História -

História

Svätý Filip z Neri a jeho podiel na duchovnej obnove Cirkvi v 16. storočí, II. časť

Branislav Krasnovský

predchádzajúca časť:Svätý Filip z Neri a jeho podiel na duchovnej obnove Cirkvi v 16. storočí, I. časť *** Svätec so schopnosťou nadchnutia sŕdc žien, mužov aj detí pre Krista...

Bojovník so zlatou ružou

Lucia Laudoniu

Dejiny poznajú mnohých nositeľov mena Štefan. Pristane najmä korunovaným hlavám, keďže grécky základ mena στέφανος sa dá voľne preložiť ako ovenčený vavrínovým vencom. Prvého uhorského kráľa svätého Štefana netreba...

Za hrsť histórie eutanázie – symbolu spoločnosti v rozklade, I. časť

Dariusz Żuk-Olszewski

Fotografia starenky s vytetovaným textom na ramene s nápisom „Don´t euthanize me!“, či hŕba žiadostí od na smrť vystrašených dôchodcov z krajín Beneluxu o umiestnenie v zariadeniach pre seniorov v Nemecku,...

Svätý Filip z Neri a jeho podiel na duchovnej obnove Cirkvi v 16. storočí, I. časť

Branislav Krasnovský

Podľa tradičného kalendára si 26. mája pripomíname sviatok sv. Filipa z Neri, ktorého môžeme považovať za pilier skutočného, pravdivého katolicizmu. V 16. storočí bola katolícka Cirkev, podobne ako v...

Zjavenie sv. Michala archanjela v Mexiku a pôsobenie baskického biskupa Juana de Palafox y Mendozu

Branislav Krasnovský

Podľa katolíckej tradície sa archanjel Michal zjavil vo viacerých krajinách sveta. Zaujímavé je jeho zjavenie v mexickej dedinke San Barnabas Capula, v okrese Natívitas v štáte Tlaxcala. Tu sa...

Komplex vizigótskych románskych kostolov San Pedro de Terrassa

Branislav Krasnovský

Vizigóti písali históriu Španielska zlatými písmenami Kto navštívi Barcelonu, určite urobí dobre, ak na jeden deň opustí centrum mesta a vyberie sa na výlet približne 30 km od pobrežia...

Turci mu uvili tŕňovú korunu. Constantin Brâncoveanu zomrel za Krista

Lucia Laudoniu

O priezvisku s latinským slovom pre zvieraciu labku (branca) ste asi nepočuli. Stopy svätosti jeho nositeľa najradšej zahladzujú tí, čo sa chvália ekumenizmom s vymetačmi mešít. Po dočítaní tohto...

Latinský zázrak Antonio kardinál Bacci

Lucia Laudoniu

Autor asketického spisu Rebrík (Κλῖμαξ) svätý Ján (Ἰωάννης) Klimakos vedel, že nad zhubnými vášňami víťazí len ten, kto ustavične napráva sám seba. Rumunský jazyk túto poučku z mníšskej literatúry...

Sv. Agnesa z Montepulciana učila, ako sa dokonale modliť

Branislav Krasnovský

Sv. Agnesa z Montepulciana patrí k sväticiam, ktoré kládli vo svojom živote veľký dôraz na modlitbu a jej formy, pričom sa dokázala hlboko ponoriť do kontemplatívnej modlitby. Sväticu si...

Americké mestá, ktoré založili katolíci

Matej Gavlák

USA boli založené ako protestantský (v skutočnosti však protestantsko-slobodomurársky) štát, ktorý katolíkov na vlastnom území niekoľko storočí obmedzoval. Katolíci nesmeli zastávať úrady, mali sťažený prístup k voľbám, nemohli svoju...

Calcio Fiorentino alebo Závan tvrdého športu z dávnej katolíckej Florencie

Branislav Krasnovský

Základy Calcio Fiorentino treba hľadať už v antickej Rímskej ríši Dnes by som čitateľom rád predstavil zaujímavý, veľmi starý a tvrdý šport z katolíckeho prostredia, ktorý sa už niekoľko...

„Z vďaky postavím Boží chrám…“ – príbeh dvoch viedenských votívnych kostolov

Karol Gazdík

Viedeň, hlavné mesto Rakúska, je mesto dýchajúce eleganciou a spájajúce v sebe cisársku históriu s modernou architektúrou. Každý si tu príde na svoje. Ja v metropole niekdajšej Donaumonarchie primárne...

Svätý Ján Kapistránsky, svätec ktorý obetoval všetko pre Krista

Branislav Krasnovský

V zlých a temných dobách dá Milosrdný Boh vždy svojej Cirkvi katolíckeho muža a kňaza alebo sväticu, ktorí svietia ako maják ostatným ľuďom na ceste spásy. Práve takýmto kňazom...

Archa aj zbraň. Príbeh byzantského hudobného nástroja

Lucia Laudoniu

Motus divinus. Božský pohyb bol v predstavách neskoroantických a stredovekých mužov slova základným princípom hudby. Znejúci tón bol považovaný za dych aristotelovského Prvého hýbateľa. Dych, ktorý rozvíri prach emócií...

Ani jeden hriech nebude zabudnutý, kým nebude odčinený

Matej Gavlák

Žijeme vo svete plnom hriechu vo viere, že všetky naše skutky, ako aj skutky našich blízkych, nakoniec budú tak nejako zametené pod koberec a na „hriechy našej mladosti“ si...

