6 najdôležitejších faktov o sviatku Zvestovania Pána -

6 najdôležitejších faktov o sviatku Zvestovania Pána


27. marca 2023
  Cirkev

Sviatok Zvestovania Pána sme si pripomenuli 25. marca, neurobíme však nič zlé, ak si pripomenieme tiež 6 dôležitých skutočností, ktoré sú s ním spojené a ktoré nám umožnia hlbšie precítiť jeho atmosféru.

El Greco, Zvestovanie
zdroj: wikimedia commons

1. Sviatok Zvestovania Pána sa začal sláviť už v 4. storočí, a to vo Východorímskej ríši a Byzancii, o čom svedčí aj homília Abraháma z Efezu, slávená v Konštantínopole. Západní katolíci začali sláviť tento sviatok počas pontifikátu svätého Gregora Veľkého na prelome 6. a 7. storočia. Najstaršie zmienky o slávení sviatku Zvestovania Pána na Západe pochádzajú z Ríma a Španielska.

2. Do II. vatikánskeho koncilu sa slávil ako mariánsky sviatok, po koncile bol zaradený medzi sviatky Pána, ale zároveň je aj sviatkom jeho Matky, Panny Márie. Duch Svätý zostúpil na Pannu Máriu a ona povedala svoje „fiat“, nech sa mi stane (podľa tvojho slova).

3. Existujú rôzne vysvetlenia, prečo sa sviatok slávi 25. marca. Od 25. marca do 25. decembra uplynie 9 mesiacov – čas tehotenstva Panny Márie, sviatok Narodenia Pána sa slávi 25. decembra. Druhým vysvetlením je súvislosť s prelomom marca a apríla, pretože Židia v tomto čase slávia Veľkú Noc.

4. So sviatkom Zvestovania Pána sú spojené dve modlitby. Prvou z nich je Anjelské pozdravenie (Zdravas’ Mária). Modlitbu popularizovali pápež svätý Pius V., svätý Leonard z Porto Maurizio, svätý Alfons Liguori alebo napríklad aj svätý Ján Bosco. Modlitba Anjelské pozdravenie je tiež súčasťou modlitby sv. ruženca.

5. Druhou modlitbou spojenou so sviatkom Zvestovania Pána je modlitba Anjel Pána, ktorá sa modlila ráno, na obed a večer, keď zazneli kostolné zvony. Anjel Pána bola obľúbená modlitba v stredoveku, pomáhala totiž ľuďom merať čas, keď ešte neboli v spoločnosti bežne dostupné hodiny.

6. Sviatok Zvestovania Pána si obľúbili aj umelci, dá sa povedať, že patrí k najbežnejším motívom sakrálneho umenia. Prvé maľby s motívom sviatku Zvestovania Pána sa objavujú už v 2. storočí v katakombách sv. Priscilly. Od 4. storočia sa v kresťanskom umení objavuje ako obľúbený motív Archanjel Gabriel, ktorý prišiel pozdraviť Pannu Máriu. K najznámejším autorom, ktorí sviatok Zvestovania Pána zobrazili pomocou svojich diel patrili El Greco, Giotto, Martin zo Sieny, Fra Angelico, Masaccio a ďalší. Motívy sviatku Zvestovania Pána sa nachádzajú aj vo výzdobe katedrály v Chartres, Evanjeliári z Gegenbacu, Hardhausenu a pod.

pôvodne vyšlo na pch24.pl, redakčne čiastočne upravené


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Synodalita – duchovní válka a globální mobilizace v Církvi

Pobožnosť na počesť piatich Kristových rán, neprávom odsunutá odpustková modlitba, I. časť

Liberálna katolícka aktivistka v rakúskom Grazi chce spojiť slávenie Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi s klimatickou agendou

Utah, USA: Biblia na zozname zakázanej literatúry