ktorých modernizmus dospel do záverečného štádia rozkladu.

Zvrátenosť je tu dovedená takmer k dokonalosti: sodomiti šikanujú a naháňajú ako mentálne narušených (homofóbnych) tých bratov, ktorí chcú zachovávať katolícku morálku a rehoľné sľuby.

Ako už mnohí katolíci po niekoľko desaťročí, aj čitatelia horeuvedených riadkov sa možno budú pýtať, či upadajúca existencia týchto rehoľných útvarov má ešte vôbec nejaký zmysel. Nejde len o homoloby, ale aj o oveľa širšie praktizovanú heterodoxiu a bludárstvo, ktoré sa pod pláštikom sprevádzania a koexistencie so svetovým pokrokom rozmohlo v reholiach, ktoré boli kedysi baštou katolíckej pravovernosti. Prípadná reforma a obnovenie poriadku bude musieť byť veľmi radikálne.

BM

Zdroj: platforma YouTube, titulný ilustračný obrázok, zdroj – pxhere.com


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Švajčiarsky biskup Bonnemain čelí kritike za to, že sa zúčastnil pohrebu biskupa Huondera, organizovaného Kňazským bratstvom svätého Pia X.

Narodenie a raný život Panny Márie

Oslava a úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu v Cirkvi (Trinásta časť)

Komisia biskupov EÚ (COMECE) pokračuje vo svojej propagandistickej jazde: Vydala novú brožúrku o pozitívach EÚ a jej rozširovaní