História -

História

Amerikanismus, hereze, kterou žijeme (3. část)

Martin R. Čejka

predchádzajúce časti:Amerikanismus, hereze, kterou žijeme (1. část)Amerikanismus, hereze, kterou žijeme (2. část) *** Ráj utopií John Carroll, první americký biskup, který byl demokraticky zvolen představiteli tamějšího duchovenstva, zemřel v...

Bazilika Bom Jesus v indickej Goi uchováva ostatky sv. Františka Xaverského

Branislav Krasnovský

V dnešnom článku sa budem venovať portugalskému katolíckemu chrámu v meste Goa, ktorý je azda najznámejším katolíckym chrámom v Indii. Goa patrila k prvým katolíckym pevnostiam a politickým centrám...

Svätý Tomáš Akvinský očami byzantskej teológie (Druhá časť)

Lucia Laudoniu

predchádzajúca časť:Svätý Tomáš Akvinský očami byzantskej teológie (Prvá časť) *** Prívlastok Doctor subtilis zdobí osobnosť dominikánskeho filozofa už po stáročia. Ernoutov a Meilletov Dictionnaire étymologique de la langue latine...

Amerikanismus, hereze, kterou žijeme (2. část)

Martin R. Čejka

predchádzajúca časť:Amerikanismus, hereze, kterou žijeme (1. část) *** První vpravdě americký a demokratický biskup (pokračování) Po návratu do Marylandu otevřel John Carroll na rodinném pozemku kapli a působil jako...

Svätý Tomáš Akvinský očami byzantskej teológie (Prvá časť)

Lucia Laudoniu

V kronikách sa písal rok 1273. Bol sviatok svätého Mikuláša a Doctor subtilis práve celebroval svätú omšu. „Všetko, čo som napísal, vyzerá ako slama,“ povzdychol si učený dominikán, otrasený...

Európska únia bola od počiatku projektom Washingtonu a jeho tajných služieb

Matej Gavlák

Projekt zjednotenej Európy by bez zásadného amerického tlaku nikdy nevznikol. Washington mal eminentný záujem na vzniku jednotného európskeho bloku – pod svojím skrytým vedením –, aby si udržal moc...

Andrej Hlinka ako katolícky bojovník za slovenskú suverenitu a jeho začiatky

Radomír Tomeček

Andrej Hlinka (1864 – 1938), slovenský katolícky kňaz a vodca národného hnutia, je stále aktuálnou postavou pre slovenských katolíckych vlastencov. Táto jeho aktuálnosť vyplýva najmä z existenčného ohrozenia súčasného...

Amerikanismus, hereze, kterou žijeme (1. část)

Martin R. Čejka

V apoštolském listě Testem benevolentiae nostrae ze dne 22. ledna 1899 adresovaném baltimorskému arcibiskupovi Jamesi Gibbonsovi odsoudil papež Lev XIII. soubor názorů, který nazval „amerikanismem“. Bezprostřední příčinou sepsání listu...

Andrej Radlinský a jeho dielo so zreteľom na jeho Nábožné výlevy

Branislav Krasnovský

Mladosť a detstvo národného buditeľa Andreja Radlinského Andrej Radlinský sa narodil 8. júla 1817 v Dolnom Kubíne. Otec bol národne uvedomelý Slovák a richtár, mama pochádzala z rodiny Antona...

Velká sexuální bolševická revoluce. Poučíme se z krizového vývoje? (závěr)

Martin R. Čejka

Utrpení soudružky Gadalské Nevyhnutelnou potíží všech utopií je, že dříve nebo později narazí na tvrdou realitu a neúprosné zákony vyplývající z lidské přirozenosti, která, jak známo, má sklon ke zlému....

55. výročie zavedenia Novus ordo missae

Jozef Duháček

3. apríla sme si pripomenuli smutné výročie promulgácie nového omšového obradu. Otec Richard Cipolla pri tej príležitosti načrtol hypotetickú situáciu, povedzme, nové vydanie nejakého slávneho románu. Knihy dnes síce...

Kostnický koncil – náhľad do jeho obradov a liturgických úkonov

Karol Gazdík

22. apríla 1418 skončil koncil v Kostnici, ktorý na žiadosť rímskonemeckého kráľa Žigmunda Luxemburského zvolal protipápež Ján XXIII. Hostiteľom bol vtedajší kostnický biskup Otto III. z Hachbergu. Koncil v...

Velká sexuální bolševická revoluce. Poučíme se z krizového vývoje? (2. část)

Martin R. Čejka

predchádzajúca časť:Velká sexuální bolševická revoluce. Poučíme se z krizového vývoje? (1. část) *** Prostopášnosti v zemi Sovětů Teorie teorií, ale sexuálně revoluční snění bylo třeba vtělit do života celé společnosti,...

Titivillus – démon pisárov, pisár démonov

Lucia Laudoniu

Mikulášske vrece plné sladkostí má „zlého kolegu“ – vrece démona Titivilla. Nie je to žiadne neviniatko, aspoň nie v stredovekých legendách. Titivillus deň čo deň blúdi po zemi a...

Velká sexuální bolševická revoluce. Poučíme se z krizového vývoje? (1. část)

Martin R. Čejka

Sexuální nevázanost není v dějinách lidského rodu ničím novým. Ale zatímco naši předci, pomineme-li některé lechtivé básníky a rozverné myslitele, případně různé úchylné sekty jako například adamity, kterým bratr...

