Christianitas

Najsvätejšie Srdce Ježišovo a modlitba svätého ruženca

Brat Tomáš Gajdoš O. P.

Rok s Božským Srdcom Nášho Pána Vo vianočnom období sme si pripomenuli 350. výročie...

Rok s Božským Srdcom Nášho Pána Vo vianočnom období sme si pripomenuli 350. výročie zjavenia Božského Srdca Ježišovho svätej Margite Márii Alacoque. K zjaveniu došlo 27. decembra 1673. Preto...

Za verejných činiteľov sa musíme viac modliť, pretože ani netušíme, pod akými duchovnými útokmi sa nachádzajú

Matej Gavlák

Vplývajú na nás nielen veci viditeľné, ale aj neviditeľné. Minulotýždňový atentát na pána premiéra...

Vplývajú na nás nielen veci viditeľné, ale aj neviditeľné. Minulotýždňový atentát na pána premiéra SR poukázal nielen na nedostatky ochrany verejných osôb vo viditeľnej sfére, ale aj v tej...

Seriál o spovedi a sviatosti pokánia podľa knihy biskupa Louisa Gastona de Ségur „Spoveď“, I. časť

Branislav Krasnovský

Pár slov o biskupovi Ségurovi Do rúk sa mi dostala veľmi pekná kniha francúzskeho...

Pár slov o biskupovi Ségurovi Do rúk sa mi dostala veľmi pekná kniha francúzskeho katolíckeho biskupa, diplomata a aristokrata Louisa Gastona de Ségur (1820 – 1881) s názvom Spoveď....

Křesťanství v pojetí Ortegy y Gasseta, I. část

Roman Cardal

Mimořádnost Ortegova vlivu Španělský intelektuál José Ortega y Gasset (1883 – 1955) se u...

Mimořádnost Ortegova vlivu Španělský intelektuál José Ortega y Gasset (1883 – 1955) se u širší čtenářské obce proslavil zvláště dílem Vzpoura davů. Jde o skutečně pozoruhodnou analýzu stavu moderní...

Krátke správy

Odpustky na byzantskom Východe (Prvá časť)

Lucia Laudoniu

Ľudia v antike zapečaťovali listy niťou previazanou v tvare kríža. Táto prax ovplyvnila aj...

Ľudia v antike zapečaťovali listy niťou previazanou v tvare kríža. Táto prax ovplyvnila aj latinský jazyk. Ako dokladá Meissnerova príručka latinských idiómov – ustálených slovných spojení (Latin Phrase Book)...

Hermeneutika výnimiek

Jozef Duháček

Hlavným dôsledkom nejednoznačnosti dokumentov II. vatikánskeho koncilu je objavenie sa dvoch odlišných metodológií používaných...

Hlavným dôsledkom nejednoznačnosti dokumentov II. vatikánskeho koncilu je objavenie sa dvoch odlišných metodológií používaných pri interpretácii cirkevných vyhlásení a dokumentov, pričom jedna uprednostňuje inovatívny prístup a druhá prístup v...

Vyvolenie apoštolov

Zavolal si učeníkov a vyvolil z nich Dvanástich, ktorých nazval apoštolmi.(Lk 6,13) Ježiš Kristus,...

Zavolal si učeníkov a vyvolil z nich Dvanástich, ktorých nazval apoštolmi.(Lk 6,13) Ježiš Kristus, Syn Boží, keď vzal na seba ľudské telo a zostúpil na zem, uskutočnil trojakú prácu:...

Zázračné a nadprirodzené úkazy v liberálnom tábore po atentáte na Fica: Štváči upokujujú, polarizátori zjednocujú, minulosť sa mení na prítomnosť, len tí slepí ešte nevidia…

Branislav Michalka

Atentát na Roberta Fica nie je zaujímavý len z hľadiska politického či sociálneho, ale...

Atentát na Roberta Fica nie je zaujímavý len z hľadiska politického či sociálneho, ale aj kvôli špecifickým javom odohrávajúcim sa po jeho uskutočnení v slovenskej spoločnosti, konkrétne v jednom...

Bazilika Bom Jesus v indickej Goi uchováva ostatky sv. Františka Xaverského

Branislav Krasnovský

V dnešnom článku sa budem venovať portugalskému katolíckemu chrámu v meste Goa, ktorý je...

V dnešnom článku sa budem venovať portugalskému katolíckemu chrámu v meste Goa, ktorý je azda najznámejším katolíckym chrámom v Indii. Goa patrila k prvým katolíckym pevnostiam a politickým centrám...

Slovenský misionár v Mozambiku pre Fatimu TV: „Čo pre nás robí Marián Kuffa, to je na nezaplatenie“

Vážení čitatelia portálu Christianitas.sk, čo by ste robili, ak by ste vôbec nemali čo...

Vážení čitatelia portálu Christianitas.sk, čo by ste robili, ak by ste vôbec nemali čo jesť? Dokázali by ste skonzumovať myši opečené na ohni? Presne to je totiž situácia chudobných...

Prečo práve Rímska cirkev?

Jozef Duháček

V encyklike Lamentabile sane pápeža sv. Pia X. z roku 1907 je tento výrok...

V encyklike Lamentabile sane pápeža sv. Pia X. z roku 1907 je tento výrok odsúdený ako bludný: 56. Rímska cirkev sa stala hlavou všetkých cirkví nie prostredníctvom nariadenia Božej...

Svätý Tomáš Akvinský očami byzantskej teológie (Druhá časť)

Lucia Laudoniu

predchádzajúca časť:Svätý Tomáš Akvinský očami byzantskej teológie (Prvá časť) *** Prívlastok Doctor subtilis zdobí...

predchádzajúca časť:Svätý Tomáš Akvinský očami byzantskej teológie (Prvá časť) *** Prívlastok Doctor subtilis zdobí osobnosť dominikánskeho filozofa už po stáročia. Ernoutov a Meilletov Dictionnaire étymologique de la langue latine...

