Precedens a pokrytectvo: Cirkev v Nemecku prvýkrát vylúčila v mene liberálnej demokracie politika AfD z cirkevného úradu! Politická neutralita Cirkvi? -

Precedens a pokrytectvo: Cirkev v Nemecku prvýkrát vylúčila v mene liberálnej demokracie politika AfD z cirkevného úradu! Politická neutralita Cirkvi?


18. apríla 2024
  Krátke správy

Kým na Slovensku sa po prezidentských voľbách opäť rozbieha pokrytecká kampaň liberálnych katolíkov (ktorí veľmi zle skrývajú svoje rozčarovanie z toho, že angažmán „ich“ kňazov nezabral) proti miešaniu sa kňazov do politiky, v Nemecku (ako nakoniec aj v celej EÚ) sa už nikto na nejakú cirkevnú politickú neutralitu ani nehrá. Cirkev sa stala oddanou propagátorkou liberálnej demokracie, EÚ, OSN, WHO, európskych „hodnôt“ a liberálnej politickej agendy.

Nielenže vydáva v mene Európskej komisie biskupov (COMECE) propagandistické listy a brožúrky pred voľbami do Europarlamentu (za Slovensko podpísal tento politicko-propagandistický list Mons. Jozef Haľko: https://www.comece.eu/wp-content/uploads/sites/2/2024/03/2024-03-13-EU-Elections-Statement-SK.pdf), v ktorých obhajuje a velebí EÚ napriek vedomiu, že „mnohé jej politické a právne návrhy nie sú v súlade s kresťanskými hodnotami a s očakávaniami mnohých jej obyvateľov“, ale najnovšie v hlavnom laboratóriu európskej národnej kastrácie, v Nemecku, došla kolaborácia tak ďaleko, že biskupi na mítingoch vyhlasujú s profetickým zápalom stranu AfD za nezlučiteľnú s „našou spoločnosťou“ a otvorene deklarujú jeden politický systém, v rozpore s učením Cirkvi, za jediný správny.

Ilustračný obrázok, zdroj: wikimedia commons

O cirkevnej politickej hystérii v Nemecku sme na Christianitas.sk písali viackrát. Ultraliberálni nemeckí preláti, ktorí nemajú problém s ničím, s LGBTQ na cirkevných úradoch počnúc, s radikálnym feminizmom, s bludmi všetkého druhu, s prepisovaním pohlaví na matrikách a ďalšími duchovnými lahôdkami, sa dlhodobo vyhrážajú zásahom proti katolíkom, ktorí sympatizujú s AfD:

https://christianitas.sk/cirkevni-predstavitelia-v-nemecku-chcu-zakazat-katolickym-clenom-strany-afd-pristup-do-laickych-uradov-kde-je-inkluzivnost/

https://christianitas.sk/nemecka-cirkev-spekuluje-nad-novou-formou-exkomunikacie-21-storocia-ako-sa-zbavit-veriacich-ktori-su-clenmi-afd-politicke-cistky-uz-zacali/

https://christianitas.sk/kardinal-marx-riesi-zavazne-teologicke-a-pastoracne-problemy-putina-kirilla-a-afd/

Po malých rybách (miništrantoch, katechétoch, kostolíkoch) prišli na rad v cirkevných politických čistkách ryby väčšie.

Diecéza Trier, ktorej biskup Stephan Ackermann je podpísaný pod úchvatným propagandistickým predvolebným dokumentom velebiacim EÚ (https://christianitas.sk/osem-europskych-biskupov-napisalo-dalsi-propagandisticky-pastiersky-list-velebiaci-eu-a-vyzvali-na-volbu-spravnych-stran-frazy-ako-za-socializmu/ ), odvolala člena parlamentu spolkovej krajiny Sársko Christopha Schauferta, ktorý je členom strany AfD, z riadiaceho orgánu farnosti Sankt Marien v Neukirchen/Saar.

Na základe diecézneho rozhodnutia už nemôže byť Schaufert členom akéhokoľvek cirkevného výboru. Rozhodnutie oznámil v stredu verejnosti vikár Ulrich von Plettenberg. Diecéza mu podľa oficiálneho vyjadrenia „odňala spôsobilosť“. Dôvodom bolo jeho členstvo v AfD!

Diecéza v rámci „dialógu“ požiadala Schauferta, aby sa od AfD dištancoval! Ten však odmietol. Vyjadrenie diecézy k vylúčeniu má celkovo šesť strán. Okrem neho farár Bernd Seibel zo Sankt Marien zverejnil vyhlásenie o tom, ako farnosť Neukirchen ľutuje, že neexistuje iné riešenie, pretože Schaufert žiadosti o dištancovanie sa nevyhovel. Podľa farára Schaufert politické názory AfD síce nikdy nevnášal do cirkevnej práce, išlo však „o reprezentáciu a vnímanie mimo cirkevnej obce“. Seibel novinárom zdôraznil, že to nie je zlučiteľné s riadiacimi funkciami.

