Švajčiarsky biskup Bonnemain čelí kritike za to, že sa zúčastnil pohrebu biskupa Huondera, organizovaného Kňazským bratstvom svätého Pia X. -

Švajčiarsky biskup Bonnemain čelí kritike za to, že sa zúčastnil pohrebu biskupa Huondera, organizovaného Kňazským bratstvom svätého Pia X.


24. apríla 2024
  Krátke správy

Švajčiarsky biskup Joseph Maria Bonnemain z diecézy Chur je vzorným synodálnym liberálom a z pohľadu pokroku a sprevádzania sa mu zaiste nedá nič vytknúť. Podporuje LGBT, medzináboženský dialóg, požehnávanie homo-párov, svätenie žien, svojim podriadeným kňazom chcel nanútiť k podpísaniu nový pokrokový etický kódex a dokonca pod jeho údajným patronátom koncelebrovala žena s kňazom omšu.

Švajčiarsky biskup Vitus Huonder
zdroj: youtube.com

Teraz to však vyzerá tak, že to biskup Bonnemain so sprevádzaním zrejme trochu prehnal, aspoň podľa niektorých pokrokových cirkevných predstaviteľov vo Švajčiarsku. Vybral si totiž na „sprevádzanie“ (tentokrát to posledné) osobu, ktorá vôbec nezapadá do správneho rámca všeľudských bratov a sestier, ktorých treba sprevádzať.

Zosnulá osoba nebola ani LGBT aktivistka, ani bojovník za klímu, ani liberálna teologička či nejaký slušný transsexuálny striptér, nebol to dokonca ani islamský mufti z Zürichu či aspoň neomarxistický politik. Osobou, ktorej pochovávania sa biskup Bonnemain zúčastnil, bol švajčiarsky biskup Vitus Huonder, jeden z predchodcov biskupa Bonnemaina vo vedení diecézy Chur a pohreb sa konal v sídle Kňazského bratstva svätého Pia X.

Len v krátkosti vysvetlíme, ako vôbec mohlo dôjsť k takejto situácii. Biskup Huonder, prejavujúci už počas svojej pastoračnej služby v diecéze Chur temné chúťky svojou snahou pridŕžať sa katolíckej ortodoxie a dodržiavaním katolíckej morálky, sa stal predmetom neustálej liberálnej kritiky. Nakoniec po mnohých kontroverziách, keď sa na neho sťažovali teológovia oslobodenia, LGBT katolíci aj katolícke feministky, biskup Huonder v roku 2019 rezignoval.

Avšak ani po rezignácii neprestával rozrušovať svojich pokrokovejších kolegov. Zvyšok svojho života sa totiž rozhodol stráviť v sídle Kňazského bratstva svätého Pia X., kde sa podľa pokrokových synodálnych katolíkov kumuluje temnota a spiatočníctvo s nanajvýš trestuhodnou intenzitou.

Pre biskupa Bonnemaina sa toto rozhodnutie stalo kameňom úrazu, keď biskup Huonder opustil naše slzavé údolie. V poslednej vôli totiž nariadil, aby ho pochovali v sídle FSSPX a aby ho pochovávali kňazi a biskupi z tohto kňazského bratstva.

Ako aktuálny churský biskup si Bonnemain uvedomoval, žeby sa mal zúčastniť na pohrebe svojho predchodcu. Malo to však jeden háčik, ba priam hák – pohreb sa konal v Écône, v sídle FSSPX, ktorému sa každý napredujúci biskup radšej oblúkom vyhne. Čo teraz? Biskup Bonnemain sa rozhodol ísť na pohreb ako neoficiálna osoba, avšak príliš to nepomohlo a tak zožal a asi ešte stále žne pokrokovú kritiku. Je to však zrejme predovšetkým kritika interná.

O tejto kritike sa totiž dozvedáme len z Bonnemainovho ospravedlňujúceho sa vyjadrenia k účasti na pohrebe, ktoré zverejnil na oficiálnej stránke diecézy:

https://www.bistum-chur.ch/allgemein/erklaerung-von-bischof-bonnemain-zu-seiner-anwesenheit-an-der-beerdigung-des-em-bischofs-vitus-huonder-in-econe/

Priamo v texte sa totiž uvádza, že „v posledných dňoch som dostal rôzne rady, varovania a vyjadrenia týkajúce sa možnej účasti na pohrebe môjho zosnulého predchodcu v Écône“. Avšak kritika to musela byť zrejme masívna, vzhľadom na to, že Bonnemain cítil potrebu sa ospravedlniť verejným listom.

V liste vyjadril ľútosť nad tým, že biskup Huonder sa rozhodol stráviť zvyšok života v FSSPX a uviedol, že vzhľadom na „neregulárne postavenie“, aké má podľa neho kňazské bratstvo v Cirkvi, „sa nebudem zúčastňovať na liturgickom slávení“. To je však trochu prekvapujúce u človeka, ktorý má maximálnu mieru pochopenia pre takmer všetko „neregulárne“ v rámci Cirkvi, viery a morálky. Rovnako sa to dá konštatovať aj o kritikoch jeho „neoficiálnej“ účasti. Kam sa u nich podela ochota otvoriť sa marginalizovaným?

Okrem biskupa Bonnemaina sa slávnostného Requiem zúčastnil zo švajčiarskych biskupov už len emeritný biskup Eleganti. Ostatní cirkevní predstavitelia účasť odmietli, alebo sa ospravedlnili pre zaneprázdnenosť.

BM

Zdroj: InfoVaticana, Katholisch.de, bistum-chur.ch, titulný ilustračný obrázok, zdroj – youtube.com


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Mária Magdaléna de’ Pazzi, panna a rehoľníčka

O Matke nášho Vykupiteľa

Sexualita ako subjektívny zážitok alebo ako súčasť objektívneho poriadku? O dvoch nezmysloch súčasnej liberálnej feministickej teológie

Seriál o spovedi a sviatosti pokánia podľa knihy biskupa Louisa Gastona de Ségur „Spoveď“, II. časť