Flámski biskupi ako prví na svete dali zelenú cirkevnému požehnávaniu homosexuálnych párov. Odvolávajú sa na Amoris Laetitia… -

Flámski biskupi ako prví na svete dali zelenú cirkevnému požehnávaniu homosexuálnych párov. Odvolávajú sa na Amoris Laetitia…

Mikuláš Hučko
21. septembra 2022
  Cirkev

Posynodálna apoštolská exhortácia Amoris Laetitia (AL), ktorú pápež František zverejnil 19. marca 2016, je oveľa viac, než sa zdá, a hovorí oveľa viac, než hovorí: je to nevyhlásená revolúcia, skôr navodená než spôsobená, vo svojich nejasných kontúrach ponúka jasné posolstvo, zdanlivo nič nemení, ale pritom mení veľa. Jeho jazyk je primeraný existenciálnemu rozprávaniu, a nie doktrinálnym detailom, a použitá nová forma sa stáva novým obsahom“, píše Stefano Fontana v úvode knihy Esortazione o rivoluzione? Tutti i problemi di Amoris Laetitia.

Ilustračný obrázok, zdroj: youtube.com

Nejasné vyjadrenie „zdanlivo nič nemení, ale pritom mení veľa“ sa postupne stáva čoraz jasnejším, keď napriek ubezpečovaniu, že predsa AL „nemení doktrínu“, na jeho základe rozvedené a civilne zosobášené osoby v čoraz väčšej miere pristupujú k prijímaniu Eucharistie, čo napríklad jezuita Tomáš Jelúš, SJ, vysoko oceňuje: „Doteraz to bolo neprijateľné a cirkevné právo sa vyjadrovalo tvrdo a jasne. Pápež František otvoril nové cesty hľadania zmierenia a prenechal na pastoračnú múdrosť miestnych pastierov, aby zvážili konkrétne situácie manželstiev a rodín“ (KN 19.01.2020). Podobných vyjadrení, najmä zo zahraničia, je možné uviesť množstvo, takže vďaka tamojším „múdrym“ pastierom na Západe k Eucharistii už dnes môže pristupovať prakticky každý.

V prvej polovici januára 2018, taliansky morálny teológ prednášajúci na Pápežskom teologickom inštitúte Jána Pavla II. páter Maurizio Chiodi, v prednáške pod názvom Čítanie Humanae vitae (1968) vo svetle Amoris laetitia (2016) tvrdil, že „zodpovedné rodičovstvo môže manželstvo zaväzovať k používaniu umelej antikoncepcie“. A on je len špičkou ľadovca tých, ktorí chcú „tvorivo rozvinúť“ učenie Humanae vitae.

Zatiaľ korunu všetkému nasadili flámski biskupi, ktorí vydali usmernenia pre organizovanie obradov požehnávania – homosexuálnych párov. Ide o realizáciu synodálnej vôle belgických katolíkov a podľa presvedčenia biskupov aj vôle samotného Svätého Otca.

O požehnaní homosexuálnych zväzkov sa v katolíckej Cirkvi diskutuje už roky, predovšetkým v kontexte Nemecka. Na celom území krajiny sa takéto obrady požehnávania organizujú pravidelne, ale zatiaľ skôr polooficiálne. Nemeckí biskupi by to chceli zmeniť a na Synodálnej ceste navrhli, aby katolícka Cirkev oficiálne uznala možnosť požehnania párov rovnakého pohlavia.

A hoci to boli oni, kto vykonal najviac teologickej a štrukturálnej práce, v revolučných pretekoch ich predbehli iní. 20. septembra 2022 flámski biskupi, medzi nimi aj belgický prímas kardinál Josef de Kesel, zverejnili usmernenia pre požehnanie párov rovnakého pohlavia.

Krátka a jednoduchá vzorová liturgia (či skôr jej karikatúra) ktorú flámski biskupi rozdali v utorok, obsahuje okrem modlitieb a čítania z Biblie aj „vyhlásenie oboch zúčastnených strán“, v ktorej „spoločne vyjadrujú pred Bohom, ako sú si navzájom oddaní“. Pred Bohom vyjadrujú, že „chcú byť jeden druhému nablízku vo všetkých životných situáciách“ a modlia sa za „silu byť si navzájom verní a prehlbovať svoje záväzky“.

Biskupi tvrdia, že týmto rozhodnutím „konkrétne reagujú na túžbu venovať výslovnú pozornosť situácii homosexuálnych osôb, ich rodičov a rodín a napĺňajú ju“. Podporu v tom cítia v apoštolskej exhortácii Amoris laetitia, ktorej kľúčovými slovami sú: rozlišovať, sprevádzať a integrovať.

