Štyri odporúčania pre hlbšie plnohodnotné prežitie Svätého týždňa 2024 -

Štyri odporúčania pre hlbšie plnohodnotné prežitie Svätého týždňa 2024


28. marca 2024
  Krátke správy

Mexický kňaz otec Juan Maria Solana, pôsobiaci vo Svätej zemi, ponúkol veriacim štyri odporúčania pre hlbšie plnohodnotné prežitie Svätého týždňa 2024.

Zdroj: wikimedia commons

1. Svätý týždeň je príležitosťou na milosť

Otec Solana uviedol, že prvé odporúčanie, ktoré môže na Svätý týždeň veriacim dať, je využiť čas Božej milosti. Zdôraznil, že veriaci by mali porozmýšľať podobne ako sv. Augustín nad skutočnosťou, že Božiu milosť nemusíme prijať, no môže to byť posledná milosť, ktorú dostávame a nemusíme už dostať ďalšiu. Preto by takúto túto príležitosť nemal nik brať na ľahkú váhu. Porozmýšľať máme aj nad tým, ako nám Kristovo Utrpenie v Jeruzaleme, jeho smrť na kríži dala večný život.

2. Počas Svätého týždňa sa treba veľa modliť

Otec Solana odporúča v týchto dňoch veľa sa modliť a ísť na svätú štvrtkovú omšu, ktorá je pripomenutím ustanovenia Eucharistie a sviatostného katolíckeho kňazstva. Eucharistia a verní katolícki kňazi sú piliermi katolicizmu. Nech sme kdekoľvek, nestrácajme zo zreteľa Ježiša, ktorý ide do Jeruzalema a obetuje svoj život za naše spasenie. Kristus je naša Nádej, Spása i Vzkriesenie.

3. V myšlienkach a modlitbách sprevádzajme Ježiša počas Svätého týždňa

Otec Solana nás nabáda, aby sme v myšlienkach a modlitbách sprevádzali Krista chronologicky od Zeleného štvrtka až po jeho Vzkriesenie. Modlime sa a prežívame všetky udalosti? Poslednú večeru, modlitbu v Getsemanskej záhrade, zradu Judáša, zatknutie, odsúdenie Krista a nenávisť k nemu zo strany Sanhedrinu, zapretie Krista sv. Petrom, bičovanie, ukrižovanie, smrť na kríži, pochovanie. Zamyslime sa nad tým, ako sa cítili Apoštoli, Panna Mária, Marta, Mária Magdaléna, Lazar a všetci, ktorí Krista poznali. Modlime sa a predstavme si sami seba ako účastníkov týchto udalostí.

4. Sprevádzajme Pannu Máriu v modlitbách od Kristovej smrti až po jeho Zmŕtvychvstanie

Podľa otca Solanu v sobotu by sme sa mali zamyslieť nad Pannou Máriou. Snažme sa modliť a byť v jej blízkosti, pretože Panna Mária je našou orodovníčkou a svedkom nádeje. Panna Mária nesmierne trpela pod krížom, uctime si v modlitbe jej bolesť v tichu, vo veľkom tichu, o ktorom hovoria viacerí Cirkevní Otcovia.

Na záver kňaz ešte zdôraznil: „A v nedeľu povstaňme spolu s Ježišom: Kristus, naša nádej, vstal z mŕtvych; Kristus, náš pokoj, Kristus naše svetlo, ten, ktorý nám dáva život, život, ktorý už viac nezomrie a ktorý sa obetoval za nás.“

BK

Zdroj: National Catholic Register, titulný ilustračný obrázok, zdroj – wikimedia commons

***

Staňte sa členom Fatimského Apoštolátu!

Dostanete od nás ako časopis Spojenectvo s Máriou ako dar.

Členovia Fatimského Apoštolátu (FA) však okrem dvojmesačníka dostávajú tiež rôzne sväteniny – medailóny, brožúrky, plakety a podobne. A navyše – za členov FA sú odslúžené sv. omše a tiež sa zvlášť za nich a za nimi spísané úmysly modlia Služobnice Ducha Svätého počas celonočných adorácií, konaných v kláštore každú druhú noc.

Členstvo vo Fatimskom Apoštoláte je dobrovoľné, fatimský apoštol ho potvrdzuje svojím súhlasom a zasielaním pravidelného príspevku vo forme milodaru. Rovnako tak sa však môže fatimský apoštol kedykoľvek rozhodnúť zrušiť svoje členstvo, čo oznámi buď písomne alebo telefonicky.

Pridajte sa teda k našim pravidelným podporovateľom a staňte členmi Fatimského Apoštolátu – prihlásiť sa môžete na tel. čísle 02/222 00 777.

Svojím členstvom vo Fatimskom Apoštoláte tým najlepším spôsobom podporíte v týchto neľahkých časoch fungovanie Nadácie Slovakia Christiana, ako aj portálu Christianitas.sk a ich neúnavnú snahu o zachovanie nemenného učenia Cirkvi.

Ďakujeme!


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Narodenie a raný život Panny Márie

Oslava a úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu v Cirkvi (Trinásta časť)

Komisia biskupov EÚ (COMECE) pokračuje vo svojej propagandistickej jazde: Vydala novú brožúrku o pozitívach EÚ a jej rozširovaní

Na slovíčko s Michaelom Mattom a Johnom-Henrym Westenom