História -

História

Herézy a bludy, III. časť: Nestorius a nestoriánstvo

Jozef Duháček

predchádzajúce časti:Herézy a bludy, I. časť: PelagianizmusHerézy a bludy, II. časť: Arianizmus a Arius *** Život arcikacíra Nestorius, ktorý dal meno nestoriánskej heréze, sa narodil nevedno kedy, v Germanicii...

Svätý Tomáš z Villanovy – služobník najbezbrannejších

Branislav Krasnovský

22. septembra si podľa tradičného katolíckeho kalendára pripomíname sviatok sv. Tomáša z Villanovy (1486 – 1555), augustiniánskeho mnícha a rovesníka odpadlého augustiniánskeho mnícha Martina Luthera (1483 – 1546). Tak,...

Bitka pri Viedni

Karol Gazdík

Tento týždeň, 12. septembra, sme si pripomínali 340. výročie veľkého víťazstva kresťanského vojska nad osmanskou armádou pri Viedni. Bolo to už v poradí druhýkrát, kedy „Zlaté Jablko“, ako Osmani...

„Slovenský hlas v Ríme“ – 60. rokov od založenia Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda

Beáta Katrebová Blehová

Dnes, 15. septembra 2023, si pripomíname 60. výročie od založenia Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme – jednej z najvýznamnejších inštitúcií slovenského exilu v období studenej vojny. Založenie tohto...

Svätá Katarína z Janova: „Som tu z Božej vôle pre tých, čo ma potrebujú“

Branislav Krasnovský

Zbožné dievčatko, ktorému zabránili vstúpiť do kláštora v manželstve nesmierne trpelo 14. septembra si každý rok pripomíname sviatok renesančnej svätice Kataríny z Janova, ktorá je známa ako mystička, neúnavná...

Pax mongolica (?)

Jozef Duháček

Podľa wikipédie, mongolské výboje v 13. storočí mali za následok rozsiahlu a dobre zdokumentovanú skazu veľkej časti sveta. Mongolská armáda dobyla stovky miest, dedín a usadlostí a pozabíjala pri...

Herézy a bludy, II. časť: Arianizmus a Arius

Jozef Duháček

predchádzajúca časť:Herézy a bludy, I. časť: Pelagianizmus *** Prvý z veľkých doktrinálnych sporov, ktoré sužovali kresťanov krátko po tom, čo Konštantín v roku 313 rozhodol o štátnej tolerancii katolíckej...

Srb v službách tereziánskeho vojska. Latinský funerálny nápis generála Pavla Davidoviča

Lucia Laudoniu

Pokora – to je najviac ignorovaná dopravná značka na križovatkách dejín. Divide et impera – rozdeľuj a panuj. Rýchlo sa meniaca geopolitická situácia na Balkáne mala v 17. a...

Herézy a bludy, I. časť: Pelagianizmus

Jozef Duháček

Tradiční katolíci boli za posledného pontifikátu viackrát označení za pelagiánov. Aby sme si mohli urobiť obraz, či toto označenie je založené na pravde a či tradiční katolíci naozaj zastávajú...

Za čo všetko vďačí latinská omša rímskej kultúre? (Druhá časť)

Lucia Laudoniu

predchádzajúca časť:Za čo všetko vďačí latinská omša rímskej kultúre? (Prvá časť) *** Echo slova dolorosa (bolestná) je rosa (ruža). Virgo dolorosa (bolestná Panna) je zosobnením ubolenej Cirkvi. Uprostred tejto...

Sv. Klára z Assisi spoločne so sv. Františkom z Assisi stáli pri zrode ženskej rehole, ktorej sestry vydláždili cestu do Neba

Branislav Krasnovský

Neradi čítate, alebo ste len zaneprázdnení, ale napriek tomu ste zvedaví, o čom je článok? Vypočujte si ho teda prostredníctvom nášho audio podcastu: *** Jednou z najvýznamnejších stredovekých svätíc...

Za čo všetko vďačí latinská omša rímskej kultúre? (Prvá časť)

Lucia Laudoniu

Počas korunovačných obradov rímskeho pontifika ceremoniár tri razy zvolal to známe „sic transit gloria mundi“ („tak pominie sláva sveta“). Zachcelo sa mi parafrázovať túto maximu, keď môj zrak zablúdil...

Svätý Bohdan Leopold Mandič (1866–1942), kapucín v tieni Pátra Pia

Branislav Krasnovský

Neradi čítate, či máte málo času, ale ste zvedaví, o čom je článok? Vypočujte si ho teda prostredníctvom nášho podcastu: *** 30. júla si (každý rok) pripomíname výročie smrti...

Valach Jeremiáš – rumunský kapucín, ktorého Taliani milovali (Druhá časť)

Lucia Laudoniu

predchádzajúca časť:Valach Jeremiáš – rumunský kapucín, ktorého Taliani milovali (Prvá časť) *** Keď sa povie konflikt, predstavíme si nôž oproti nožu. Rotvajlerov s chvostami ako šabľami. Latinský význam substantíva...

Antoine de Rivarol – „Tacitus Francúzskej revolúcie“

Branislav Michalka

Francúzskemu spisovateľovi, novinárovi a pamfletistovi patrí v galérii odporcov Francúzskej revolúcie významné postavenie – bol jedným z prvých tzv. intelektuálov, ktorý okamžite rozpoznal pravý charakter revolúcie a hneď sa zapojil do boja proti...

