Oslava a úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu v Cirkvi (Trinásta časť) -

Oslava a úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu v Cirkvi (Trinásta časť)

Branislav Krasnovský
23. apríla 2024
  Cirkev  

Rok s Božským Srdcom Nášho Pána

Vo vianočnom období sme si pripomenuli 350. výročie zjavenia Božského Srdca Ježišovho svätej Margite Márii Alacoque. K zjaveniu došlo 27. decembra 1673. Preto sme sa v Nadácii Slovakia Christiana rozhodli, že rok 2024 až do 27. decembra venujeme úcte k Božskému Srdcu Ježišovmu.

Kult Božského Srdca Ježišovho predstavuje teda už 350 rokov signifikantnú formu katolíckej zbožnosti, ktorá formovala katolícku identitu po Tridentskom koncile a v reakcii na protestantskú revolúciu. Kult Božského Srdca Ježišovho, ktorého obraz dominoval väčšine starších vydaní Jednotného katolíckeho spevníka, bol ozdobou našich katolíckych domácností a zároveň pohoršením pre generácie bludárov, predstavuje jeden zo skúšobných kameňov katolíckej pravovernosti.

Je symbolom toho, že Ježiš Kristus, Boží Syn, prijal ľudské telo, ktorého centrom je práve srdce. Symbolom toho, že trpel v ľudskom tele a vstal z mŕtvych v ľudskom oslávenom tele. Je symbolom lásky Nášho Pána k nám ľuďom, je útočiskom kresťanských rodín v boji s ich nepriateľmi.

V rámci celoročného pripomínania tohto kultu, jeho histórie, umeleckej aj literárnej prezentácie, začíname na portáli Christianitas.sk pravidelnú sériu článkov na tému Božského Srdca Ježišovho.

Božské Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami!

***

V predchádzajúcej, už dvanástej časti nášho seriálu o oslave a úcte k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, odzneli informácie, že hoci vznikol sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a tento sviatok bol ustanovený vo viacerých katolíckych krajinách, diabol voči nemu brojil a dokonca poniektorí vysokí preláti sa stavali k novému sviatku od jeho počiatku odmietavo.

K hlavným odporcom uctievania Najsvätejšieho Srdca Ježišovho patrili kardinál Ganganelli (budúci pápež Klement XV.) a kardinál Marefoschi, prefekt Kongregácie pre liturgiu. Avšak v roku 1778 sa novým pápežom stal Pius VI., ktorý v tom istom roku udelil arcibratstvám Najsvätejšieho Srdca viacero nových odpustkov a privilégií.

Veľkou obdivovateľkou Najsvätejšieho Srdca Ježišovho bola portugalská a brazílska cisárovná Mária I. a na prelome 18. a 19. storočia veľkými ctiteľmi Najsvätejšieho Srdca Ježišovho boli aj členovia sardínskeho panovníckeho rodu.

Bolo však potrebné čakať približne ešte 80 rokov, kým sa sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho stal všeobecne známym a obľúbeným sviatkom. Stalo sa tak počas pontifikátu pápeža blahoslaveného Pia IX. a na prosbu francúzskych biskupov sa sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho ustanovil v prvý piatok po oktáve Božieho Tela. V roku 1856 tak blahoslavený Pius IX. splnil konečne požiadavku, s ktorou sa obrátil na svätú Margitu Máriu Alacoque v 17. storočí Náš Pán Ježiš Kristus.

Pápež Lev VIII. krátko na to povýšil sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho na sviatok prvej triedy a schválil aj litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

Záujemcovia si môžu spomenuté litánie stiahnuť tu: https://modlitba.sk/litanie-k-najsvatejsiemu-srdcu-jezisovmu/

Pápež bl. Pius IX. na portréte G. P. A. Healyho z roku 1871
zdroj: wikimedia commons

Vyvrcholením verejného uctievania Najsvätejšieho Srdca Ježišovho bolo ustanovenie sviatku Krista Kráľa. V roku 1925 pápež Pius XI. nariadil, aby bol sviatok Krista Kráľa slávený v poslednú októbrovú nedeľu a v tento deň bolo potrebné aj obnovovať zasvätenie ľudstva Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, ktoré presadzoval Lev XIII.

Mimochodom, vzdelaní katolíci, ktorí majú prehľad o katolíckej histórii a ich viera nie je determinovaná len modernistickým videním sveta vedia, že pápež Lev XIII. mal v čase svojho pontifikátu desivú víziu, v ktorej podľa zachovanej tradície počul rozhovor medzi Kristom a satanom. Knieža temnôt dostal čas približne 100 rokov na to, aby sa pokúsil zničiť katolícku Cirkev. Pápež Lev XIII. mal aj víziu démonických duchov, ktorí sa zhromažďovali v Ríme, aby škodili katolíckej Cirkvi.

