Vatikán včera definitívne potvrdil obmedzenia právomoci biskupov ohľadom tradičnej omše. Budú nasledovať ďalšie obmedzenia? -

Vatikán včera definitívne potvrdil obmedzenia právomoci biskupov ohľadom tradičnej omše. Budú nasledovať ďalšie obmedzenia?


22. februára 2023
  Krátke správy

Spor medzi niektorými biskupmi a prefektom Dikastéria pre Boží kult a disciplínu sviatostí, kardinálom Arthurom Rocheom, o ktorom písal liturgista a teológ Dr. Peter Kwasniewski, a o ktorom sme priniesli správu na portáli Christianitas.sk:

http://christianitas.sk/kardinal-roche-vyvija-natlak-na-biskupov-aby-este-viac-obmedzili-tradicne-omse-chce-aj-hlasenia-o-poctoch-veriacich/,

vyústil včera do rozhodnutia pápeža Františka, potvrdzujúceho nároky kardinála Rochea a jeho dikastéria. Pápež sa rozhodol potvrdiť nároky dikastéria ohľadom možnosti udeľovania dišpenzu biskupmi vo veci slúženia sv. omše podľa misála z roku 1962.

Ilustračný obrázok, zdroj: wikimedia commons

Včerajší pápežov reskript je spojený s audienciou udelenou v pondelok 20. februára kardinálovi Rocheovi. Ide teda o zjavné danie za pravdu prefektovi Dikastéria pre Boží kult a disciplínu sviatostí, požadujúcemu taký výklad motu proprio, ktorý by podriadil právomoci biskupov ohľadom tradičných omší jeho dikastériu. Tým sa však spor zrejme nekončí, pretože o tomto nároku biskupi vedeli a vopred ho niektorí označovali za porušenie kánonického práva, ako sme písali vo vyššie uvedenom článku.

Výsledkom reskriptu je jednoznačná interpretácia motu proprio v tom zmysle, že používanie

1) farských kostolov skupinami veriacich a kňazmi slúžiacimi tradičnú omšu;
2) používania starého misála kňazmi vysvätenými po 16. júli 2021

môže povoliť biskup len po získaní súhlasu od Svätej stolice.

V texte sa píše:

Pokiaľ by diecézny biskup udelil dišpenz v dvoch vyššie uvedených prípadoch, je povinný o tom informovať Dikastérium pre Boží kult a disciplínu sviatostí, ktoré jednotlivé prípady posúdi.“

Portál Vatican News priznáva, že zmienené dva body v motu proprio boli predmetom rôznych výkladov a nedávnych debát, vrátane tých mediálnych. A preto po včerajšom reskripte, pokiaľ biskup už predtým udelil v týchto dvoch bodoch dišpenz bez súhlasu dikastéria, je povinný zaslať na dikastérium žiadosť a podriadiť sa jeho rozhodnutiu.

Vzhľadom na v médiách kolujúce a v kruhoch tradičných katolíkov široko diskutované dohady o ďalších radikálnych obmedzeniach tridentského rítu, ktoré má údajne Vatikán v pláne, zostáva otázkou, či je už tento reskript tým výsledným obmedzením, alebo je potrebné očakávať ešte ďalšie sankcionovanie možnosti slúženia a navštevovania tradičných omší.

Niektoré zdroje, o ktorých sme písali:

http://christianitas.sk/casopis-the-remnant-priniesol-detaily-pripravovaneho-dalsieho-obmedzenia-tradicnych-sv-omsi/

tvrdia, že budú nasledovať ďalšie obmedzenia a tie by mali byť uvedené do praxe v priebehu ďalších mesiacov.

BM

Zdroj: Vatican News, ilustračný obrázok, zdroj – wikimedia commons


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Najsvätejšie Srdce Ježišovo a modlitba svätého ruženca

Kardinál Burke v prejave na Kolégiu sv. Tomáša Akvinského: Revolúciu podporujú zvnútra Cirkvi aj tí, ktorí sú povolaní pásť stádo!

Harrison Butker – športovec a tradičný katolík – predniesol reč, ktorá šokovala spohanštenú Ameriku

Možný zázrak v Lurdoch? Takmer úplne slepej žene sa vrátil zrak