Večná mladosť v Nebi -

Večná mladosť v Nebi


7. apríla 2024
  Pokladnica viery

Je tam večná mladosť, ktorá nikdy nestarne. Všetci tam budú, ako sa hovorí, ako vo veku tridsať rokov alebo budú v takom veku, v ktorom zomrel Kristus, lebo apoštol hovorí: „Kým nedospejeme všetci k zrelosti a k miere plného Kristovho veku.“

To však nie je možné chápať tak, že všetci vstaneme z mŕtvych len ako muži, naopak, každý bude svojho pohlavia. Tam sa budeme tešiť zo zdravia, ktoré neohrozujú žiadne choroby. Tam budeme nasýtení bez presýtenia, ba nasýtení budeme túžiť po novom nasýtení a túžiac po nasýtení, budeme takí sýti, že naša túžba nebude plynúť z nedostatku a nebude spojená s úzkosťou.

Telesné rozkoše sa nám totiž skoro sprotivia a zhnusia, avšak duchovné pôžitky vzbudzujú túžbu po nových, lebo tí, ktorí ich majú a pociťujú, túžia ich mať, pociťovať a ochutnávať stále.

Dionýz Kartuzián – O posledných veciach človeka: Smrť, Boží súd, Peklo a Nebo


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Mária Magdaléna de’ Pazzi, panna a rehoľníčka

O Matke nášho Vykupiteľa

Sexualita ako subjektívny zážitok alebo ako súčasť objektívneho poriadku? O dvoch nezmysloch súčasnej liberálnej feministickej teológie

Seriál o spovedi a sviatosti pokánia podľa knihy biskupa Louisa Gastona de Ségur „Spoveď“, II. časť