Práve kvôli tejto vízii ustanovil pápež Lev XIII. modlitbu k svätému Michalovi archanjelovi, o ktorej sme na našom portáli Christianitas.sk písali približne pred rokom, záujemcovia si môžu tento článok prečítať tu: https://christianitas.sk/povodna-modlitba-k-sv-michalovi-archanjelovi-od-papeza-leva-xiii-uvedena-v-raccolte-z-roku-1930/

Pápež Lev XIII. bol veľkým ctiteľom Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a Ježišovo Srdce vnímal ako silnú ochranu pred diablom a jeho démonmi, ktorí sužujú svet.

Pápež Pius XI. počas svojho pontifikátu niekoľkokrát zdôraznil, že sviatok Krista Kráľa je vyvrcholením širokého náboženského hnutia, ktoré kulminovalo v 19. storočí. Podčiarkol význam skutočnosti, že Kristova autorita a Kristova kráľovská vláda uznaná formou zasväcovania a prejavmi úcty k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu sa stala súčasťou života vtedajšej Cirkvi a mnoho panovníkov a politických vodcov zasvätilo svoje krajiny Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

Na druhej strane pápež Pius XI. aj prorocky povedal, že vo svete množstvo ľudí, zúrivo nenávidiacich Krista, odmieta Ježiša Krista a jeho učenie a vystríhal, že ak sa krajiny nezasvätia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, očakáva svet vojna. Nemýlil sa, II. svetová vojna otriasla celým svetom.

Dnes sme svedkami, že modernisti v Cirkvi, ktorí sú často veľmi úzko prepojení s politickými elitami, odmietajú opätovne obnoviť zasvätenie krajín Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Dokonca aj mnohí vysokí cirkevní hierarchovia sa obávajú takéhoto aktu (zasvätenie krajiny Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, pozn. aut.), možno preto, že sa nechcú v rámci tolerantného ekumenizmu dotknúť citov nekatolíckych a neveriacich spoluobčanov, ktorí by vnímali zasvätenie Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu ako prejav obsesívneho katolíckeho tmárstva.

Takéto myslenie je však scestné a úplne nesprávne. Záujemcovia si o tejto téme opäť môžu pozrieť náš článok https://christianitas.sk/reakcia-kbs-na-prosbu-s-kuffu-o-zasvatenie-slovenska-kristovi-kralovi-je-cirkevnym-skandalom-roka/

Kristus Kráľ
zdroj: facebook.com

Najdôležitejším hnutím, ktoré presadzovalo kult Najsvätejšieho Srdca Ježišovho bolo hnutie s názvom Apoštolát modlitby. Toto hnutie založil v roku 1844 francúzsky jezuita Francois Xavier Gautrelet (1807 – 1866), v jeho práci pokračoval ďalší francúzsky jezuita, ct. Henri Ramière (1821 – 1884), ktorý v roku 1861 vydal knihu s názvom Apoštolát modlitby, svätá liga kresťanských sŕdc zjednotených s Ježišovým Srdcom.

V tejto knihe zhrnul doktrínu a ducha združenia a neskôr vydával časopis s názvom Posol Božského Srdca, ktorý vychádza aj na Slovensku. Slovenskí dominikáni na svojej stránke zverejnili bezplatne všetky čísla tohto periodika od roku 1909 do roku 1948, je to podnetné čítanie, prípadní záujemcovia si môžu spomenuté ročníky stiahnuť tu: https://www.knihydominikani.sk/hlavna_casopisy_2?ckod=posol, určite z nich získajú viac pozitívnych informácií ako z diel Mons. Tomáša Halíka.

O Gautreletovi a Ramièrovi v dnešnej časti nebudem bližšie rozprávať, nakoľko som ich podrobnejšie spomínal už v predchádzajúcich častiach nášho seriálu. S požehnaním Pia IX. a z iniciatívy pátra Ramièra však bola vyhlásená modlitbová križiacka výprava s cieľom pokresťančiť spoločnosť, spásy duší a chvály Trojjediného Boha.

Ako už bolo spomenuté v predchádzajúcich častiach, francúzsky panovník Ľudovít XIV., hoci priamo požiadaný, odmietol zasvätiť Francúzsko Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Francúzi, ktorí tak odmietli Božiu ochranu preto v 18. storočí nesmierne trpeli. Ľudovít XIV. oslabil Francúzsko a v 18. storočí Francúzi utrpeli ďalšiu porážku v sedemročnej vojne (1756 – 1763) od svojich najväčších rivalov – Angličanov.

To však nebolo všetko. Na konci 18. storočia sa vo Francúzsku začala revolúcia, ktorá vyniesla na politický piedestál tých najhorších republikánskych a antiklerikálnych vyvrheľov. Najlepší synovia a dcéry Francúzska hynuli pod gilotínou a zničenie Francúzska úspešne dokončil Napoleon I. Bonaparte, ktorý prehral vojnu s koalíciou európskych vládcov, takže aj ruskí kozáci v roku 1814 napájali svoje kone v Paríži. Správali sa však príjemnejšie ako ich prapravnuci v Berlíne v roku 1945 (Napoleon však na druhej strane povraždil menej Rusov ako Hitler a nemeckí tajtrlíci).