Revolúcia a pravá povaha človeka, III. časť

Antoine Blanc de Saint-Bonnet

predchádzajúce časti:Revolúcia a pravá povaha človeka, I. časťRevolúcia a pravá povaha človeka, II. časť...

predchádzajúce časti:Revolúcia a pravá povaha človeka, I. časťRevolúcia a pravá povaha človeka, II. časť *** Len si to dobre všimnite: Revolúcia postuluje teóriu vrodených práv človeka proti vlastneniu práv...

A čo ak sa kresťanstvo bude dať zachrániť už len na… bojisku?

Matej Gavlák

Poznajte svoje dejiny, hovorí sa. A ak ich skutočne poznáme, potom vieme, že kresťanská...

Poznajte svoje dejiny, hovorí sa. A ak ich skutočne poznáme, potom vieme, že kresťanská viera bola niekoľkokrát v dejinách zachránená už len na bojiskách. Mnohé nasvedčuje tomu, že v...

Sviatok Panny Márie Dobrej rady

Branislav Krasnovský

Koncom apríla 2024 som dokončieval seriál o škapuliari a škapuliarskom bratstve a vo štvrtej...

Koncom apríla 2024 som dokončieval seriál o škapuliari a škapuliarskom bratstve a vo štvrtej časti som sa venoval aj škapuliaru Panny Márie Dobrej rady, pričom som uviedol, že škapuliarske...

Zamyšlení nad smyslem národních dějin, III. část

Roman Cardal

predchádzajúce časti:Zamyšlení nad smyslem národních dějin, I. částZamyšlení nad smyslem národních dějin, II. část...

predchádzajúce časti:Zamyšlení nad smyslem národních dějin, I. částZamyšlení nad smyslem národních dějin, II. část *** 1. T. G. Masaryk versus Josef Pekař aneb spor o smysl českých dějin Jestliže...

Amerikanismus, hereze, kterou žijeme (2. část)

Martin R. Čejka

predchádzajúca časť:Amerikanismus, hereze, kterou žijeme (1. část) *** První vpravdě americký a demokratický biskup...

predchádzajúca časť:Amerikanismus, hereze, kterou žijeme (1. část) *** První vpravdě americký a demokratický biskup (pokračování) Po návratu do Marylandu otevřel John Carroll na rodinném pozemku kapli a působil jako...

Archa: Dignitas infinita – Je ľudská dôstojnosť nekonečná?

Nový vatikánsky dokument Dignitas infinita si kladie za cieľ sumarizovať doterajšie cirkevné učenie o...

Nový vatikánsky dokument Dignitas infinita si kladie za cieľ sumarizovať doterajšie cirkevné učenie o ľudskej dôstojnosti a aplikovať ho aj na najnovšie kontroverzné témy, ktoré sa týkajú bioetických a...

Z listu o. Donalda Klostera, Bridgeportská diecéza

Pravda o toľko oplakávanom postavení katolíckej Cirkvi je v štatistikách kňazských vysviacok. Konkrétne sa...

Pravda o toľko oplakávanom postavení katolíckej Cirkvi je v štatistikách kňazských vysviacok. Konkrétne sa prejavuje v zmene pomeru medzi kňazmi a laikmi, ktorá sa udiala za posledných 54 rokov....

Dôverujme Božskému Srdcu Ježišovmu

„Jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda.“(Jn 19,34)...

„Jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda.“(Jn 19,34) U severného, nórskeho ľudu podnes žije ako ústne podanie nasledujúca národná legenda, ktorá im zostala...

Prirodzeným stavom človeka s dedičným hriechom je otroctvo. Sloboda (osobná aj politická) je možná len z nadprirodzených príčin

Branislav Michalka

Neustále pokračujúce pokusy moderného ľudstva o „oslobodenie“ človeka, ktoré pripomínajú zaslepené narážanie hmyzu do...

Neustále pokračujúce pokusy moderného ľudstva o „oslobodenie“ človeka, ktoré pripomínajú zaslepené narážanie hmyzu do rozžeravenej lampy, sú živené jeho pretrvávajúcim nepochopením vlastnej prirodzenosti. Moderný človek, tak ako sám seba...

Má rozum miesto v teológii?

Jozef Duháček

Názor, že svätý Tomáš by nám mal byť vzorom pre chápanie vzťahu medzi vierou...

Názor, že svätý Tomáš by nám mal byť vzorom pre chápanie vzťahu medzi vierou a rozumom, je bežný v tomistických kruhoch a v katolíckej filozofii a teológii všeobecne. Čo...

Svätý Tomáš Akvinský očami byzantskej teológie (Prvá časť)

Lucia Laudoniu

V kronikách sa písal rok 1273. Bol sviatok svätého Mikuláša a Doctor subtilis práve...

V kronikách sa písal rok 1273. Bol sviatok svätého Mikuláša a Doctor subtilis práve celebroval svätú omšu. „Všetko, čo som napísal, vyzerá ako slama,“ povzdychol si učený dominikán, otrasený...

Nanebovstúpenie Pána – Kristovo oslávenie

Štefan Tokárčik

Po štyridsať dní od vzkriesenia zjavoval sa Pán učeníkom. Cirkev oslavovala tieto dni radosti...

Po štyridsať dní od vzkriesenia zjavoval sa Pán učeníkom. Cirkev oslavovala tieto dni radosti spolu s apoštolmi a oslavuje ich radostne podnes. Ale dnes sa Spasiteľ vracia k svojmu Otcovi do Neba....

Odporúčame