Homosexuálne cítiace osoby, ktoré sa rozhodli zostať v celibáte – ako to vyžaduje oficiálne učenie katolíckej Cirkvi – si podľa biskupov zaslúžia „uznanie a podporu“. Ale aj tie, ktoré sa rozhodnú prežiť život v „milostnom vzťahu“, si to zaslúžia, „pretože aj tento vzťah, hoci nie je cirkevným manželstvom, môže byť pre zúčastnených zdrojom pokoja a spoločného šťastia“.

Podľa biskupov pápež František vyzýva k „oceňovaniu a podpore svedomia ľudí aj v životných situáciách, ktoré plne nezodpovedajú objektívnemu ideálu“ (AL 303).

Text modlitby navyše naznačuje akúsi analógiu medzi „vernosťou“ v hriešnom homosexuálnom vzťahu a manželskou vernosťou. A čo je najsmutnejšie: utvrdzujú deklarovaných sodomitov v ich hriechu, aby sa nikdy neobrátili a navždy zostali vo zvrátenom vzťahu.

Rozhodnutie flámskych biskupov je nepochybne dôsledkom prvej etapy synody o synodalite. V rámci synodálnych prác belgickí katolíci formulovali očakávania zmien v súvislosti s homosexuálmi. Biskupov k tomu nebolo treba zvlášť presviedčať, pretože sám kardinál Josef de Kesel už pred niekoľkými rokmi hovoril o svojej túžbe ísť týmto smerom.

Všetci teraz myslia na to, ako na to zareaguje Svätá stolica.

V marci 2021 vydala Kongregácia pre náuku viery dokument, v ktorom zopakovala, že páry rovnakého pohlavia nemožno požehnávať. Tento dokument bol reakciou na udalosti v Nemecku. Problém je, že arcibiskup Giacomo Morandi, ktorý stál za jej vydaním, bol o rok neskôr… pápežom Františkom odvolaný z Kongregácie.

Navyše, presne také zmeny, aké teraz robia flámski biskupi, chcú aj mnohí vysokopostavení katolícki hierarchovia. Nie sú to len biskupi z Nemecka. Napríklad požehnávanie homosexuálnych párov v Cirkvi požadoval kardinál Jean-Claude Hollerich, luxemburský arcibiskup a generálny relátor synody o synodalite.

Pred niekoľkými mesiacmi sa v bolonskej arcidiecéze, ktorú vedie kardinál Matteo Zuppi, konal aj kvázi svadobný cirkevný obrad homosexuálneho páru. Ako informovala farnosť, kde sa obrad konal, kardinál o tom vedel. Kardinál Zuppi je považovaný za jedného z hlavných „papabile“.

Amoris Laetitia pripomína kyselinu, ktorá postupne rozožiera doktrínu Cirkvi vďaka svojim zámerne nejednoznačným vyjadreniam napriek tomu, že je tam aj „mnoho pekných a užitočných myšlienok“, ktoré však tie nejednoznačnosti nevyvážia.

Teraz sa ukazuje predvídavosť a múdra prezieravosť štyroch autorov otázok vznesených oficiálnym spôsobom vo forme „pochybností“ (dubia) – kardinálmi Carlom Caffarrom, Raymondom Burkeom, Walterom Brandmullerom a Joachimom Meisnerom, ktorí v roku 2016 poslali pápežovi Františkovi žiadosť o zodpovedanie piatich konkrétnych otázok týkajúcich sa nejasností kritického charakteru v texte exhortácie. Svoju povinnosť pastierov splnili, hoci odpoveď doteraz neprišla a dvaja kardináli medzitým odišli na večnosť.

Aj rozhodnutie flámskych biskupov ukazuje, že Synoda o synodalite, ktorú ohlásil pápež František, v spojení s Amoris Laetitia nie je len irelevantným procesom alebo planým vytváraním dokumentov. Je to konkrétny nástroj v rukách revolucionárov, ktorí chcú pretvoriť Cirkev v súlade so sekulárnou filozofiou.

Uvidíme, ako na konanie flámskych biskupov zareaguje univerzálna Cirkev. Možno budeme prekvapení…


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Stop ekologickej kolonizácii. Biskupi z Tanzánie ďakujú Bohu za čínsky ropovod, ktorý kritizuje ekologicko-zelená demokratická frakcia

Na Nedeľu Božieho Milosrdenstva pokrstil vojenský ordinár Mons. Rábek 43-ročného policajta

Nemocnica v Birminghame nahnevala rodičov: Majú uviesť, či je ich bábätko transgender alebo nebinárne

Júnové výročia uhorských kráľov – František Jozef I.