Tieto porážky otriasli francúzskym sebavedomím. Keď v roku 1870 utrpeli Francúzi drvivú porážku od Pruska a stratili na niekoľko desaťročí Alsasko a Lotrinsko, dozrela konečne v krajine doba k zasväteniu Francúzska Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Louis-Édouard Pie, biskup z Poitiers a kardinál uviedol:

Francúzsko spáchalo smrteľný národný zločin. Musíme sa zasvätiť Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, ustanovme Krista za Kráľa Francúzska a vykonajme verejné pokánie za našu neposlušnosť.

Louis-Édouard Pie, ktorý celý život bojoval za to, aby sa Francúzsko zasvätilo Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu
zdroj: wikimedia commons

Francúzi nakoniec svoj sľub splnili a postavili Baziliku Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Opäť nebudem o nej podrobnejšie písať, nakoľko som základné informácie o tejto bazilike napísal už v roku 2021 v inom článku, ktorý si môžete pozrieť na tomto odkaze: https://christianitas.sk/bazilika-sacre-coeur-bazilika-najsvatejsieho-srdca-jezisovho/

V Bazilike Najsvätejšieho Srdca Ježišovho na Montmartri je ustavične vystavená Najsvätejšia sviatosť oltárna, ktorej sa môže každý pokloniť. Na priečelí baziliky je vytesaný nápis: „Sacratissimo Cordi Christi, Jesu Gallia Poenintens et Devota“, čo v preklade znamená – Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, kajúce sa a oddané Francúzsko.

Dnešnú časť seriálu o oslave a úcte k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu by som rád zakončil poukázaním na podnikateľa Alexandra Legentila, ktorý sa obrovskou mierou zaslúžil o to, že tento nádherný katolícky chrám vznikol. Alexander Legentil túžil vytvoriť chrám, kde by mohol človek vyjadriť svoju dôveru Kristovi a odovzdať sa plne do jeho Božích rúk, pretože práve pokánie a duchovné obrátenie predstavuje počiatok návratu skazeného ľudstva ku Kristovi. Človek bez Boha je totiž len smutným a zbytočným stvorením na Zemi.

Video Bazilika Sacre Coeur:

(Pokračovanie)

***

predchádzajúce časti:
Oslava a úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu v Cirkvi
Oslava a úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu v Cirkvi (Druhá časť)
Oslava a úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu v Cirkvi (Tretia časť)
Oslava a úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu v Cirkvi (Štvrtá časť)
Oslava a úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu v Cirkvi (Piata časť)
Oslava a úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu v Cirkvi (Šiesta časť)
Oslava a úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu v Cirkvi (Siedma časť)
Oslava a úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu v Cirkvi (Ôsma časť)
Oslava a úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu v Cirkvi (Deviata časť)
Oslava a úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu v Cirkvi (Desiata časť)
Oslava a úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu v Cirkvi (Jedenásta časť)
Oslava a úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu v Cirkvi (Dvanásta časť)

***

Titulný ilustračný obrázok, Najsvätejšie Srdce Ježišovo v strede okennej ružice vo farnosti Nepoškvrneného počatia v São Paulo, Brazília, zdroj: wikimedia commons

***

Staňte sa členom Fatimského Apoštolátu!

Dostanete od nás ako časopis Spojenectvo s Máriou ako dar.

Členovia Fatimského Apoštolátu (FA) však okrem dvojmesačníka dostávajú tiež rôzne sväteniny – medailóny, brožúrky, plakety a podobne. A navyše – za členov FA sú odslúžené sv. omše a tiež sa zvlášť za nich a za nimi spísané úmysly modlia Služobnice Ducha Svätého počas celonočných adorácií, konaných v kláštore každú druhú noc.

Členstvo vo Fatimskom Apoštoláte je dobrovoľné, fatimský apoštol ho potvrdzuje svojím súhlasom a zasielaním pravidelného príspevku vo forme milodaru. Rovnako tak sa však môže fatimský apoštol kedykoľvek rozhodnúť zrušiť svoje členstvo, čo oznámi buď písomne alebo telefonicky.

Pridajte sa teda k našim pravidelným podporovateľom a staňte členmi Fatimského Apoštolátu – prihlásiť sa môžete na tel. čísle 02/222 00 777.

Svojím členstvom vo Fatimskom Apoštoláte tým najlepším spôsobom podporíte v týchto neľahkých časoch fungovanie Nadácie Slovakia Christiana, ako aj portálu Christianitas.sk a ich neúnavnú snahu o zachovanie nemenného učenia Cirkvi.

Ďakujeme!


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Mária Magdaléna de’ Pazzi, panna a rehoľníčka

O Matke nášho Vykupiteľa

Sexualita ako subjektívny zážitok alebo ako súčasť objektívneho poriadku? O dvoch nezmysloch súčasnej liberálnej feministickej teológie

Seriál o spovedi a sviatosti pokánia podľa knihy biskupa Louisa Gastona de Ségur „Spoveď“, II. časť