Na zemi nie je nič dôstojnejšie a vznešenejšie ako kňazský stav -

Na zemi nie je nič dôstojnejšie a vznešenejšie ako kňazský stav


18. júna 2023
  Pokladnica viery

Najskôr teda nech sa veriacim vysvetlí, aká veľká je vznešenosť a dôstojnosť tohto stavu, keď uvažujeme o jeho najvyššom stupni, totiž o kňazstve. Biskupi a kňazi sú tlmočníci a prostredníci Boží, ktorí jeho menom vyučujú ľudí Božiemu zákonu i pravidlám života a na zemi zastupujú osobu samotného Boha. Z toho je zrejmé, že ich úrad je taký, že nie je možné si predstaviť žiaden vyšší. Preto sa tiež niekedy nazývajú anjelmi ale aj bohmi, lebo medzi nami vykonávajú moc a velebnosť nesmrteľného Boha.

Hoci kňazi mali v každej dobe najväčšiu dôstojnosť, predsa však kňazi Nového zákona svojou cťou ďaleko prevyšujú všetkých ostatných, lebo moc posväcovať a obetovať Telo a Krv Nášho Pána i moc odpúšťať hriechy, ktorá je im udelená, prevyšuje ľudský rozum a aj akúkoľvek predstavu o tom, žeby bolo možné na zemi nájsť niečo podobné alebo rovnaké.

Tridentský katechizmus sv. Pia V.


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Z Kázní sv. farára z Arsu: O nehodnom svätom prijímaní

Verejný činiteľ – hulvát alebo vzor správania?

Spor ohľadom uctievania svätých obrazov a II. nicejský koncil

Rod Dreher by považoval prípadnú Ficom vedenú vládu za konzervatívnu