Roma et aroma eius. Rím a jeho vôňa alebo pár slov o latinskej výslovnosti (Druhá časť)

Lucia Laudoniu

predchádzajúca časť:Roma et aroma eius. Rím a jeho vôňa alebo pár slov o latinskej výslovnosti (Prvá časť) *** Ktorý materiál je najpevnejší na svete? Koncom roka 2022 sa v...

Jan Dismas Zelenka, geniálny český katolícky barokový skladateľ, ktorého dielo očarí milovníka hudby aj dnes

Branislav Krasnovský

Priznám sa, že som nemal na konci pracovného týždňa v pláne písať o geniálnom českom barokovom skladateľovi a prísne veriacom katolíkovi Jánovi Dismasovi Zelenkovi. Chcel som skôr písať o...

Marx a Satan – príbeh o „filozofickom géniovi“ a jeho zhubnom odkaze

Karol Gazdík

„14. marca (1883) o štvrť na tri popoludní prestal najväčší žijúci mysliteľ myslieť. Zostal sám sotva dve minúty, a keď sme sa vrátili, našli sme ho v kresle, pokojne...

Roma et aroma eius. Rím a jeho vôňa alebo pár slov o latinskej výslovnosti (Prvá časť)

Lucia Laudoniu

Pero, ktoré napísalo, že knihy sú nemí učitelia (libri muti magistri sunt), vedelo, čo píše. Knihy nemajú ústa. Rozprávajú, ale počuť ich nemôžeme. Ktovie, aké by to bolo, keby...

Agresia USA voči Mexiku v 19. storočí – vzor demokratických agresií a symbol protestantsko-anglosaského pokrytectva

Branislav Michalka

Ziskuchtiví apoštoli slobody a demokracie Ak by sme chceli zhromaždiť všetky liberálno demokratické frázy používané proti imperializmu, autoritárstvu, zlým monarchiám, netolerantnému pápežstvu, kolonializmu a útlaku, ktoré boli propagandou Spojených...

Svätý Ján z Boha. Muž, ktorý prešiel od smrteľných hriechov až k svätosti

Branislav Krasnovský

Sv. Ján z Boha patrí k veľmi zaujímavým portugalským svätcom s pohnutým životným osudom. Podľa katolíckej tradície sa život sv. Jána z Boha podobal loďke na šírom mori, ktorá...

Lucs sur Boulogne – najstrašnejší masaker Francúzskej revolúcie. Beštialite revolučných vojakov padlo za obeť aj 110 malých detí

Branislav Krasnovský

Na prelome februára a marca roku 1794 sa v Lucs sur Boulogne odohral masaker katolíckych civilistov, ktorí vykonali francúzski revoluční vojaci pod vedením veliteľa generála menom Étienne Jean-François Cordellier-Delanoüe,...

O hľadaní Božieho mena. Ruskí imjaslavci a latinskí modisti (Druhá, záverečná časť)

Lucia Laudoniu

predchádzajúca časť:O hľadaní Božieho mena. Ruskí imjaslavci a latinskí modisti (Prvá časť) *** Nomen Dei je nadprirodzenou berlou, ktorej patrí jurisdikcia nad všetkým viditeľným i neviditeľným. Skloniť sa pod...

Z pokladnice tradície: Pôstny liturgický odev

Karol Gazdík

22. februára sme Popolcovou stredou začali obdobie Veľkého pôstu. Táto skutočnosť ma motivovala k napísaniu pár zaujímavostí zo sveta liturgických paramentov (z latinského paramentum – ozdoba), čo je súhrnné...

O hľadaní Božieho mena. Ruskí imjaslavci a latinskí modisti (Prvá časť)

Lucia Laudoniu

Nomen – numen. Meno – božstvo. Do tejto latinskej skratky vieme vtesnať učenie ruských imjaslavcov, ktoré začiatkom 20. storočia zatriaslo mníšskou horou Athos. Nad imjaslavím však lietali aj blesky...

Kauza Galileo

Karol Gazdík

Mesiac február nám popri rôznych súčasných i minulých spomienkových udalostiach priniesol aj výročia „narodenín“ dvoch vedeckých velikánov svojej doby: Mikuláša Kopernika a Galilea Galileiho. 19. februára (1473) to bolo...

Oltár v skrini? Áno, aj to je možné (Tretia, záverečná časť)

Lucia Laudoniu

predchádzajúca časť:Oltár v skrini? Áno, aj to je možné (Prvá časť)Oltár v skrini? Áno, aj to je možné (Druhá časť) *** Prívlastok Ecclesia militans právom patrí Kristovej Cirkvi. Bojujeme...

Oltár v skrini? Áno, aj to je možné (Druhá časť)

Lucia Laudoniu

predchádzajúca časť:Oltár v skrini? Áno, aj to je možné (Prvá časť) *** Oltár je ako vysoká hora, ako nebotyčný Tábor, ktorý nás premieňa a zapaľuje nám srdcia. Väčšina etymológov...

Thomas More a západ katolíckeho slnka nad Anglickom

Karol Gazdík

7. februára (1478) si katolícka Cirkev i dejiny pripomenuli narodenie anglického právnika, politika, sudcu, renesančného humanistu, sociálneho filozofa a spisovateľa – autora latinsky písaného diela Utópia – sv. Thomasa...

Kresťanská civilizácia bola v dejinách sveta absolútne výnimočným zjavom

Matej Gavlák

V médiách, na školách a vlastne všade sa prezentuje povrchný – a vo svojej podstate falošný – naratív predstavujúci kresťanstvo ako niečo, čo prakticky odjakživa dusilo ľudí, neustále im...