Reálna prítomnosť Božieho Syna v Najsvätejšej sviatosti oltárnej -

Reálna prítomnosť Božieho Syna v Najsvätejšej sviatosti oltárnej


11. júna 2023
  Pokladnica viery

Roku 1215 povedal IV. lateránsky koncil: „Ten istý je kňaz i obetný dar Ježiš Kristus, ktorého Telo i Krv je skutočne v Oltárnej sviatosti, keďže všemohúcnosťou Božou chlieb na Telo a víno na Krv boli premenené.

Dôležité svedectvo o starobylosti katolíckeho učenia spočíva v tom, že všetky východné sekty, ktoré sa už veľmi skoro odtrhli od katolíckej Cirkvi, ako aj odlúčení Gréci, celkom tak veria a učia ako katolícka Cirkev. Teda o tom niet žiadnej pochyby, že slová Ježiša Krista: „Toto je moje telo, toto je moja krv“ sa majú rozumieť nie obrazne, ale len jedine a doslovne, teda o pravom Tele a o pravej Krvi nášho božského Spasiteľa.

P. Heinrich Müller S. V. D. – Obeta omše svätej, čiže prameň všetkých milostí


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Z Kázní sv. farára z Arsu: O nehodnom svätom prijímaní

Verejný činiteľ – hulvát alebo vzor správania?

Spor ohľadom uctievania svätých obrazov a II. nicejský koncil

Rod Dreher by považoval prípadnú Ficom vedenú vládu za konzervatívnu