Vikár Plettenberg prišiel aj s teologickým zdôvodnením tohto opatrenia tvrdiac, že politik je predstaviteľom a tvárou strany, „ktorá zastupuje postoje odporujúce kresťanskému pohľadu na ľudskosť“.

Skutočne? A čo tak strany obhajujúce potraty, zmenu pohlavia, eutanáziu, rozvody, LGBT (v otvorenej alebo zjemnenej či skrytej forme viac menej všetky liberálno-demokratické na Západe), čo sú podľa cirkevného učenia (a dokonca niektoré aj podľa nového dokumentu Dignitas infinita) zakázané postoje? Odrazu už netreba byť „poslušní“? Z týchto strán sa nebude vylučovať nikto? Ale naopak, synodálne sprevádzať?

Vikár sa osvedčil dokonca ako politický agitátor. Vo vyhlásení burcuje ako pravý komsomolec:

Podľa môjho názoru potrebujeme spoločné úsilie na udržanie súdržnosti v našej krajine a jej ochranu pred populistickým a extrémistickým rozdelením.“

Je potom niečo zvláštne na tom, keď belgická polícia zakročí proti národno-konzervatívnej konferencii v Bruseli, keď katolícky klérus šíri takúto liberálno demokratickú hystériu? Prečo sa čudovať bruselskému starostovi, ktorý je moslim, Turek a socialista, keď rovnakú úderku máme priamo v Cirkvi? Hľa, politické vierovyznanie demokratického preláta:

Je dôležité, aby Cirkev jasne a zrozumiteľne vyjadrila svoj postoj k demokracii, slobode a zachovaniu ľudskej dôstojnosti. Kresťania musia čeliť ľuďom, ktorí sú populisti alebo extrémisti – bez ohľadu na to, akí sú.

Takže toto je dôležité pre Cirkev? Prihlásenie sa k nejakému politickému systému? Nie je to náhodou oslava Boha, spása duší, vyvracanie bludov, stráženie morálky a obhajoba katolíckeho sociálneho učenia, ktoré pripúšťa rôznosť politických systémov?

Ľudská dôstojnosť? A nie sú dokonca aj podľa nového dokumentu Dignitas infinita proti ľudskej dôstojnosti potraty, eutanázia, zmena pohlavia? Už sú vylúčení z cirkevných úradov v Nemecku všetci, čo podporujú a volia strany s programom, ktorý podporuje uvedené problematické postoje?

Pokrytectvo niektorých cirkevných predstaviteľov zrejme nepozná limity. Európski biskupi otvorene apelujú na voličov, aby nevolili euroskeptické strany, nazývajú EÚ, ktorá chce najnovšie začleniť právo na potrat do ústavných zákonov „projektom nádeje“ či dokonca „kresťanským projektom“, v Nemecku prenasledujú členov konkrétnej strany, a potom na Slovensku idú naháňať kňazov, ktorí verejne prezentovali svoj politický názor! Pokiaľ môže Mons. Jozef Haľko vyzývať spolu s ďalšími biskupmi EÚ voličov, aby nevolili euroskeptické strany, prečo by nemohli aj iní príslušníci kléru špecifikovať svoje politické preferencie? V eurocirkevnom dokumente sa dokonca otvorene hovorí o úlohe biskupských konferencií v propagácii správnej politickej voľby:

Pokiaľ ide o tieto otázky, užitočné usmernenia môžu ponúknuť aj biskupské konferencie v jednotlivých členských štátoch. Okrem toho je dôležité, aby sme volili osoby a strany, ktoré jednoznačne podporujú európsky projekt a o ktorých si odôvodnene myslíme, že budú presadzovať naše hodnoty (myslia kresťanské alebo európske?, pozn. red.) a našu predstavu o Európe, ako je rešpektovanie a podpora dôstojnosti každej ľudskej osoby, solidarita, rovnosť, rodina a posvätnosť ľudského života, demokracia, sloboda, subsidiarita, starostlivosť o náš „spoločný domov.“

Nasleduje otvorená politická a propagandistická výzva: „Zapojme sa do európskeho projektu, ktorý je našou budúcnosťou, aj tým, že budeme svedomito hlasovať v nadchádzajúcich voľbách.

Nota bene, keď sú pod európskou výzvou biskupov podpísané tak liberálne vyprofilované osobnosti klerického stavu, podporujúce LGBT, ako nemecký biskup Overbeck (fotil sa v kostole s LGBT zástavou na Svetových dňoch mládeže v Portugalsku), či rakúsky biskup Zsifkovics.

BM

Zdroj: Katholisch.de, titulný ilustračný obrázok, zdroj – wikimedia commons


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Mária Magdaléna de’ Pazzi, panna a rehoľníčka

O Matke nášho Vykupiteľa

Sexualita ako subjektívny zážitok alebo ako súčasť objektívneho poriadku? O dvoch nezmysloch súčasnej liberálnej feministickej teológie

Seriál o spovedi a sviatosti pokánia podľa knihy biskupa Louisa Gastona de Ségur „Spoveď“, II. časť