Vo Švédsku sa transgenderoví aktivisti rozhodli zjednodušiť transmrzačenie adolescentov bez obmedzenia -

Vo Švédsku sa transgenderoví aktivisti rozhodli zjednodušiť transmrzačenie adolescentov bez obmedzenia


18. apríla 2024
  Krátke správy

Po niekoľkých hodinách diskusie švédsky parlament hlasoval za liberalizáciu ustanovení o rodovom porozumení na základe vlastného uváženia osoby. Od 1. júla táto tzv. procedúra zmeny pohlavia (hormonálny masaker a nezvratné chirurgické zmrzačenie intímnych partií) bude možná po 16. roku života bez nutnosti diagnostikovať poruchu rodovej identity.

Ilustračný obrázok: transgender vlajka „hrdosti“, zdroj: wikimedia commons

Doteraz pre zmenu pohlavia v evidencii obyvateľov a osobného čísla platilo, že záujemcovia museli mať 18 rokov a diagnostikovanú tzv. rodová dysfóriu. Nové nariadenia tieto obmedzenia rušia. Zákrok bude umožnený po dovŕšení 16 rokov, po konzultácii s lekárom a s vedomím zákonných zástupcov alebo rodičov.

Za zmeny hlasovalo 234 poslancov zo šiestich vládnucich a opozičných strán, zatiaľ čo 94 poslancov – kresťanských demokratov a pravicových švédskych demokratov hlasovalo proti.

Projekt bol kontroverzný, na hlasovaní chýbalo veľa poslancov a dvaja hlasovali proti postoju svojich strán.

Stúpenci liberalizácie nastolili otázku údajného „byrokratického ponižovania“, s ktorým sa stretávajú ľudia s poruchami rodovej identity. Kritici sa obávajú, že zjednodušenie postupu povedie – podľa príkladov z USA a Veľkej Británie – k zneužívaniu. Zástancovia liberalizácie nedokázali vysvetliť, prečo sa v posledných rokoch výrazne zvýšil počet diagnóz rodovej dysfórie.

BK

Zdroj: pch24.pl, titulný ilustračný obrázok, zdroj – wikimedia commons


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Mária Magdaléna de’ Pazzi, panna a rehoľníčka

O Matke nášho Vykupiteľa

Sexualita ako subjektívny zážitok alebo ako súčasť objektívneho poriadku? O dvoch nezmysloch súčasnej liberálnej feministickej teológie

Seriál o spovedi a sviatosti pokánia podľa knihy biskupa Louisa Gastona de Ségur „Spoveď“, II. časť