Missa papalis – veľkolepý vrchol predkoncilového liturgického slávenia

Karol Gazdík

30. júna ubehlo 60 rokov, kedy bol v roku 1963 korunovaný sv. Pavol VI., pápež, ktorý sa spája s liturgickou reformou II. vatikánskeho koncilu. Bola to posledná veľkolepá korunovácia...

K filozofickému profilu Štefana Náhalku

Beáta Katrebová Blehová

Onedlho si pripomenieme 60. výročie založenia Slovenského ústavu svätých Cyrila a Metoda v Ríme – jednej z najvýznamnejších inštitúcií slovenského exilu v období studenej vojny. Toto excelentné centrum slovenského duchovného, kultúrneho a vedeckého života...

Valach Jeremiáš – rumunský kapucín, ktorého Taliani milovali (Prvá časť)

Lucia Laudoniu

Jeho tvár pri modlitbe žiarila svetlom, tým svetlom, ktoré Východ oddávna nazýva lumen hilare. Keď to uvidel jeho spolubrat, zatúžil to zažiť aj on a táto cupiditas lucis –...

Apoštolské veličenstvo

Karol Gazdík

Minulý mesiac patril v mojich článkoch trom uhorským panovníkom, z ktorých dvaja mali výročie svojej pozemskej korunovácie – získali Svätoštefanskú korunu, a jeden výročie svojej korunovácie pre nebo – získal nimbus....

Korunovačný ceremoniál byzantských cisárov (Piata časť)

Lucia Laudoniu

Koruna nebola vždy symbolom víťazstva. Nepriateľom zajatým v boji kládli ich premožitelia na hlavu veniec, aby ich zosmiešnili, a takto ich predávali do otroctva. Z tohto nemilého zvyku sa...

Korunovačný ceremoniál byzantských cisárov (Štvrtá časť)

Lucia Laudoniu

predchádzajúce časti:Korunovačný ceremoniál byzantských cisárov (Prvá časť)Korunovačný ceremoniál byzantských cisárov (Druhá časť)Korunovačný ceremoniál byzantských cisárov (Tretia časť) *** Dejiny sú ako čísla – nevieme, kde majú začiatok a koniec....

Nové pamäti poodhaľujú pozadie pôsobenia slobodomurárov vo Vatikáne

Matej Gavlák

„Raz mi bolo ukázané, že Cirkev sv. Petra bude podrývaná plánmi akejsi tajnej sekty, kým búrka ju bude ničiť zvonku. Ale rovnako som videla, že pomoc príde, keď úzkosť...

Korunovačný ceremoniál byzantských cisárov (Tretia časť)

Lucia Laudoniu

predchádzajúce časti:Korunovačný ceremoniál byzantských cisárov (Prvá časť)Korunovačný ceremoniál byzantských cisárov (Druhá časť) *** Bavorský zámok Neuschwanstein každoročne priláka mraky turistov. Na svoje si prídu najmä milovníci pitoreskného historizujúceho eklekticizmu,...

Hrob svätého Petra – archeológovia potvrdili pravdivosť ústnej tradície

Branislav Krasnovský

Podľa katolíckej tradície cisár Konštantín postavil prvý chrám sv. Petra na mieste, kde sa nachádzal hrob prvého pápeža. Až do 20. storočia však neexistovali žiadne dôkazy, ktoré by potvrdzovali...

Korunovačný ceremoniál byzantských cisárov (Druhá časť)

Lucia Laudoniu

predchádzajúca časť:Korunovačný ceremoniál byzantských cisárov (Prvá časť) *** V živote to chodí ako u krajčíra: striháme krivo, lebo nevieme merať. Táto malá perlička mi prišla na um ešte počas...

Muži prinášajúci Krista našim predkom pred príchodom svätých Cyrila a Metoda

Branislav Michalka

Napriek nepochybným zásluhám svätých vierozvestcov, ktorí sprostredkovali Evanjelium našim predkom v pre nich zrozumiteľnom jazyku, zostáva skutočnosťou, že neboli prvými misionármi na našom území. Dôkazy o prítomnosti kresťanstva na...

Životy svätých Cyrila a Metoda

Matej Gavlák

Príbeh svätých Cyrila a Metoda poznáme v hrubých obrysoch zrejme všetci. Na pozvanie a prosbu veľkomoravského kniežaťa Rastislava poslal byzantský cisár Michal III. učencov Konštantína a Metoda. „Solúnski bratia“...

Júnové výročia uhorských kráľov – svätý Ladislav I.

Karol Gazdík

Júnové výročia uhorských kráľov by som zakončil kráľom, ktorý to z pohľadu katolíckej Cirkvi dotiahol najďalej – k svätorečeniu. Práve 27. júna sme si v liturgickom kalendári pripomínali sviatok...

Salvator Rosa – neapolský barokový maliar s pochmúrnymi víziami a dušou

Branislav Krasnovský

Všetci moji známi a priatelia vedia, že som nadšeným obdivovateľom barokového umenia a že sa mi páčia najmä Caravaggiove obrazy, ako aj tvorba jeho žiakov a nasledovníkov. Baroko je...

Júnové výročia uhorských kráľov – Mária Terézia

Karol Gazdík

Pokračujúc v júnových výročiach uhorských panovníkov sa tentoraz posúvam ešte do hlbšej minulosti. Mesiac jún je totiž spoločným mesiacom, kedy bola za uhorského panovníka, okrem Františka Jozefa I., korunovaná aj Mária...