Povýšenie svätého Kríža: V tomto znamení zvíťazíš! -

Povýšenie svätého Kríža: V tomto znamení zvíťazíš!


14. septembra 2022
  Cirkev

Dnes si pripomíname Povýšenie svätého Kríža, jeden z najstarších cirkevných sviatkov, ktorý sa začal sláviť vďaka dvom dôležitým udalostiam – nájdeniu sv. Kríža v roku 326 svätou Helenou a návratu Kristovho Kríža z Perzie v roku 628.

Ilustračné foto, zdroj: pixabay.com

Podľa tradície objavila pozostatky svätého Kríža svätá Helena, matka cisára Konštantína Veľkého (324 – 337). Ten v roku 312 porazil väčšinu svojich rivalov v bitke pri Milvijskom moste. Pred bitkou sa mu prisnil sen, v ktorom uvidel Kríž a počul hlas: V tomto znamení zvíťazíš! A tak sa aj stalo. O rok neskôr vydal cisár Milánsky edikt, ktorým zrovnoprávnil kresťanstvo s ostatnými náboženstvami a ukončil tak prenasledovanie kresťanov.

Aj samotný Konštantín nakoniec na smrteľnej posteli prijal krst. Jeho matka, svätá Helena, sa stala kresťankou skôr a už v roku 326 sa vybrala do Jeruzalema, aby našla Kristov hrob. Podľa tradície sa jej to podarilo a v blízkosti Golgoty našla v zemi zahrabané zvyšky troch krížov a tabuľku s nápisom INRI.

Kríž zahrabali do zeme krátko po Kristovom ukrižovaní, aby ho nemohli kresťania uctievať a po páde Jeruzalema v roku 70, nad miestom, kde sa našiel Kristov Kríž, Rimania postavili pohanský chrám zasvätený Venuši. Ten však nechala sv. Helena zbúrať.

Svätý Kríž uzdravil a prebral k životu

Keď svätá cisárovná našla tri kríže, nevedela, ktorý je ten pravý a preto ich podľa legendy nechala „otestovať“ priložením na mŕtveho mladého muža, ktorý sa dotykom Kristovho Kríža prebral k životu. Podľa ďalšej legendy sa troch krížov dotýkali choré ženy, ktoré pri dotyku s pravým Kristovým Krížom vyzdraveli. Časť relikvií Kristovho Kríža bola poslaná aj do Ríma, kde sú dodnes uložené v Bazilike svätého Kríža.

Konštantín Veľký po nájdení Svätého hrobu a zvyškov krížov nechal na mieste Kristovho hrobu vybudovať Baziliku Božieho hrobu, ktorá sa zavŕšila posviackou v roku 335. 14. septembra v tomto roku sa konalo vyzdvihnutie dreva Kristovho Kríža. Počas povýšenia ľud spieval: Pane zmiluj sa!

Od roku 335 sa teda slávi spomienka posviacky Baziliky Božieho hrobu a sviatok Povýšenia svätého Kríža.

Ilustračné foto, zdroj: pixabay.com

Kríž – nástroj veľkej potupy

V staroveku bol kríž nástrojom mučenia a pre každého človeka bolo ukrižovanie veľkou potupou – nielen preňho, ale aj pre jeho rodinu. Svätý Pavol, ktorý si toho bol vedomý, požiadal, aby nebol ukrižovaný, pretože bol rímskym občanom a rímski občania nepodliehali ukrižovaniu. Bol sťatý mečom, pretože to bolo privilégium rímskeho občana.

Keď bol teda Ježiš Kristus ukrižovaný, utrpel okrem obrovskej fyzickej bolesti aj veľké poníženie. Táto potupa mala hlásať, že to bol vyvrheľ, rovnaký ako lumpi, s ktorými bol ukrižovaný. Kríž nášho Pána sa tak stal východiskovým bodom všetkých ponížení, ktoré budú všetci katolíci znášať až do konca sveta, práve kvôli Ježišovi. A je to pre nás česť.

Kríž je symbolom cti, najposvätnejšia vec, ktorú máme, symbol nášho vykúpenia. Preto je na vrchole každého katolíckeho kostola kríž, aj na vrchole najslávnejších kráľovských korún je zasadený kríž.

Ak sa niekto pokúsi ponížiť kríž, musíme reagovať a musíme Ho brániť. Nejde tu totiž o obranu našej cti, ale o obranu cti nášho Pána Ježiša Krista.

Zdroj:
http://christianitas.sk/povysenie-svateho-kriza-14-september/
http://christianitas.sk/sviatok-povysenia-svateho-kriza/


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Jezuita James Martin nevidí problém v spojení osláv mesiaca LGBT a Božského Srdca

Stop ekologickej kolonizácii. Biskupi z Tanzánie ďakujú Bohu za čínsky ropovod, ktorý kritizuje ekologicko-zelená demokratická frakcia

Na Nedeľu Božieho Milosrdenstva pokrstil vojenský ordinár Mons. Rábek 43-ročného policajta

Nemocnica v Birminghame nahnevala rodičov: Majú uviesť, či je ich bábätko transgender alebo nebinárne