Štatistika katolíckej Cirkvi za 10 rokov pontifikátu pápeža Františka: Pokles krstov, pokles sobášov, pokles birmovania… -

Štatistika katolíckej Cirkvi za 10 rokov pontifikátu pápeža Františka: Pokles krstov, pokles sobášov, pokles birmovania…


14. marca 2023
  Krátke správy

Oslavy desaťročného pontifikátu pápeža Františka dostávajú v súvislosti so štatistickými dátami, porovnávajúcimi situáciu v Cirkvi v čase jeho intronizácie a dnes, mierne trpkú príchuť. Portál Catholic News Agency priniesol niektoré údaje, ktoré svedčia o pokračujúcom úpadku.

Celkový počet nominálnych katolíkov nepatrne vzrástol z 1,253 miliardy v roku 2013, na 1,378 miliardy v roku 2021, čiže nárast takmer o desať percent. Avšak nárast svetovej populácie za rovnaké obdobie sa tiež blíži desiatim percentám, takže je skôr vhodnejšie hovoriť o množení sa tých ľudí, ktorí svoje deti zapisujú do katolíckych matrík. O nejakom masovom šírení formou konverzií, môžeme už len snívať.

O aký typ katolíkov ide v tomto kopírovaní celosvetového nárastu populácie, vypovedajú štatistické dáta, ktoré nemajú progresivistickí veriaci radi. Preto vždy uvádzajú na prvom mieste číslicu „nárastu“, ignorujúc ďalšie skutočnosti, ktoré dokladajú, že ide o nárast čisto nominálny a naopak – počet praktizujúcich katolíkov, ktorí sú skutočnou vizitkou Cirkvi, neustále klesá. Pozrime sa ako.

V roku 2020 vykonala Cirkev o 2 milióny krstov menej ako v roku 2013. Počet sobášov klesol o 702 246, čiže takmer o tretinu. Birmovania a prvé sväté prijímania tiež klesli o 12 % a 13 %.

Mark Gray, vedúci výskumník Centra pre aplikovaný výskum apoštolátu (CARA) na Georgetownskej univerzite, ktorý informácie portálu CNA poskytol, považuje za jednu z príčin údajnú pandémiu Covid-19, čo je však veľmi skreslené, pretože kontinuálny pokles povolaní, praktizovania viery a sviatostného života katolíkov sa dá vystopovať celé desaťročia dozadu. Viď (články obsahujú aj dáta z 20. storočia):

http://christianitas.sk/ubytok-knazskych-povolani-udriem-pastiera-a-stado-sa-rozprchne/
http://christianitas.sk/taliansko-zaziva-hlboky-pokles-knazskych-povolani-riesenim-ma-byt-bohatstvo-roznorodosti/
http://christianitas.sk/slovensko-bez-knazov-klesa-pocet-bohoslovcov-a-seminare-sa-vyprazdnuju/
http://christianitas.sk/v-anglicku-opat-klesol-pocet-vysvatenych-katolickych-knazov-oproti-minulosti-je-stav-katastrofalny/

Netreba však zabúdať, že práve Georgetownská univerzita, založená a vedená jezuitmi je jednou zo súčasných bášt cirkevného liberalizmu, a preto je aj interpretácia dát zrejme poznačená silnou snahou zahmlievať skutočné príčiny úpadku, či ich dokonca vidieť tam, kde určite nie sú. Výskumník ďalej interpretuje úpadok tak, akoby bol spôsobený ešte stále malou prispôsobivosťou Cirkvi voči modernému svetu a demografiou (?!):

Neviem, či sa katolícky svet zmenil natoľko, ako sa zmenil svet celkovo. Cirkev a pápež František s biskupmi museli prejsť cez niekoľko skutočne náročných demografických zmien, ako aj cez pandémiu. A katolícka Cirkev z toho vyšla lepšie ako mnohé iné kresťanské denominácie. Takže sú tu dobré správy (?), ale stále je zamračené. Povedal by som, že Cirkev stojí v protivetre.“

O akých demografických zmenách je však reč, keď údajne zatiaľ stále rastie tak počet nominálnych katolíkov, ako aj celosvetová populácia? Gray uvádza, že svet čaká do budúcnosti pokles populácie, avšak aký to má vplyv na pokles praktizovania viery desať, dvadsať či tridsať rokov dozadu? Nakoniec vlastne za všetko môžu podľa Graya neosobné sily:

Akýkoľvek vplyv, pozitívny alebo negatívny, ktorý mohol mať pápež František, bol zatienený účinkami pandémie Covid-19, keďže naše najaktuálnejšie údaje predstavujú roky 2020 a 2021.“

Gray ďalej uvádza, že počet diecéznych kňazov na celom svete sa v desaťročí pontifikátu pápeža Františka prakticky nezmenil, zatiaľ čo počet rehoľných kňazov klesol len mierne. Počet rehoľných sestier na celom svete utrpel väčší pokles o takmer 11 %. Podľa Vatikánu sa však počet seminaristov na celom svete od roku 2013 znižuje. Správa z roku 2021 ukazuje, že počet seminaristov na celom svete sa od roku 2020 znížil o 1,8 %. Najprudšie poklesy boli v Severnej Amerike a Európe, kde sa na oboch kontinentoch znížil počet seminaristov o 5,8 %.

Tu však treba dodať, že už pred rokom 2013 prebehol hlavný masívny úpadok povolaní v Cirkvi. Pokiaľ by sa počítal pokles povolaní od 60. rokov 20. storočia (ako v horeuvedených článkoch), vyzerali by „dobré správy“ výskumníka Graya podstatne inak. Dôkazom toho, že za poklesom nie je neosobná pandémia, ani údajné demografické pohyby, svedčia výsledky prieskumu dennej modlitby u katolíkov: denná modlitba klesla v rokoch 2012 až 2020–2021 z 59 % na 51 %. Na rozdiel od účasti na omši sa človek môže modliť doma a žiadna pandémia to nemôže ovplyvniť. Gray s naivnou úprimnosťou dodáva: „Niekto by si mohol myslieť, že katolíci sa v tom čase budú modliť častejšie.“ Záver však má jednoznačný: „Nikto by nemal dávať pápežovi Františkovi 10-ročné vysvedčenie na základe najaktuálnejších dostupných údajov.“

Nikto pápeža Františka v globále zo súčasného stavu Cirkvi samozrejme ani neobviňuje, úpadok nastal dávno predtým ako sa stal pápežom. Otázkou však zostáva, či sa neurýchľuje. A tu by sa už zrejme nejaká zodpovednosť dala vyvodiť.

BM

Zdroj: CNA, ilustračný obrázok, zdroj – wikimedia commons


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Násilie, voľby a demokracia. Skutočne to k sebe nepasuje? Dejiny hovoria niečo iné…

Recenzia knihy Roberta kardinála Saraha – Katechizmus duchovného života

Kardinál Ladaria, bývalý prefekt Dikastéria pre náuku viery, zrušil účasť na októbrovej Synode. Šíria sa špekulácie o príčine jeho rozhodnutia

National Geographic: „Exorcizmus je skutočný fenomén“