Pred Najvyšším sudcom nebude možné sa vyhovárať, ani mu odporovať! -

Pred Najvyšším sudcom nebude možné sa vyhovárať, ani mu odporovať!


12. februára 2023
  Pokladnica viery

Veľmi sa teda bojme rozsudku Najvyššieho sudcu, pred ktorého sa postavíme! Pred ním nie je možné sa vyhovárať, ani mu odporovať. Od neho sa nemožno k nikomu odvolať. Dbajúc na to, Jób hovorí: „Kto som ja, aby som sa s ním svojimi slovami prel, aby som sa s ním dohováral, kto by snáď mal právo? Nechcem sa obhajovať, ale svojho žalobcu budem prosiť. … Ak ide o moc, on je najsilnejší, ak ide o riadny súd, kto sa odváži pre mňa svedčiť? Keby som svoju pravdu chcel obhajovať, vlastné ústa ma odsúdia, keby som chcel dokázať nevinu, usvedčí ma zo lži.

Aj keby sme urobili všetko, čo nám bolo nariadené a keby sme si s najväčšou starostlivosťou spytovali svedomie a vyspovedali sa a tiež podľa schopnosti zadosťučinili, napriek tomu je ešte potrebné, aby sme sa pred Všemohúcim pokorili, báli sa jeho súdov a modlili sa: „Očisti ma od pokleskov, ktorých nie som si vedomý!“ Lebo nevieme, či najvyšší sudca prijme naše zadosťučinenie, nevieme, či sme mali skutočnú ľútosť a či naše pokánie vytrysklo z lásky.

Keď o tom uvažoval svätý Dávid, modlil sa: „A svojho sluhu, Pane, nevolaj na súd, lebo pred tvojimi očami nebude ospravedlnený žiaden živý!

Dionýz Kartuzián – O posledných veciach človeka: Smrť, Boží súd, Peklo a Nebo


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Narodenie a raný život Panny Márie

Oslava a úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu v Cirkvi (Trinásta časť)

Komisia biskupov EÚ (COMECE) pokračuje vo svojej propagandistickej jazde: Vydala novú brožúrku o pozitívach EÚ a jej rozširovaní

Na slovíčko s Michaelom Mattom a Johnom-Henrym Westenom