Pred Najvyšším sudcom nebude možné sa vyhovárať, ani mu odporovať! -

Pred Najvyšším sudcom nebude možné sa vyhovárať, ani mu odporovať!


12. februára 2023
  Pokladnica viery

Veľmi sa teda bojme rozsudku Najvyššieho sudcu, pred ktorého sa postavíme! Pred ním nie je možné sa vyhovárať, ani mu odporovať. Od neho sa nemožno k nikomu odvolať. Dbajúc na to, Jób hovorí: „Kto som ja, aby som sa s ním svojimi slovami prel, aby som sa s ním dohováral, kto by snáď mal právo? Nechcem sa obhajovať, ale svojho žalobcu budem prosiť. … Ak ide o moc, on je najsilnejší, ak ide o riadny súd, kto sa odváži pre mňa svedčiť? Keby som svoju pravdu chcel obhajovať, vlastné ústa ma odsúdia, keby som chcel dokázať nevinu, usvedčí ma zo lži.

Aj keby sme urobili všetko, čo nám bolo nariadené a keby sme si s najväčšou starostlivosťou spytovali svedomie a vyspovedali sa a tiež podľa schopnosti zadosťučinili, napriek tomu je ešte potrebné, aby sme sa pred Všemohúcim pokorili, báli sa jeho súdov a modlili sa: „Očisti ma od pokleskov, ktorých nie som si vedomý!“ Lebo nevieme, či najvyšší sudca prijme naše zadosťučinenie, nevieme, či sme mali skutočnú ľútosť a či naše pokánie vytrysklo z lásky.

Keď o tom uvažoval svätý Dávid, modlil sa: „A svojho sluhu, Pane, nevolaj na súd, lebo pred tvojimi očami nebude ospravedlnený žiaden živý!

Dionýz Kartuzián – O posledných veciach človeka: Smrť, Boží súd, Peklo a Nebo


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Pobožnosť na počesť piatich Kristových rán, neprávom odsunutá odpustková modlitba, I. časť

Liberálna katolícka aktivistka v rakúskom Grazi chce spojiť slávenie Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi s klimatickou agendou

Utah, USA: Biblia na zozname zakázanej literatúry

Tomáš Halík sa rozhodol osviežiť a vylepšiť učenie o Svätej Trojici, aby ho lepšie sprístupnil moslimom a židom