Nemecká synoda pokračuje v deštrukcii Cirkvi: Schválila požehnávanie homosexuálnych párov -

Nemecká synoda pokračuje v deštrukcii Cirkvi: Schválila požehnávanie homosexuálnych párov

Branislav Michalka
11. marca 2023
  Cirkev  

Po schválení požiadavky na „preskúmanie“ povinného celibátu kňazov, o ktorej sme informovali včera, nasledovalo na Synodálnom zhromaždení katolíckej Cirkvi v Nemecku hlasovanie o možnosti požehnávania párov rovnakého pohlavia. Diskusia bola búrlivá, ako tvrdí portál Katholisch.de, ale asi len vďaka niekoľkým jednotlivcom, pretože výsledné rozhodnutie schválilo zhromaždenie 93 % väčšinou. A rozhodnutie znie – Cirkev v Nemecku bude môcť požehnávať homosexuálne páry!

Ilustračný obrázok, zdroj: flickr.com

To, čo bolo už pred niekoľkými rokmi predpovedané rôznymi „konšpirátormi“ a „nenávistníkmi“, sa ukázalo ako dobrý odhad situácie v Cirkvi, ktorá sa stále viac a viac prepadá do bahna sekularizácie a liberalizácie. A nie je to vôľa „ľudu“, ako by radi zdôvodňovali svoje konanie preláti. Za umožnenie požehnávania homosexuálov hlasovalo v Nemecku 81 % biskupov. V dejinách Cirkvi samozrejme nič nové, pretože neexistuje vplyvná heréza, ktorá by prišla zdola – všetky pochádzajú od osôb s kňazským svätením. Ľud je taký, akí kňazi ho vedú.

Schválenie tejto ohavnosti však ešte nie je všetko. Synodálny dokument odporúča „včas rozvinúť a zaviesť vhodné liturgické slávenie,“ čiže sa bude vyrábať špeciálna bohoslužba pre homosexuálov!

Hlavné postavy nemeckého cirkevného progresivizmu neskrývajú radosť. Rehoľná sestra Katharina Ganzová zdôraznila, že text je „dôležitým signálom pre univerzálnu Cirkev“. Martina Kreidler-Kosová zdôraznila, že to bude „výzva pre niektoré časti svetovej Cirkvi“. Avšak zástupkyňa africkej kultúry v nemeckom zhromaždení Emeka Aniová smutne konštatovala, že „katolíci z africkej kultúrnej oblasti sú silne proti partnerstvám osôb rovnakého pohlavia“.

A teraz pozor, po tomto konštatovaní prichádza uplatnenie postoja, ktorý bude zrejme použitý na pretlačenie týchto trendov aj v globálnom meradle. Aniová tvrdí, že „téme sa treba venovať na úrovni svetovej synody, kde pre ňu nevidí väčšinu“. Na to jej však odpovedá essenský biskup Franz-Josef Overbeck:

Považujem nás, ako univerzálnu Cirkev za natoľko interkultúrne rôznorodú, že v tejto chvíli musíme u nás odpovedať na túto tému inak ako inde.“

Cieľ je vytýčený, cesta tiež: podobnou salámovou metódou – ako prijímanie na ruku, zavádzanie miništrantiek, prijímanie pre rozvedených – sa aj požehnávanie pre homosexuálov zavedie najprv len lokálne a potom sa pomaly, za neustáleho kriku o diskriminácii a pokroku bude zavádzať všade.

Konšpirácia? Zaiste, veď aj tvrdenia o tom, že táto synodálna cesta povedie k takýmto výsledkom bola „konšpirácia“. Je to ale akýsi zvláštny druh „konšpirácií“ a „dezinformácií“, ktoré neustále vychádzajú, však?

Zdroj: Katholisch.de


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Mária Magdaléna de’ Pazzi, panna a rehoľníčka

O Matke nášho Vykupiteľa

Sexualita ako subjektívny zážitok alebo ako súčasť objektívneho poriadku? O dvoch nezmysloch súčasnej liberálnej feministickej teológie

Seriál o spovedi a sviatosti pokánia podľa knihy biskupa Louisa Gastona de Ségur „Spoveď“, II. časť