TITANIC – aristokracia ducha pasažierov a hrdinstvo kňazov v „onú noc“

Karol Gazdík

Titanic, najveľkolepejší parník, aký kedy brázdil moria, predchádzala povesť nepotopiteľného plávajúceho paláca. Pýcha však predchádza pád! Keď v apríli 1912 vyrazil na prvú transatlantickú plavbu, nikto netušil, že pôjde...

Neznámý známý abbé Migne a jeho podivuhodné dílo

Martin R. Čejka

Snad každý začátečník, který se snažil blíže proniknout do pramenů jediného pravého náboženství, narazil někde na tajemné „PG“ či „PL“ doprovázené neméně záhadnou poznámkou „Migne“ a různými čísly. Zkušenější...

Z dejín kaviarenských revolucionárov na Slovensku

Branislav Michalka

Od 18. storočia sa revolučné živly schádzajú po kaviarňach. V kaviarni plačú nad tmárstvom, zaostalosťou svojich ľudských bratov i nad biedou prostého ľudu, v kaviarni pre ľud pripravujú krajšiu budúcnosť. V kaviarni...

Zabudnutá kresťanská história Jeruzalema: Mesto bolo po svojom zničení obnovené práve kvôli kresťanstvu

Matej Gavlák

Ninive, Babylon, Memfis, Heliopolis… to všetko boli staroveké mestá – súčasníci Jeruzalema –, ktoré už tisícročia ležia pochované pod zemou. Archeológovia ich odkrývajú len pomaly ako „svedkov dávnych čias“....

Slovenský štát (1939 – 1945) a partizánsky chodník do Bruselského nevestinca

Radomír Tomeček

Slovensko je štát, ktorého významné historické skutočnosti a postavy, svedčiace o jeho niekdajšom katolíckom smerovaní, v posledných desaťročiach zahaľuje zvláštna hmla. Napríklad zákon č. 531/2007 Z. z., o zásluhách...

Neznáme alebo dobre utajené konverzie, I. časť: Katolíci z Divokého Západu

Branislav Michalka

Počas vyhľadávania katolíkov medzi známymi osobnosťami svetového umenia, politiky, vedy alebo spoločenského života som sa stretol často s prekvapivými informáciami, ktoré ukazovali, že mnohé z historických postáv za posledných...

Je vojna vždy hriechom?

Jozef Duháček

Louis Renault vojnu definuje ako súbor násilných činov, ktorými sa usiluje jeden štát vnútiť svoju vôľu druhému štátu. Noldin definuje vojnu ako boj množstva proti vonkajšiemu množstvu, za ktorý...

Ikona ako kladivo na herézy. Rubľovova Svätá Trojica a novozákonná Paternitas

Lucia Laudoniu

Obrazy či sochy Najsvätejšej Trojice zdobia interiéry rímskokatolíckych kostolov na celom svete. V byzantskej pravoslávnej cirkvi, e contrario, vládne presvedčenie, že maľby Trojjediného Boha inšpirované západným umením nie sú...

Svätý Ján Kapistránsky na pranieri modernej historiografie. Bol však naozaj až takým netolerantným nenávistníkom?

Jozef Duháček

Ján Kapistránsky bol významný františkánsky kazateľ, ktorý mal mnoho ctiteľov tak za života, ako aj po smrti. Prispeli k tomu okrem iného početné zázraky, ktoré konal. Jeho kázanie bolo...

Holandský katechizmus ako synodálne kráčanie do celoštátnej apostázy

Radomír Tomeček

Holandsko je nížinatá krajina, z ktorej viac ako jedna tretina leží pod hladinou mora. Pobrežné hrádze chránia jej územie, rozlohou podobné Slovensku, pred zaplavením. Symbolom Holandska sú aj veterné...

Muži prinášajúci Krista našim predkom pred príchodom svätých Cyrila a Metoda

Branislav Michalka

Napriek nepochybným zásluhám svätých vierozvestcov, ktorí sprostredkovali Evanjelium našim predkom v pre nich zrozumiteľnom jazyku, zostáva skutočnosťou, že neboli prvými misionármi na našom území. Dôkazy o prítomnosti kresťanstva na...

Herézy a bludy, X. časť: Mání a manicheizmus

Jozef Duháček

Manichæizmus je náboženstvo založené Peržanom menom Mání v druhej polovici 3. storočia. Hoci tento systém niektorí považujú za skutočnú syntézu všetkých vtedy známych náboženských systémov, v skutočnosti ide o...

Symbolika oltára v byzantskom obrade

Lucia Laudoniu

V antickom Grécku poznali krutú prax: ľudia žijúci na okraji spoločnosti (ťažko zdravotne postihnutí, ostrakizovaní otroci a zločinci) mohli byť rituálne obetovaní ako zástupná obeta, sacrificium propitiatorium. Grécky jazyk...

Osvietenstvo, revolúcia a smrť

Jozef Duháček

V roku 1812, keď sa na Napoleonovu revolučnú armádu chystala z rúk cára a prírody veľká pohroma, dostal William Godwin, slávny anglický filozof tej doby, hoci už nie úplne v...

Odkiaľ sa na berlách byzantských biskupov vzali hady?

Lucia Laudoniu

Kovotepec Parthenios nemal svoj deň, s obchodmi to išlo dolu vodou. Otvoril si malú prevádzku neďaleko Chrámu Božej Múdrosti, no zákazníkov nikde. Vo vedľajšej dielni na kríže sa to...